Samarbejdsfora (DTF Turnering)

Samarbejdsfora er en mulighed for DTF Turnering samt unioner og klubber at mødes på tværs og drøfte emner vedr. turneringsaktiviteter i Danmark.

Samarbejdsforaet består af to møder på samme dag – et for klubber i DTF Holdturneringen og et for de turneringsarrangerende klubber.

Klub

Samarbejdsfora (DTF Turnering)

Dato

20220118