Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds niveau II-uddannelse, og en overbygning på Den Grundlæggende Træneruddannelse (Niveau I). For at blive optaget, skal du have gennemført DTF’s NIveau I-uddannelse. Du skal fylde min. 18 år i kursusåret for at kunne deltage.

Over seks weekendkurser, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 14:30 uddybes kendskab til blandt andet anatomi, taktik, idrætspsykologi, fysisk træning, idrætsskader, ernæring og træningsplanlægning.  Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og selvstændige opgaver. Uddannelsen giver dig kompetencer til at være cheftræner i mellemstore, danske klubber.

Pris kr. 13.500,- inkl. overnatning og forplejning

Der vil blive udsendt to fakturaer a kr. 6.750 i hhv. november og februar måned (med mindre andet aftalt) til enten dig eller din klub. Uafhængigt af din deltagelse på kurset, hæfter du eller din klub for det samlede kursusgebyr. I samme forbindelse gør vi opmærksom på, at du ikke kan bestå eksamen, såfremt du ikke har betalt kursusgebyret.

Tilskud

Husk at undersøge mulighederne for at søge om tilskud til uddannelsen i din kommune eller hos det lokale idrætssamvirke. Forhør dig eventuelt om denne mulighed hos din klub.

Tilmelding

Tilmeldingen foretages via DTF’s tilmeldingsmodul. Når tilmeldingen åbner, lægges det på hjemmesiden, og DTF Uddannelse sender en nyhedsmail til alle klubber samt tidligere kursister.

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads. DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tenniscoach 2018-2019

Tid og sted
KT4:
KT5:
KT6:
KT7:
KT8:
KT9:

KT10: Praktisk eksamen

Eksamen

Eksamen består af følgende fire elementer, som alle tæller med i den samlede vurdering:

  • Større skriftlig opgave. Opgaven er en hjemmeopgave, der udleveres i forbindelse med modul 6. Opgaven, som skal have et omfang på 4-6 A4-sider, skal afleveres inden den praktiske eksamen (KT11). Vægtes 20% i den samlede vurdering.
  • Multiple Choice. Opgaven består af 30-40 spørgsmål og løses i forbindelse med den praktiske eksamen (KT10). Vægtes 20% af den samlede vurdering.
  • Kort skriftlig opgave. Opgaven løses i forbindelse med den pratiske eksamen (KT10). Opgaven skal have et omfang på 1-3 A4-sider. Der er afsat to timer til opgaven. Vægtes 20% i den samlede vurdering.
  • Praktisk eksamen. En praktisk session på tennisbanen på KT10. Kursisten trækker et emne og gennemfører herefter en kort træningstime med 2-5 spillere. Der er 25 min. til at forberede/planlægge og 25 min. til at gennemføre træningen. Herefter har censor mulighed for at stille uddybende spørgsmål – spørgsmålene kan tage afsæt i alle de emner, der er gennemgået i løbet af uddannelsen. Den praktiske del af eksamen vægter 40% i den samlede vurdering.

Hvis eksamen bestås, modtager kursisten, inden for 14 dage, et eksamensbevis med den samlede karakter. Der er mulighed for reeksamen i de tilfælde, hvor en kursist ikke består.