Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis tilbyder Fokuskurser til klubberne. Kurserne sætter fokus på emnerne; Øvelsesmesteren, Skumtennis, Voksenintroduktion og Supervision. Kurserne varer ca. 3-4 timer og afholdes i egen klub, hvilket giver klubberne en enestående mulighed for at invitere klubbens frivillige, trænere, forældre og andre interesserede til et spændende og lærerigt kursus på hjemmebane.

Kurserne er et supplement til vores øvrige uddannelsestilbud og giver mulighed for at gå mere i dybden med en række særligt udvalgte temaer, som har relevans for klubben. Kurserne stiller ikke krav om foregående kundskaber eller træneruddannelse.

I samarbejde med os aftaler vi en dato, hvor en af vores instruktører kommer til klubben og afholder kurset.
Vejledende retningslinjer er min. 6 og maks. 16 deltagere per kursus.

Priser og yderligere information om kursernes indhold kan læses herunder.

Kurser

Kurset har med et praktisk udgangspunkt til formål, at inspirere til nye øvelser i den daglige klubtræning. Der gennemgås øvelser til alle niveauer, og der vil indgå både fodringsøvelser, samarbejdsøvelser og øvelser i pointspil. Kursisten skal forberede sig på et højt tempo, og vil sammen med kurset få en oversigt over alle de øvelser, der bliver gennemgået.

Pris kr. 2.000,-

Indhold

 • 3 timers kursus
 • Introduktion til opvarmningsøvelser
 • Forhånd/baghånd
 • Netspil og serv/retur
 • Fodring, samarbejdsøvelser og pointsituationer/spil

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

Kurset har fokus på struktur i skumtennistræningen, og tager udgangspunkt i opvarmningsøvelser, 7 konkrete lektionsplaner suppleret med forskellige spiløvelser. Der arbejdes med Game based approach (spilbaseret tilgang) til træning. Kurset er baseret på en praktisk tilgang, hvor al tid foregår på banen og efterfølgende kan anvendes direkte i egen praksis.

Pris kr. 2.000,-

Indhold

 • 3 timers kursus
 • Introduktion til opvarmningsøvelser
 • Struktur på din træning i minitennis
 • Progression i din træning i minitennis
 • Fokus på Game Based Approach (GBA) og spilbaseret træning

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

Voksenintroduktion er en trænerworkshop, hvor vi underviser klubben i, hvordan de kan bruge Voksenintroduktion som et attraktivt tilbud til at rekruttere og fastholde klubbens voksne medlemmer. I vil blive undervist i, hvordan i selv kan udbyde og undervise i Voksenintroduktion, og I vil sammen med kurset få en manual med lektionsplaner. Voksenintroduktion udbydes sammen med Bevæg Dig For Livet/DGI.

Pris kr. 2.000,-

Indhold

 • 4 timers kursus
 • Præsentation af Voksenintroduktion
 • Introduktion til bolde og baner
 • Undervisning på banen
 • HVad er trænerens rolle
 • Lektionsplaner

Kurset fordrer ikke foregående kundskaber eller træneruddannelse.

 

Trænersupervision sætter fokus på trænerens udvikling. Gennem et supervisionsforløb får klubbens trænere nye øjne på deres egen praksis. Sammen med supervisoren vil der blive sat fokus på styrker og udviklingspunkter hos den enkelte træner og/eller for trænergruppen.

Pris kr. 2.200,-/3.500,-

Indhold

 • 4 timer pr. dag over 1 eller 2 dage

Før selve dagen:

 • Kontakt mellem DTF’s supervisor og træner
 • Aftale omkring planlægningen af træningen
 • Afklaring af supervisorens rolle og forventningsafstemning til dagen

På selve dagen:

 • 1 times indledende snak, før træneren går på banen
 • 2-3 timer på banen med træning
 • 1-2 timers evaluering på træningen

 

 

Se alle