Politik

Denne side indeholder informationer om den politiske del af Dansk Tennis Forbund.

Generalforsamling

DTFs ledelse udgøres af en bestyrelse og en administration; den øverste myndighed i forbundet er dog generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. På generalforsamlingen stemmes der på demokratisk vis om eksempelvis forslag til ændringer i politik, strategi og satsningsområder.

De stemmeberettigede på den årlige generalforsamling er repræsentanter fra klubberne, der via unionerne er medlem af forbundet. Hver klub under DTF har én stemme pr. påbegyndt 200 medlemmer, dog minimum 1 stemme. Hver union har én stemmer pr. påbegyndt 5.000 medlemmer, og hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Dansk Tennis Forbund afholder generalforsamling én gang årligt i marts måned.

Bestyrelse

DTF’s bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de tre er repræsentanter fra de tre unioner (FTU, JTU og Tennis Øst). Bestyrelsen har sit fokus på visioner, målsætninger og satsningsområder inden for DTF’s hovedområder.

Bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund holder i gennemsnit møder hver anden måned. Hvis du ønsker at holde dig orienteret om de seneste forslag og beslutninger på det politiske område, kan du læse beretninger fra møderne her på siden. Ønsker du at læse referater fra tidligere bestyrelsesmøder, kan du kontakte os.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Christian Lunøe

Formand - Ansvar for sponsorer, donationer og kommunikation

clu@tennis.dk
+45 26 44 17 01

Dorte Klüwer

Ansvar for pickleball og kørestolstennis, samt børneprojekt

DTF.dorte.kluwer@gmail.com

Joakim Thörring

Kasserer - ansvar for padel

joathoe@gmail.com

Jørgen Torpe Kann

Ansvar for klubudvikling

jtk@dyrberg.nu

Mads Brix

Ansvar for turnering

mads@madsbrix.dk

Martin Ravnholt

Ansvar for Elite & talent

mravnholt@gmail.com

Michael Grube Andersen

Bestyrelsesmedlem

Michael@Grube-Andersen.dk

Peder Helmuth Hansen

Ansvar for dataindsamling

tennisphh@gmail.com

Rasmus Gråskov

Ansvar for uddannelse

rgraaskov@live.dk

Referater

Nedenfor kan du finde referaterne fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Ønsker du at læse tidligere referater, er du velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsesmøder

Se alle

DTF’s Appeludvalg

Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Tennis Forbunds love, regler reglementer m.v.. Enhver henvendelse til udvalget skal foregå gennem forbundets sekretariat, som ligeledes videreekspederer udvalgets afgørelser.

Hvem sidder i appeludvalget?

Christian Kurt Nielsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Søren Arentoft

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk

Troels Bay Simonsen

Appeludvalgsmedlem

dtf@tennis.dk