Hvorfor Antibulli Tennis?

Selvom langt de fleste børn er glade for at tage til træning, så er trivsel i fritidslivet langt fra en selvfølge. Sidste år viste en undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet, at hvert femte barn har oplevet at blive mobbet, drillet eller holdt udenfor på deres hold. For hvert tiende barn har konsekvensen været, at de måtte stoppe på holdet.

I Dansk Tennis Forbund sætter vi fællesskabet og glæden ved at gå til tennis over alt andet. Og med Antibulli Tennis får vi et redskab, der gør det muligt at arbejde endnu mere fokuseret med at skabe stærke fællesskaber og høj trivsel blandt børnene i klubberne.

Hvad er Antibulli Tennis?

Antibulli Tennis kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra tennisverdenen og består af konkrete råd og øvelser til træningen af de 6-12-årige. Antibulli Tennis integreres i tennistræneruddannelsen, men det er muligt for alle at hente øvelser og inspiration til at arbejde med Antibulli Tennis på antibulli.dk/tennis.

Hvad kan Antibulli Tennis?

Antibulli Tennis sætter sammenholdet og trivslen på tennisholdet først. Erfaringer fra andre sportsgrene, der arbejder med Antibulli, viser, at børnene oplever øget sammenhold og fællesskab på deres hold. De trives bedre og er bedre til at støtte hinanden. Både børn og trænere fremhæver særligt, at der skabes flere nye venskaber og færre lukkede grupper.

Hvem står bag Antibulli Tennis?

Antibulli Tennis er udarbejdet af Mary Fonden og Dansk Tennis Forbund i samarbejde med TrygFonden.