Rekruttering og fastholdelse

Det er utrolig vigtigt at klubben hele tiden sikrer en tilstrømning af nye medlemmer, men samtidig sørger for at klubben har gode tilbud til de eksisterende og nytilkommende medlemmer. Her kan du læse mere om hvordan du kan sikre rekruttering og fastholdelse i din klub.

Rekruttering

Nye medlemmer betyder mere liv i tennisklubben og mere tennis på banerne. En forsat tilstrømning af medlemmer er et vigtigt led i klubbens udvikling. Det kræver en målrettet indsats fra klub-bestyrelses side at rekruttere nye medlemmer, og det arbejde beror på at der er ressourcer til information, instruktion og arrangementer for kommende nye medlemmer. Hvis en klub ønsker at rekruttere nye medlemmer, kan man gøre det ud fra nedenstående tre faser.

I planlægningsfasen kan klubben gøre sig tanker om;

  • Hvilke målgrupper klubben særligt er interesseret i.
  • Hvilke ressourcer klubben har økonomisk og inden for frivillige.
  • Hvilke arrangementer klubben kan invitere potentielle nye medlemmer til.

I forbindelse med planlægningen er det en god idé at tage kontakt til lokalpressen, da en presseomtale ofte trækker folk til tennisklubbens arrangementer. En løbende kontakt til den lokale presse vil derfor gøre klubben mere synlig og tiltrække flere nysgerrige potentielle medlemmer.

Juniorer rekrutteres i skoler og institutioner, derimod rekrutteres seniorer ved opslag og foldere i nærområdet og i de lokale medier. Seniormotionister kommer man i kontakt med enten gennem kommunen, Ældre Sagen eller lokalcentre.

I dette arbejde er det et godt aktiv at få klubbens medlemmer til at deltage ved at tage venner, naboer eller bekendte med til arrangementer. Klubben kan i den forbindelse udlåne ketsjere og bolde samt instruere de nye medlemmer, så de får en god oplevelse med tennissporten. Husk at tydeliggøre hvordan man bliver medlem af klubben samt hvilke aktiviteter og tilbud medlemmet får for sit kontingent. Det er en god idé at arrangere og tilbyde træning og turneringerne for nybegyndere i klubben.

Fastholdelse

Den tredje fase består af klubbens tilbud til potentielle nye medlemmer, denne fase er vigtigt for at fastholde deres interesse for tennissporten. For at fastholde klubmedlemmers interesse, er det vigtigt at følge op på rekrutteringen med information og med skræddersyede aktivitetstilbud for nybegyndere. Klubben skal have tilbud, der varer ved de første medlemsår, og som skaber en solid spillertilknytning til klubben både sportsligt og socialt. Det er vigtigt at der eksisterer et tilbud til alle nye medlemmer.

Det nye medlem skal føle sig velinformeret om klubbens aktiviteter efter indmeldelsen i klubben. Dette kan gøres gennem en velkomstfolder, men en opdateret hjemmeside, en levende facebookside og eventuelt nyhedsmails kan være et stærk ansigt udadtil.

Det er meget vigtigt at tilbyde de nye medlemmer et længerevarende instruktionskursus, så de føler de udvikler sig inden for tennisspillet. Et instruktionskursus skal desuden være med til at give de nye medlemmer en social tilknytning til klubben, det fysiske og sociale spiller sammen.

Følg op på begynderinstruktionen med flere tilbud og aktiviteter, der passer til målgruppen. Denne fase er vigtigt for at fastholde interessen for tennisklubbens medlemmer. Klubben kan invitere til træningssamlinger, afholde klubturneringer eller sociale arrangementer som ugentligt familietennis eller grillaften. Placér spændende aktiviteter både før og efter sommerferien, så klubbens spillere kommer i gang igen efter ferien, og også tennisarrangementer i løbet af vinterhalvåret.