Håndteringen af corona kræver særlige tiltag i forbindelse med turneringsaktivitet. Dette gælder både holdkampe og individuelle turneringer.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har generelle anbefalinger for tennis og padel. Samme sted finder du retningslinjer for tilskuere. Seneste version kan altid findes på www.tennis.dk/corona

Senest opdateret den 16. april 2021.

Følgende gælder for både udendørs og indendørs.

DETTE AFSNIT ER UNDER REVISION OG GÆLDER DERFOR IKKE PT.

Spilleberettigelse efter corona-smitte

Har den smittede ikke symptomer, skal han/hun selvisolere sig i en uge (7 dage) fra testresultatet foreligger. Det betyder altså også, at den smittede TIDLIGST må deltage i idrætsaktiviteter 7 dage efter den positive test.

Har den smittede symptomer, skal han/hun selvisolere sig, indtil symptomerne har været HELT ophørt i mindst 48 timer. Herefter kan vedkommende deltage i idrætsaktiviteter igen.

Spilleberettigelse for udlændinge og danskere, der har været udenlands

Spillere – danske som udlændinge – der har opholdt sig i et ”orange” eller ”højrisikoland” skal være særlig opmærksom på deres spilleberettigelse.

Er spilleren rejst ind i Danmark indenfor de sidste 72 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, skal spilleren have en negativ Corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel ved turneringsstart/holdkampsstart.

Er spilleren rejst ind i Danmark tidligere end 72 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, men mindre end 14 dage inden turneringsstart/holdkampsstart, skal spilleren enten

 1. ved indrejsetidspunktet have en negativ corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel
 2. eller have en negativ corona-test efter at være rejst ind i Danmark
 3. eller have været i 14 dage i selvisolation siden indrejse.

*Bemærk, at hvis spilleren er testet positiv for corona, skal spilleren forholde sig til afsnittet om ”spilleberettigelse efter corona-smitte”.

Resultatet af Corona-testen skal kunne fremvises på forlangende af DTF Turnering. Det er op til klubberne og de enkelte spillere at holde sig opdateret på landenes status som gul, orange eller højrisikoland.

Det er et anliggende mellem klubberne og myndighederne at sikre sig, at det regnes for et anerkendelsesværdigt formål for en udlænding at tage til Danmark for at spille holdkamp.

 • Respekter og efterlev anvisninger fra turneringsledelse og referee. Bemærk, at nogle klubber kan have skærpede retningslinjer.
 • Medbring maksimalt én publikum (forældre, træner etc.) til turneringen. Men er det muligt at være til stede til turneringen alene, er det at foretrække. Find de særlige retningslinjer for publikum på www.tennis.dk/corona
 • Hold afstand til andre, minimum 1 meter – også ved sidebytte. Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
 • Undlad at give hånd og anden fysisk kontakt med modstanderen før, under og efter kamp. Mød din modstander ved nettet for at sige tak for kampen uden at give hånd.
 • Undgå at opholde dig unødvendigt på anlægget. Hjælp med til, at forsamlingsforbuddet overholdes. Vær opmærksom på om den lokale turneringsarrangør har specifikke regler vedr. dette.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil, banefejning mv.
 • Del ikke personlige ting, fx mobiltelefon, udstyr, håndklæde og vandflaske mm. med andre.
 • Medbring gerne evt. drikkevarer og mad hjemmefra. Undtaget kan være, hvis værtsklubben har egen restaurant/café.
 • Minimer berøring af bænke, netstolper, net, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen.
 • Meddel Dansk Tennis Forbund (dtf@tennis.dk), hvis du får covid-19 symptomer indenfor 14 dage efter en turnering.
 • Tilpas alle turneringsforhold til de til enhver tid gældende retningslinjer for udendørs og indendørs idræt udstukket af myndighederne samt DIF og DGI.
 • Klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter samt toiletter må benyttes. Faciliteter skal rengøres hyppigt og der skal være adgang til sæbe og papir til aftørring af hænder.
 • Turneringskontor kan med fordel opstilles udendørs for at begrænse antal personer indendørs.
 • Sørg for, at det er muligt for alle at holde afstand ved at have god plads overalt og at opmærke ventelinjer ved knudepunkter, hvor mange mennesker mødes (toilet mm.)
 • Udstyr på alle baner (net, stole/bænke, koste mv.) skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet.
 • Overhold det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Ifm. med turneringsaktiviteter skal det arrangeres således at der på intet tidspunkt er mere end det antal deltagere, som det gældende forsamlingsloft tillader, samlet på samme tid. Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse.
 • Til såvel indendørs som udendørs turneringsaktiviteter må der være siddende publikum. Find de særlige retningslinjer for publikum på www.tennis.dk/corona Det med rødt gælder ikke pt.
 • Aflys sociale sammenkomster i forbindelse med turneringsaktiviteter.
 • Regulære caféer og restaurationer skal følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for området.
 • Begræns servering af mad og drikkevarer på anlægget af private eller frivillige i klubben. Mad og drikke kan indtages af den enkelte spiller, men vær opmærksom på at indrette faciliteter hensigtsmæssigt og oprethold høj hygiejne.
 • Informer alle om, at de ikke skal møde op til turneringen, hvis de har de mindste symptomer på sygdom (fx feber, hoste eller muskelømhed) på selve dagen – og de skal straks tage hjem selv ved milde symptomer.
 • Indberet alle mulige corona-tilfælde samt corona-relaterede uhensigtsmæssigheder til Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk
 • Turneringsledelsen skal sørge for, at anbefalinger for turneringsaktiviteter overholdes.
 • Alle spillere skal følge anbefalinger for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Programlæg gerne kampe i individuelle turneringer forskudt, så alle ikke møder på samme tid. Læg gerne ekstra tid ind mellem kampe, så der er plads til udskiftning på banerne.
 • Tag gerne direkte kontakt til spillere, hvis en kamp er forsinket, så spillerne til næste kamp ikke møder ind for tidligt.
 • Kontakt evt. DTF Turnering for hjælp til planlægning af kampe.
 • Hjemmeholdet skal sørge for, at retningslinjer for turneringsarrangører overholdes.
 • Alle spillere skal følge retningslinjer for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Coaching er tilladt, men vær opmærksom på de generelle retningslinjer for afstand.
 • Det anbefales, at spillere og holdkaptajner medbringer mad hjemmefra. Servering af mad er dog okay så længe alle restriktioner ift. hygiejne og afstand overholdes. Regel vedr. fortæring (§ 9.2 i Holdturneringsreglementet) tilsidesættes.
 • DTF Junior- og Tennis10-holdturneringen: Der skal være en holdkaptajn til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
Se alle

Til arrangører: Forbered jer på aktiviteten

Inden klubben skal afholde en individuel turnering eller afvikle en holdkamp, bør klubben lave en vurdering af risikoen for smittespredning ved afholdelse af aktiviteten, og gennemgå om alle turneringsforhold lever op til myndighedernes retningslinjer.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen, i forhold til de til enhver tid gældende corona-restriktioner:

 • Hvor mange spillere er der plads på anlægget/i turneringen?
  • Jo flere – jo større smitterisiko
 • Er klubfaciliteterne tilstrækkelige?
  • Jo mindre plads pr. person – jo større smitterisiko
  • Er de øvrige faciliteter i orden er der fx nok toiletter?
 • Hvor kommer deltagerne fra?
  • Jo flere områder – jo større smitterisiko
 • Hvor lang tid skal de deltagende opholde sig på anlægget
  • Jo længere tid – jo større smitterisiko
 • Overvej, hvordan I vil håndtere en person med Corona symptomer, hvordan isoleres denne?
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.