Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis tilbyder Fokuskurser til klubberne.
Kurserne sætter fokus på et specifikt tema, som har relevans for klubben og dens medlemmer:

 • Tennisfitness
 • Øvelsesmesteren
 • Voksenintro
 • Familietennis
 • Træningseksperten
 • TennisAktiv 60+
 • Styrk Klubbens Træningsmiljø

Kurserne afholdes i egen klub, hvilket giver klubberne en enestående mulighed for at invitere klubbens frivillige, trænere, forældre og andre interesserede til et spændende og lærerigt kursus på hjemmebane.

Kurserne er et supplement til vores øvrige uddannelsestilbud og giver mulighed for at gå mere i dybden med en række særligt udvalgte temaer. Mange af kurserne stiller ikke krav om foregående kundskaber eller træneruddannelse, mens enkelte kurser er udviklet som fordybelse og specialisering i forlængelse af vores basisuddannelse Tennistræner 1-2-3 eller Hjælpetræner-kursus.

De fleste kurser varer 3-4 timer, mens Træningseksperten og Styrk Klubbens Træningsmiljø varer hhv. 7 og 6-10 timer.

Vejledende retningslinjer er min. 6 og maks. 16 deltagere per kursus.

Priser og yderligere information om kursernes indhold kan læses herunder.

Kurser

Tennisfitness har fokus på at udvikle spillerens tennisspil samtidig med at styrke- og pulstræning bliver integreret i tennistimen. Tennisfitness kan tilpasses alle niveauer og aldre og giver tennis et tvist med masser af energi og stemning på banen. Derudover er den høje intensitet med til at sikre grundformen, og styrkedelen kan være med til at mindske skader.

På kurset får du udleveret en øvelsesmanual, der kan fungere som værktøj og inspiration, når du vender hjem til klubben og skal i gang med Tennisfitness.

Varighed: 3 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 3.000,-

Indhold

 • Indsigt og forståelse af grundstrukturer, formater og øvelser i Tennisfitness
 • Afprøvning af dele af lektioner på egen krop
 • Sparring og strategi til implementering i egen klub

Kurset har med et praktisk udgangspunkt til formål at inspirere til nye øvelser i den daglige klubtræning. Der gennemgås øvelser til alle niveauer, og der vil indgå både fodringsøvelser, samarbejdsøvelser og øvelser i pointspil. Kursisten skal forberede sig på et højt tempo, og vil sammen med kurset få en oversigt over alle de øvelser, der bliver gennemgået.

Varighed: 4 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 3.300,-

Indhold

 • Introduktion til opvarmningsøvelser
 • Forhånd/baghånd
 • Netspil og serv/retur
 • Fodring, samarbejdsøvelser og pointsituationer/spil

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

Voksenintro er en trænerworkshop, hvor vi underviser klubben i, hvordan de kan bruge Voksenintro som et attraktivt tilbud til at rekruttere og fastholde klubbens voksne medlemmer. I vil blive undervist i, hvordan i selv kan udbyde og undervise i Voksenintro, og I vil sammen med kurset få en manual med lektionsplaner. Voksenintro udbydes sammen med Bevæg Dig For Livet.

Varighed: 4 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI elle DTF kan købe kurset.

Pris kr. 3.300,-

 

Indhold

 • Præsentation af Voksenintro
 • Introduktion til bolde og baner
 • Undervisning på banen
 • Hvad er trænerens rolle
 • Lektionsplaner

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

 

Familietennis er tennis for forældre og deres børn fra 3-9 år. Det handler om at have det sjovt med sporten og forældrene skal være aktive som hjælpetrænere for deres børn. Som træner har du det overordnede ansvar for at lære forældrene at træne med deres børn på en god måde, så det skaber sund og sjov kvalitetstid for børnefamilien i tennisklubben. Du får en meget grundig manual med masser af øvelser og lege med hjem.

Varighed: 4 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 3.300,-

Indhold

 • Præsentation af Familietennis
 • Motorik og børns alder
 • Sociale og fysiske aspekter

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

Træningseksperten er et kursus til træneren, der ønsker at skabe resultater og motivere sine spillere. Kurset giver dig redskaber til planlægning af effektiv træning, og du får indblik i, hvordan du i praksis arbejder med målbare resultater for dine spillere. Kurset anbefales til trænere, der har gennemført Tennistræner 3.

Varighed: 7 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 5.200,-

Indhold

 • Sæsonplanlægning og afvikling af træning
 • Niveaudifferentiering i træning

TennisAktiv 60+ sætter fokus på, hvordan du kan skabe faste rammer for tennisspillet og samtidig sikre fællesskab, livskvalitet og socialt samvær. 60+målgruppen dyrker ikke kun sport for motionens skyld, så det er din opgave som tovholder at repræsentere tennissporten og være din klubs ansigt udadtil.

Varighed: 4 timer

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 3.300,-

Indhold

 • Motion og sundhed
 • Faste trygge rammer
 • Holdtræning
 • Hygge og fællesskab

Styrk Klubbens Træningsmiljø er et kursus, der afvikles i og omkring klubtræningen. Kursets indhold, repeterer, supplerer og bygger videre på elementer fra Hjælpetræner samt Tennistræner 1-2-3. Kurset skal påvirke klubbens træningsmiljø ud fra spillernes behov og trænernes kompetencer.

Varighed: 6 timer (3 gange a 2 timer)

Klubber eller foreninger, der er medlem af DGI eller DTF kan købe kurset.

Pris kr. 5.200,-

Indhold

 • Træningsmiljø
 • Aldersrelateret træning
 • Spiløvelser
 • Holdtræning
Se alle