Oftest stillede spørgsmål

Viden og erfaring er kilden til succes. Ved at fastholde og videregive den store viden og erfaring der findes i de danske tennisklubber kan du være med til at gøre livet nemmere for dig selv og for andre tennisaktive.

Dansk Tennis Forbund ønsker at speede processen op og har derfor oprettet denne nye sektion. Du finder her en stadig voksende mængde ofte stillede spørgsmål.

 

For klubben

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i deres forening. Skatterådet har justeret enkelte satser, for eksempel kørsel. De nye satser gælder pr. 1. 1. 2017.

De nye satser

En forening kan yde godtgørelse for udgifter ifm.

 • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr. (uændret)
 • administrative omkostninger: 1.400 kr. (uændret)
 • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr. (uændret)

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale – uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften. Bestyrelsen afgør eller aftaler med med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales.

Se også “Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen“,  som er udarbejdet af DGI og DIF.

Andre godtgørelser

Ud over godtgørelse til telefoni, administration og beklædning, kan ulønnede få økonomisk og skattefri kompensation for disse udgifter:

 • Kørsel: De første 20.000 km.: 3,53 kr. (2016: 3,63 kr.). Over 20.000 km.: 1,93 kr. (2016: 1,99 kr.)
 • Kost ved arrangementer: 70 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare minimum 5 timer.
 • Logi ved rejser: Maks 209 kr. (2016: 205 kr.) pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning.
 • Diæter ved rejser med overnatning: 487 kr. pr. døgn (2016: 477 kr.). 1/24 del af 487 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Se mere herunder.
 • Dommerbetaling: Maks 250 kr. pr. kamp. Maks 500 kr. pr. dag.

Regler for logi og diæter ved rejser

Foreningen kan dække udgifter til logi, uden at rejsen behøver at vare 24 timer. Er der en overnatning, kan man få dækket den efter taksterne herover.

Ved rejser, der varer minimum 24 timer, kan foreningen udbetale diæter efter taksterne herover.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 73,05 kroner (2016: 71,55 kroner) for morgenmad, 146,10 kroner for frokost og aftensmad (2016: 143,10 kroner) og aftensmad.

Hvis der ydes helpension med alle tre måltider eller rejseudgifter dækkes efter regning, kan der udbetales 121,75 kroner (2016: 119,25 kroner) om dagen til småfornødenheder.

Foreningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

Bemærk! Dine trænere, instruktører og ledere kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne øverst i artiklen.

Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter

Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede træner, instruktør eller leder skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan han eller hun ikke også få en skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. Der er dog undtagelser. Den nærmere afgrænsning, af hvilke foreninger der er omfattet, fremgår af policen.

De 5 forsikringer er:

 1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
 2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
 3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
 4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
 5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge!

Har din forening brug for flere forsikringer?
De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Læs meget mere om Idrættens forsikringer på www.idraettensforsikringer.dk

God presseomtale og berigende historier gående på aktiviteter i tennisklubber i det ganske land er aldrig af vejen. Herunder en guide, der forhåbentlig giver resultater, hvis du/I ønsker artikler/indslag i lokalpressen:

Klubmesterskab eller anden turnering

En måned før turneringsstart

Find e-mailadresser på alle lokalmedier i nærområdet. Udsend en pressemeddelelse i klubbens navn, der præsenterer den forestående begivenhed.

Tre uger før turneringsstart

Ring op til de pågældende lokalmedier. Referer til pressemeddelelsen. Plag på den pæne måde og stop ikke før en navngiven journalist har lovet at skrive en optaktshistorie samt sende en fotograf ud til turneringen. Oftest vil det imidlertid være sådan, at I får tilbudt spalteplads i ugeaviser etc., hvis I selv producerer artikler/reportager mv. Har I denne ressource i klubben, så skriv til blodet sprøjter. Det er billig PR.

Undervejs i turneringen

Opdater løbende og hurtigt kampprogrammet samt resultaterne på jeres hjemmeside. Gør lokaljournalisterne opmærksomme på denne service.

Efter turneringen

Skriv en eller flere nyheder på klubhjemmesiden. Hvem vandt, hvordan og hvorledes? Send relevant data til de journalister/medier, I allerede er i kontakt med. Skriv en artikel til lokalbladet, hvis I har landet en specifik aftale.

Tænk i processen – før, under og efter – på, hvad den gode historie er. I bør hjælpe lokaljournalisterne med ”de rette vinkler”, som det hedder i fagsproget. Dette kan være, at deltagerantallet er steget fra 32 til 125 på et år. Det kan være, at klubmesterskabet er det sidste stævne for Mr. X med 12 triumfer på samvittigheden.

Standerhejsning

En lille uge før begivenheden

Find e-mailadresser på alle lokalmedier i nærområdet. Send en kort mail, der ridser situationen op. Standerhejsning, dato, tid etc. Ring og følg op dagen efter. Plag på den pæne måde og stop ikke før en navngiven journalist/et kamerahold har lovet at kigge forbi.
Tænk i at kunne fortælle noget spændende over telefonen: Revolutionerende initiativer i det kommende år; ambitionen om flere grusbaner, der dog kræver lidt velvilje fra kommunen. Lok med forfriskninger. Få potentielt arrangeret, at I selv tager billeder fra standerhejsningen.

Efterfølgende

Send reportage + billeder rundt til et udvalgt lokalmedie. Til fri redaktionel brug. Der findes ingen trylleformular i ønsket om lokal pressedækning. Metoden med selv at lave det hårde slid hjælper til gengæld ofte.

Se alle