Udvalg

Her kan du se alle stående og midlertidige udvalg under Dansk Tennis Forbund.

Appeludvalget

Appeludvalget vælges på DTF’s generalforsamling for en treårig periode. Kendelser fra Appeludvalget offentliggøres her.

Christian Kurt Nielsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Søren Arentoft

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Troels Bay Simonsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Vedtægtsudvalg

Udvalget arbejder med vedtægtsændringer af Dansk Tennis Forbunds love.

Henrik Thorsøe Pedersen

Formand - ansvar for Bevæg dig for livet/DGI-samarbejde

htp@tennis.dk
+45 28 60 60 40

Jørgen Torpe Kann

Bestyrelsesmedlem

jtk@dyrberg.nu

Mads Brix

Udvalgsmedlem

dtf@tennis.dk