Udvalg

Her kan du se alle stående og midlertidige udvalg under Dansk Tennis Forbund.

Appeludvalget

Appeludvalget vælges på DTF’s generalforsamling for en treårig periode. Kendelser fra Appeludvalget offentliggøres her.

Christian Kurt Nielsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Jørgen Torpe Kann

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Søren Arentoft

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

100 års jubilæumsudvalg

Dansk Tennis Forbund fylder 100 år i år 2020. Det skal naturligvis markeres. Har du lyst til at bidrage i forbindelse med jubilæet, så kontakt Dorte Klüwer.

Dorte Klüwer

Ansvar for 100 års jubilæum

DTF.dorte.kluwer@gmail.com

Signe Hein Larsen

Sponsor- og eventkoordinator

sh@tennis.dk
+45 43 26 26 62

Rasmus Rosendahl

Projektkonsulent og Teamleder for Trænerhuset

rar@tennis.dk
+45 28 40 82 40

Christian Eppers

Udvalgsmedlem

christian@thinkcreative.dk

Vedtægtsudvalg

Udvalget arbejder med vedtægtsændringer af Dansk Tennis Forbunds love.

Henrik Thorsøe Pedersen

Formand - ansvar for Bevæg dig for livet/DGI-samarbejde og IT/Kommunikation

htp@tennis.dk
+45 28 60 60 40

Jørgen Torpe Kann

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Mads Brix

Udvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Eliteudvalget

Eliteudvalget skal medvirke til at styrke talentsamarbejdet mellem klubber og forbund, og øge det sportslige niveau for danske topspillere. Udvalget består af repræsentanter fra udvalgte eliteklubber, spillerrepræsentanter, DTF’s sportschef og DTF’s politisk ansvarlige for Elite og talent.

Jens Anker Buus Andersen

Sportschef

jaa@tennis.dk
+45 20 14 13 51

Thomas Kønigsfeldt

Næstformand - ansvar for elite og talent

tkonigsfeldt@gmail.com

Maria Jespersen

Spillerrepræsentant

dtf@tennis.dk