Klubtrænerkurserne på Den Grundlæggende Træneruddannelse udbydes i tre moduler – KT1, KT2 og KT3. Modulerne kan gennemføres enkeltvis eller samlet. Gennemfører og består man alle tre moduler, bliver man certificereret “Niveau 1”.

Den Grundlæggende Træneruddannelse henvender sig til de trænere, der arbejder med begyndere og let-øvede tennisspillere – børn og voksne.

Indholdet på uddannelsen tager afsæt i “Aldersrelateret træning i tennis”, således er der en rød tråd igennem hele uddannelsen. Find hele ATK-bogen her.

Undervisningen på alle kurser gennemføres som en kombination af traditionel klasseundervisning, masterclass, sidemandsoplæring, gruppearbejde og praktik under supervision. Det overordnede læringsmål for Den Grundlæggende Træneruddannelse er, at kursisterne skal blive fortrolige med at planlægge og gennemføre kvalificeret og lærerig tennistræning for begyndere og let-øvede tennisspillere. Der vil være et stort fokus på, at tennistræning bør være spilbaseret.

Hvert modul er et weekendkursus a 14 timers undervisning, som er fordelt på ca. 30% teori og 70% praktisk undervisning på banen. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 10-17.

Kurserne udbydes i to omgange per år:

 • Forår (februar-april) med tilmeldingsfrist i januar.
 • Efterår (september-december) med tilmeldingsfrist i august.


Pris kr. 1.250,-  per kursus


Kurser efterår 2019

Sjælland

 • KT1 i Hørsholm (HRT) d. 7.-8. september
 • KT1 i Taastrup d. 21.-22. september
 • KT1 i Vallensbæk d. 5.-6. oktober
 • KT1 i Ballerup d. 9.-10. november
 • KT2 i Taastrup d. 5.-6. oktober
 • KT2 i Hørsholm (HRT) d. 9.-10. november
 • KT3 i Taastrup d. 9.-10. november
 • KT3 i Slagelse d. 30. november – 1. december

Jylland

 • KT1 i Aarhus (Skovbakken) d. 7.-8. september
 • KT1 i Kolding d. 28.-29. september
 • KT2 i Kolding d. 5.-6. oktober
 • KT3 i Skanderborg d. 9.-10. november
Tilmeldingsfristen er d. 18. august 2019 – derefter kan du kontakte DTF og høre, om der stadig er ledige pladser.

Prisen inkluderer et kursushæfte på hvert kursus. Kurset er eksklusiv forplejning.

Tilmeldingen foretages via DTF’s tilmeldingsmodul. Når tilmeldingen åbner lægges det på hjemmesiden, og DTF Uddannelse sender en nyhedsmail til alle klubber samt tidligere kursister.

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads. DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

Retningslinjer

 • På KT1 og KT2 skal kursisten minimum fylde 14 år i kursusåret.
 • På KT3 skal kursisten minimum fylde 15 år i kursusåret.

Dispensation

Ønsker du at deltage i mere end ét kursus i én sæson, kan du ansøge dispensation – du kan også søge dispensation for alder. Kontakt venligst DTF på dtf@tennis.dk og oplys navn, klub, alder samt en begrundelse for din dispensationsansøgning.

Klubben kan søge tilskud hos kommunen

De fleste kommuner yder tilskud til klubbernes uddannelse af trænere. Klubbens kasserer har som regel information om, hvordan der søges tilskud til kursusdeltagelsen samt beløbets størrelse.

Gennemført kursus

Efter hvert kursus modtager du et kursusbevis for at have gennemført kurset. Du må maksimalt have haft 15% fravær af det samlede timeantal.