På denne side finder du al information om Vinter Tour 2019-2020.
Vinter Touren er Dansk Tennis Forbunds udbud af individuelle turneringer i indendørssæsonen.

Vinter Touren 2019-2020 starter i uge 41 2019 og slutter i påsken 2020.

Terminsoversigten for Vinter Touren 2019-2020 kan findes nedenfor.
I terminsoversigten kan du finde det samlede turneringsudbud for Tennis10, U12, U14, U16, U18 og senior i løbet af indendørssæsonen. Desuden kan du i terminsoversigten finde oplysninger om spilledatoer, sted mv.

Kontaktinformationer på lokale turneringsarrangører kan findes i Tournament Software. Søg turneringen frem og vælg fanen ‘Arrangør’.

Retningslinjer for deltagelse mv. kan findes nedenfor.

Regler og retningslinjer

U12, U14, U16, U18 og senior

Spillere må kun deltage i én række i én turnering pr. termin.

Hvis spilleren via onlinetilmeldingen er tilmeldt til flere turneringer/rækker i en termin foretages fordelingen som følger.

Frasortering til de enkelte rækker sker på baggrund af ranglistepoint.
Fordeling af spillere, der har tilmeldt sig mere end en turnering, sker efter følgende princip:

 • Spilleren sættes ind i rækken med højeste kategori, hvor der er plads.
  Hvis to turneringer har samme kategori sættes spilleren ind i den turnering, hvor spilleren har markeret sin højeste prioritet ved tilmelding.

Desuden tilstræbes det, at spilleren sættes ind i en turnering i spillerens egen årgang.

De prioriteter, som spilleren har angivet ved tilmelding, vil kun træde i kraft, hvis spilleren er tilmeldt to turneringer af samme kategori i samme aldersgruppe.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.


Tennis10

 • Grøn bold: Spillere sættes ind på baggrund af grupperingslisten. Spillere i guld sættes ind først, dernæst sølv osv. Hvis der er flere spillere fra gruppen tilmeldt end der er plads til, fordeles pladserne ved lodtrækning.
 • Orange/rød/skum bold: Alle pladser fordeles ved lodtrækning.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.

2019

 • Tennis10: årgang 2009 og yngre
 • U12: årgang 2007-2008
 • U14: årgang 2005-2006
 • U16: årgang 2003-2004
 • U18: årgang 2001-2002

U8 og U10  må kun deltage i Tennis10.
U12 må deltage i U12 og U14.
U14 må deltage i U14, U16, U18 og senior.
U16 må deltage i U16, U18 og senior.
U18 må deltage i U18 og senior.
Senior må deltage i senior.

2020

 • Tennis10: årgang 2010 og yngre
 • U12: årgang 2008-2009
 • U14: årgang 2006-2007
 • U16: årgang 2004-2005
 • U18: årgang 2002-2003

Spillere yngre end 10 år må kun deltage i Tennis10.
U12 må deltage i U12 og U14.
U14 må deltage i U14, U16, U18 og senior.
U16 må deltage i U16, U18 og senior.
U18 må deltage i U18 og senior.
Senior må deltage i senior.

Spillere må kun deltage i én række og én turnering pr. termin.

 • Kat. A = Nationale mesterskaber (UM og DM)
 • Kat. G = Grand Prix turneringer for de bedste seniorer/juniorer
 • Kat. 1 = for de bedste spillere. Spillere i top-15 på tilmeldingsfristtidspunktet kan alene deltage i kategori A, G og 1
 • Kat. 2 junior = top 15 på ranglisten må ikke deltage
 • Kat. 2 senior = top 20 på seniorranglisten (inkl. juniorer) må ikke deltage OG top 5 på juniorranglisterne må ikke deltage
 • Kat. 3 junior: øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage.
 • Kat. 3 senior = top 150 på seniorranglisten (inkl. juniorer) OG øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage.
 • Spillere refererer altid til egen rangliste.

  Kategori 2 og 3 for juniorer er forbeholdt årgangens egne spillere. Spillere fra yngre aldersgrupper, der tilmelder sig disse kategorier, medtages kun såfremt der ikke er fyldt op i turneringen (hovedturnering og kvalifikation). I tilfælde af en reserveliste, sættes yngre spillere nederst på denne.

Turneringsarrangører kontakter reserverne, hvis der bliver plads i turneringen, men det er i sidste ende reservernes eget ansvar at holde øje med om man er kommet ind i turneringen.

Hvis man ikke ønsker at være tilgængelig som reserve, skal man melde afbud til den lokale turneringsarrangør.

Deltagergebyr opkræves af den lokale turneringsarrangør. Det er forskelligt hvordan betalingen foregår, men turneringsarrangøren oplyser om dette på deres hjemmeside eller pr. mail.

Husk, at din tilmelding er bindende – når du fremgår af deltagerlisterne udsendt af Dansk Tennis Forbund hæfter du for betalingen.

Max. deltagergebyr for Vinter Touren:

 • Tennis10 deltagergebyr: max 200 kr.
 • Tennis10 Festival deltagergebyr: max. 300 kr.
 • U12 – U18 deltagergebyr: max 250 kr. uden bonusrunde (max. 300 kr. ved udbudt bonusrunde).
 • Senior deltagergebyr: max. 350 kr. uden bonusrunde (max. 400 kr. ved udbudt bonusrunde).
 • JuniorGP deltagergebyr: Max. 300 kr. (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde).

Max. deltagergebyr for Sommer Touren:

 • Tennis10 deltagergebyr: max 200 kr.
 • Tennis10 Festival deltagergebyr: max. 300 kr.
 • U12 – U18 deltagergebyr: max 200 kr. uden bonusrunde (max. 250 kr. ved udbudt bonusrunde).
 • Senior deltagergebyr: max. 300 kr. uden bonusrunde (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde).
 • SeniorGP deltagergebyr: max 400 kr.
 • JuniorGP deltagergebyr: Max. 300 kr. (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde).

DTF NextGen regler

 • Når der spilles i ‘DTF Next Gen’-format kan en spiller programsættes til 3 kampe pr. række pr. dag.

Kampformat
Bedst af 3 sæt til 4 partier.
Der spilles Tiebreak(7) ved 3-3.
Der byttes side efter hver sjette spillede point i tiebreak.
Et sæt kan vindes med 4-0, 4-1, 4-2 eller 4-3.

No let regel
§ 14c i DTFs spilleregler anvendes.
Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet er i spil, rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter.

Traditionel scoring i single.
No-ad scoring i double.

En medical timeout pr. spiller.

En toiletpause pr. spiller, kan kun holdes i en sætpause.
Yderligere toiletpauser sker på egen tid, og straffes efter Pointstrafsystemet (Code of Conduct).

5 minutters opvarmning som begynder når sidste spiller er på banen.

For Vinter Tour gælder følgende:

 • Turneringer kan spilles fra fredag til søndag i en termin – medmindre andet er angivet i terminsoversigten.
 • Turneringer må tidligst starte kl. 16.00 på hverdage. Dog kræves hensynstagen til spillere, der kommer langvejs fra.
 • Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer lørdag og søndag. Der kan dog i vinterperioden som følge af begrænset banekapacitet afviges fra disse tidsbestemmelser, dog skal de yngste deltagere altid programsættes tidligst muligt og aldrig senere end 20.00.

For Sommer Tour gælder følgende:

 • Juniorturneringer uden for sommerferien må spilles fredag-søndag.
 • Juniorturneringer i sommerferien må spilles mandag-søndag.
 • Seniorturneringer udenfor og i sommerferien må spilles mandag-søndag.
 • Turneringer udenfor sommerferien må tidligst starte kl. 16.00 på hverdage. Dog kræves hensynstagen til spillere, der kommer langvejs fra.
 • Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer lørdag og søndag samt på feriedage.

Med mindre vejret eller andre omstændigheder forhindrer det, skal en spiller maksimalt programsættes til at spille to kampe pr. række om dagen.
Undtaget er dog turneringer spillet i DTF Next Gen-format, hvor spillere må prigramsættes til tre kampe pr. dag.

En spillers kamp bør ikke programsættes tidligere end 12 timer efter afslutningen af spillerens sidste kamp den forudgående dag eller runde.

Kvalifikation kan spilles forud for en hovedturnering. I kvalifikationen spilles der om pladser i hovedturneringen.

Kvalifikation i sommerferieugerne kan spilles i weekenden før terminen.

Kvalifikation i terminer udenfor sommerferien må ikke spilles i weekenden inden terminen.

Bonusrunder er for spillere, der har tabt i første runde i en cupturnering med mindre turneringsarrangøren har meddelt andet.

En spiller er pligtig til at spille bonusrunden, hvis en sådan udbydes.

Bonusrunder kan spilles både i kvalifikation og hovedturnering.

En spiller har kun krav på at deltage i en bonusrunde pr. række.

Kampe i bonusrunder spilles i DTF Next Gen-format.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt. Hvis du ikke har en lægeerklæring, vil der være karantænepoint.

Konsekvens ved for sent afbud: 5 karantænepoint
Konsekvens uden skriftligt afbud: 8 karantænepoint

Hvis du er alvorligt syg eller er kommet til skade, og har en lægeerklæring, er der ingen karantænepoint.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg tidligere end 48 timer før turneringsstart?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt, dog senest 48 timer før turneringsstart Her er en lægeerklæring ikke nødvendig.

Konsekvens: Ingen karantænepoint

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen, men kan ikke overskue at melde afbud?

Du burde melde skriftligt afbud, men det glemmer du.

Konsekvens ved udeblivelse uden afbud: 8 karantænepoint

Hvornår skal jeg melde afbud og til hvem?

 • Du kan melde afbud via Tournament Software indtil tilmeldingsfristens udløb.
 • Efter tilmeldingsfristen skal alle afbud gå direkte til turneringsarrangøren – DTF modtager ikke afbud efter tilmeldingsfristen. Kontaktinformationer på turneringsarrangører kan findes Tournament Software.
 • Husk, at det er meget vigtigt at overholde regler for afbud (se turneringsreglementet C2). Overtrædelse af regler for afbud behandles i henhold til turneringsreglementet C48.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg taber i første runde, men ikke gider spille bonusrunde?

Så skal du melde afbud til turneringsarrangøren med det samme.

Hvis en spiller melder for sent afbud til bonusrunden (dvs. afbuddet indgives senere end 15 min. efter afslutningen af hovedturneringskampen), vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint.

Hvis en spiller udebliver fra bonusrunden (dvs. slet ikke møder op til sin kamp og ikke har indgivet afbud), vil spilleren blive sanktioneret med 8 karantænepoint.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver skadet i min kamp i første runde, må trække mig og kan ikke spille bonusrunde?

Så skal du melde afbud til turneringsarrangøren omgående, dog senest 15 min. efter kampen i hovedturenringen er slut.

Konsekvens: Ingen karantænepoint.

Se alle