Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds niveau II-uddannelse, og en overbygning på Den Grundlæggende Træneruddannelse (Niveau I). For at blive optaget, skal du have gennemført DTF’s NIveau I-uddannelse. Du skal fylde min. 18 år i kursusåret for at kunne deltage.

Over seks weekendkurser, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 13:00, uddybes kendskab til blandt andet anatomi, taktik, idrætspsykologi, fysisk træning, idrætsskader, ernæring og træningsplanlægning.  Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og selvstændige opgaver. Uddannelsen giver dig kompetencer til at være cheftræner i mellemstore, danske klubber.

Tilskud

Husk at undersøge mulighederne for at søge om tilskud til uddannelsen i din kommune eller hos det lokale idrætssamvirke. Forhør dig eventuelt om denne mulighed hos din klub.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads. DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tenniscoach 2019-2020

Tid og sted
KT4: 5.-6. oktober 2019
KT5: 9.-10. november 2019
KT6: 30. nov. – 1. dec.
KT7: 18.-19. januar 2020
KT8: 22.-23. februar 2020
KT9: 14.-15. marts 2020

Eksamen

Eksamen består af følgende tre elementer, som alle tæller med i den samlede vurdering:

  • Større skriftlig opgave. Opgaven er en hjemmeopgave, der udleveres i forbindelse med KT8. Opgaven, som skal have et omfang på 4-6 A4-sider, skal afleveres inden KT9. Vægtes 30% i den samlede vurdering.
  • Kort skriftlig opgave. Opgaven løses på KT9. Opgaven skal have et omfang på 1-3 A4-sider. Der er afsat to timer til opgaven. Vægtes 20% i den samlede vurdering.
  • Praktisk eksamen. Den praktiske del af eksamen vægter 50% i den samlede vurdering.

Hvis eksamen bestås, modtager kursisten, inden for 14 dage, et eksamensbevis med den samlede karakter. Der er mulighed for reeksamen i de tilfælde, hvor en kursist ikke består.