Udvalg

Her kan du se alle stående og midlertidige udvalg under Dansk Tennis Forbund.

Appeludvalget

Appeludvalget vælges på DTF’s generalforsamling for en treårig periode. Kendelser fra Appeludvalget offentliggøres her.

Christian Kurt Nielsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Jørgen Torpe Kann

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Søren Arentoft

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Vedtægtsudvalg

Udvalget arbejder med vedtægtsændringer af Dansk Tennis Forbunds love.

Henrik Thorsøe Pedersen

Formand - ansvar for Bevæg dig for livet/DGI-samarbejde

htp@tennis.dk
+45 28 60 60 40

Jørgen Torpe Kann

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Mads Brix

Udvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Eliteudvalget

Eliteudvalget skal medvirke til at styrke talentsamarbejdet mellem klubber og forbund, og øge det sportslige niveau for danske topspillere. Udvalget består af repræsentanter fra udvalgte eliteklubber, spillerrepræsentanter, DTF’s sportschef og DTF’s politisk ansvarlige for Elite og talent.

Jens Anker Buus Andersen

Sportschef

jaa@tennis.dk
+45 20 14 13 51

Thomas Kønigsfeldt

Næstformand - ansvar for elite & talent og kommunikation

tkonigsfeldt@gmail.com

Maria Jespersen

Spillerrepræsentant

dtf@tennis.dk