Håndteringen af corona kræver særlige tiltag i forbindelse med turneringsaktivitet. Dette gælder både holdkampe og individuelle turneringer.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har generelle anbefalinger for tennis og padel. Samme sted finder du retningslinjer for tilskuere. Seneste version kan altid findes på www.tennis.dk/corona

Senest opdateret den 1. august 2021.

 • Respekter og efterlev anvisninger fra turneringsledelse og referee. Bemærk, at nogle klubber kan have skærpede retningslinjer.
 • Hold afstand til andre, minimum 1 meter – også ved sidebytte. Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
 • Undlad at give hånd og anden fysisk kontakt med modstanderen før, under og efter kamp. Mød din modstander ved nettet for at sige tak for kampen uden at give hånd.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil, banefejning mv.
 • Del ikke personlige ting, fx mobiltelefon, udstyr, håndklæde og vandflaske mm. med andre.
 • Medbring gerne evt. drikkevarer og mad hjemmefra. Undtaget kan være, hvis værtsklubben har egen restaurant/café.
 • Minimer berøring af bænke, netstolper, net, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen.
 • Meddel Dansk Tennis Forbund (dtf@tennis.dk), hvis du får covid-19 symptomer indenfor 14 dage efter en turnering.
 • Tilpas alle turneringsforhold til de til enhver tid gældende retningslinjer for udendørs og indendørs idræt udstukket af myndighederne samt DIF og DGI.
 • Klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter samt toiletter må benyttes. Faciliteter skal rengøres hyppigt og der skal være adgang til sæbe og papir til aftørring af hænder.
 • Turneringskontor kan med fordel opstilles udendørs for at begrænse antal personer indendørs.
 • Udstyr på alle baner (net, stole/bænke, koste mv.) skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet.
 • Overhold det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Ifm. med turneringsaktiviteter skal det arrangeres således at der på intet tidspunkt er mere end det antal deltagere, som det gældende forsamlingsloft tillader, samlet på samme tid. Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse.
 • Til såvel indendørs som udendørs turneringsaktiviteter må der være siddende publikum. Find de særlige retningslinjer for publikum på www.tennis.dk/corona 
 • Regulære caféer og restaurationer skal følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for området.
 • Informer alle om, at de ikke skal møde op til turneringen, hvis de har de mindste symptomer på sygdom (fx feber, hoste eller muskelømhed) på selve dagen – og de skal straks tage hjem selv ved milde symptomer.
 • Indberet alle mulige corona-tilfælde samt corona-relaterede uhensigtsmæssigheder til Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk
 • Turneringsledelsen skal sørge for, at anbefalinger for turneringsaktiviteter overholdes.
 • Alle spillere skal følge anbefalinger for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Tag gerne direkte kontakt til spillere, hvis en kamp er forsinket, så spillerne til næste kamp ikke møder ind for tidligt.
 • Kontakt evt. DTF Turnering for hjælp til planlægning af kampe.
 • Hjemmeholdet skal sørge for, at retningslinjer for turneringsarrangører overholdes.
 • Alle spillere skal følge retningslinjer for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Coaching er tilladt, men vær opmærksom på de generelle retningslinjer for afstand.
 • Det anbefales, at spillere og holdkaptajner medbringer mad hjemmefra. Servering af mad er dog okay så længe alle restriktioner ift. hygiejne og afstand overholdes. Regel vedr. fortæring (§ 9.2 i Holdturneringsreglementet) tilsidesættes.
 • DTF Junior- og Tennis10-holdturneringen: Der skal være en holdkaptajn til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
Se alle

Til arrangører: Forbered jer på aktiviteten

Inden klubben skal afholde en individuel turnering eller afvikle en holdkamp, bør klubben lave en vurdering af risikoen for smittespredning ved afholdelse af aktiviteten, og gennemgå om alle turneringsforhold lever op til myndighedernes retningslinjer.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen, i forhold til de til enhver tid gældende corona-restriktioner:

 • Hvor mange spillere er der plads på anlægget/i turneringen?
  • Jo flere – jo større smitterisiko
 • Er klubfaciliteterne tilstrækkelige?
  • Jo mindre plads pr. person – jo større smitterisiko
  • Er de øvrige faciliteter i orden er der fx nok toiletter?
 • Hvor kommer deltagerne fra?
  • Jo flere områder – jo større smitterisiko
 • Hvor lang tid skal de deltagende opholde sig på anlægget
  • Jo længere tid – jo større smitterisiko
 • Overvej, hvordan I vil håndtere en person med Corona symptomer, hvordan isoleres denne?
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.