Køb en træner på deltid

Har din klub overvejelser om at give medlemmerne et tilbud om ekstra kvalificeret træning? Er klubben for lille til selv at have en træner ansat på fuld tid, og har I derfor svært ved at finde den, der kan løfte jeres ambitioner?

Så er Trænerhuset måske en løsning for jer.

Trænerhuset råder over flere trænere, som er ansat på fuld tid. Vi har i dag en række samarbejdsklubber, som gennem Trænerhuset har en træner 1, 2 eller 3 arbejdsdage om ugen, og kommer flere klubber til, så vil vi arbejde på at ansætte flere trænere til deling.

Dygtige trænere på og uden for banen

Trænerhuset har kun tilknytning af fagligt dygtige trænere, som udover banetimer kan løse opgaver omkring administration og klubudvikling, herunder etablere forskellige events i og på tværs af klubberne. Meningen med Trænerhuset er, at vi gerne vil sikre, at mindre klubber har adgang til en træner på et højere niveau, end de sandsynligvis selv kan finde, bl.a. fordi det er en fuldtidstræner.

Netop af hensyn til niveauet på og uden for banen tænker vi os godt om, inden vi ansætter trænere, som DTF både aflønner og skal stå på mål for. Derfor udvikler vi ikke ordningen hurtigere, end både vi og klubberne kan følge med til. Der er nemlig en række forventninger, som trænerne skal leve op til – men der er også en række forventninger, som klubberne skal leve op til, hvor vi fx forventer, at klubben har et ønske om vækst og udvikling, en engageret bestyrelse og økonomi til at aflønne en deltidstræner.

Der er tre samarbejdsmodeller, som klubberne kan vælge mellem:

  • Model A: Tre dage om ugen (hvor en dag skal være fredag). Op til 15 banetimer + 7,5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.
  • Model B: To dage om ugen. Op til 10 banetimer + 5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.
  • Model C: Én dag om ugen. Op til 5 banetimer + 2,5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.

Udover banetimerne bruger trænerne deres arbejdstid på forberedelse, planlægning af ekstra events som fx tematræning, camps, kampspil, Cardiotennis, skoletennis og lignende. Det kan også være events på tværs af Trænerhusets samarbejdsklubber. Desuden kan trænerne i mindre grad hjælpe med forskellige former for administration – afhængig af, hvad den enkelte klub har behov for.

Klare aftaler

Der bliver indgået en samarbejdsaftale for et år ad gangen. I denne aftale fremgår fordeling af arbejdsopgaver mellem DTF, træner og klubben. Der står også præcist, hvad ordningen koster for klubben og hvilke krav, som klubben, trænerne og DTF skal leve op til. Kontrakten indeholder også formalia omkring varighed, opsigelsesvarsler og betingelser, hvis af parterne ikke lever op til aftalen.

Afhængig af klubbens behov, så hjælper DTF desuden til i form af statusmøder, og DTF sørger også for daglig ledelse af træneren – herunder sparring og uddannelse.

Klubben skal være medlem af Dansk Tennis Forbund, og det er vigtigt for os, at klubberne gerne vil samarbejde omkring udvikling af klubben og har indgået en ”Bevæg dig for livet” Vækstaftale, hvis dette ikke har været lavet tidligere.