Trænerkurser

Tilmeldingen er åben til efterårets trænerkurser på Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis fælles træneruddannelse.

Datoer og link til tilmelding findes her:


Tenniscoach

Tilmeld dig sæsonen 2021-22.

Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds og DGI Tennis’ niveau II-uddannelse, og en overbygning på basisuddannelsen (Niveau I). Tenniscoach består af seks moduler, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15:00. Hvert modul går i dybden med et tema som teknisk træning, fysisk træning, taktisk træning, klubudvikling, træningsplanlægning og didaktik samt sportspsykologi.

Tilmeldingsfrist d. 22. august.