Oftest stillede spørgsmål

Viden og erfaring er kilden til succes. Ved at fastholde og videregive den store viden og erfaring der findes i de danske tennisklubber kan du være med til at gøre livet nemmere for dig selv og for andre tennisaktive.

 

For klubben

DIF og DGI har lavet en vejledning til foreningerne, ‘Guide til arbejdstidsregistrering’. Guiden giver svar på en række spørgsmål som: Hvem skal tidsregistrere? Hvorfor overhovedet registrere? Hvordan gør I det? Hvad med GDPR? – og meget mere.

FIND GUIDEN HER UNDER ’ARBEJDSTIDSREGISTRERING’

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis og Padel har efter rådgivning fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) udarbejdet en minivejledning.

Vejledningen omhandler et sæt opmærksomhedspunkter, der gælder for tennis- og padelklubber samt ansatte trænere og instruktører, der har privattræning som bibeskæftigelse i henhold til regulær træning og aftalte lønforhold.

SE VEJLEDNINGEN OM PRIVATTRÆNING

Det er hensigten, at vejledningen skal være en hjælp til kasserer, bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre, der beskæftiger sig med SKAT i forhold til tennis- og padelklubber. Vejledningen skal dermed ses som et supplement til den overordnede vejledning fra DIF og DGI vedr. ’Skattemæssige forhold for foreninger’ (Find den i menuen under “Skat”).

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i deres forening. Man kan få godtgørelse for telefon- og internetbrug, administrative omkostninger, samt køb, vask og vedligholdelse af tøj.

Satser

Se “Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen’,  som er udarbejdet af DGI og DIF (Find den i menuen under “Skat”).

Andre godtgørelser

Ud over godtgørelse til telefoni, administration og beklædning, kan ulønnede få økonomisk og skattefri kompensation for kørsel, kost ved arrangementer, logi ved rejser, diæter ved rejser med overnatning og betaling som dommer/official.

Find de gældende takster hos Danmarks Idrætsforbund (find den i menuen under “Skat”).

Hos DGI har de samlet en række spørgsmål og svar om moms og skat i idrætsforeninger. Det er et godt sted at starte, hvis man har spørgsmål.

FAQ om skat og moms

Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter

Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede træner, instruktør eller leder skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan han eller hun ikke også få en skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. Der er dog undtagelser. Den nærmere afgrænsning, af hvilke foreninger der er omfattet, fremgår af policen.

De 5 forsikringer er:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge!

Har din forening brug for flere forsikringer?
De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Læs meget mere om Idrættens forsikringer på www.idraettensforsikringer.dk

God presseomtale og berigende historier gående på aktiviteter i tennisklubber i det ganske land er aldrig af vejen. Herunder en guide, der forhåbentlig giver resultater, hvis du/I ønsker artikler/indslag i lokalpressen:

Klubmesterskab eller anden turnering

En måned før turneringsstart

Find e-mailadresser på alle lokalmedier i nærområdet. Udsend en pressemeddelelse i klubbens navn, der præsenterer den forestående begivenhed.

Tre uger før turneringsstart

Ring op til de pågældende lokalmedier. Referer til pressemeddelelsen. Plag på den pæne måde og stop ikke før en navngiven journalist har lovet at skrive en optaktshistorie samt sende en fotograf ud til turneringen. Oftest vil det imidlertid være sådan, at I får tilbudt spalteplads i ugeaviser etc., hvis I selv producerer artikler/reportager mv. Har I denne ressource i klubben, så skriv til blodet sprøjter. Det er billig PR.

Undervejs i turneringen

Opdater løbende og hurtigt kampprogrammet samt resultaterne på jeres hjemmeside. Gør lokaljournalisterne opmærksomme på denne service.

Efter turneringen

Skriv en eller flere nyheder på klubhjemmesiden. Hvem vandt, hvordan og hvorledes? Send relevant data til de journalister/medier, I allerede er i kontakt med. Skriv en artikel til lokalbladet, hvis I har landet en specifik aftale.

Tænk i processen – før, under og efter – på, hvad den gode historie er. I bør hjælpe lokaljournalisterne med ”de rette vinkler”, som det hedder i fagsproget. Dette kan være, at deltagerantallet er steget fra 32 til 125 på et år. Det kan være, at klubmesterskabet er det sidste stævne for Mr. X med 12 triumfer på samvittigheden.

Standerhejsning

En lille uge før begivenheden

Find e-mailadresser på alle lokalmedier i nærområdet. Send en kort mail, der ridser situationen op. Standerhejsning, dato, tid etc. Ring og følg op dagen efter. Plag på den pæne måde og stop ikke før en navngiven journalist/et kamerahold har lovet at kigge forbi.
Tænk i at kunne fortælle noget spændende over telefonen: Revolutionerende initiativer i det kommende år; ambitionen om flere grusbaner, der dog kræver lidt velvilje fra kommunen. Lok med forfriskninger. Få potentielt arrangeret, at I selv tager billeder fra standerhejsningen.

Efterfølgende

Send reportage + billeder rundt til et udvalgt lokalmedie. Til fri redaktionel brug. Der findes ingen trylleformular i ønsket om lokal pressedækning. Metoden med selv at lave det hårde slid hjælper til gengæld ofte.

Se alle