Bane & anlæg

Her kan du få gode råd og viden om tennisbaner og -anlæg. Du kan læse om baneinspektørens rolle, om eksempler på banereglementer og se hvornår, der er kurser i anlæggelse og vedligeholdelse af tennisbaner.

Se også DTF’s og DGI’s brochure med alle forbundets anlægspartnere.

Tennis kræver stor koncentration af udøverne, hvorfor der  stilles store krav til ikke kun banen, men også omgivelserne omkring banen. Her tænkes på sol, vind, bevoksning, farver, tilskuere, sociale forhold og belysning. Er omgivelserne ikke optimale, påvirker det udøvernes opfattelse af spilleunderlaget.

Lokale og Anlægsfonden, Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen udarbejdet et idékatalog, som med cases fra den virkelige verden giver bud på, hvordan man kan understøtte den positive medlemsudvikling i tennis ved at nytænke fremtidens tennisanlæg.

Find kataloget her.

På verdensplan konkurreres udendørs på tre slags underlag. Græs, grus eller kunststof, der i høj grad påvirker tennisboldens fart og opspring meget forskelligt og dermed sætter sit tydelige præg på tennisspillerens spillestil og effektivitet på banen. I Danmark spilles overvejende på grusbaner udendørs.

Udendørsbaner

En rødgrusbanes opbygning består af et bundlag, et mellemlag og et toplag. Bund- og mellemlag udgør tilsammen bærelaget og skal have følgende egenskaber:

  • Bundlaget virker som drœn, der transporterer det nedsivede overfladevand til drœn.
  • Mellemlaget skal tilføre toplaget (rødgruslaget) fugtighed inden vandet via bundlaget føres til drœn.

Vedligeholdelse

I Danmark spiller de fleste på teglgrus. Da disse baner kræver en meget stor daglig vedligeholdelse både af banepersonalet og af medlemmerne – såfremt de skal vœre til at spille på – er det vigtigt, at medlemmerne orienteres om deres del af opgaven. Sker det ikke, kan det – udover en ekstraudgift for klubben – blive nødvendigt at lukke banen i en lœngere periode i forbindelse med en istandsættelse/renovering af banen.

Læs mere: Vedligehold udendørs baner – HP Tennisanlæg og Sport Trading

Hermed nogle retningslinier for den daglige vedligholdelse:

  • Husk, at der kun er adgang til banen med tennissko.
  • Medlemmerne lægger efter spillet gruset på plads. Er der under spillet kommet huller i toplaget, lukkes de med fod / skraber inden banen fejes.
  • Linier fejes – anvend en liniefejer, der ikke fjerner gruset på siden af linien (evt. blitz).
  • Banen vandes efter behov.
  • Banepersonalet fjerner løbende det løse grus, der normalt lægger sig langs hegnet. Derefter udlægges nyt grus på de slidte områder (typisk ved bag- og servelinier samt langs linier).
  • Banen skal være fugtig inden gruset udlægges – banen gennemvandes.

Udføres vedligeholdelsen som beskrevet, bliver en eventuel hovedreparation i løbet af sæsonen ikke aktuel. Tidsforbrug for medlemmerne ligger kun på 5 minutter pr. bane pr. time.

Normalt er banepersonalet kun til stede i dagtimerne fra mandag morgen til fredag middag. Derfor stilles der specielt store krav til medlemmerne i aftentimerne og i weekenden, hvor banen endvidere er meget belastet.

Tennisklubberne er så heldigt stillet, at der er tradition for, at tennisspillerne selv deltager i den daglige vedligeholdelse af tennisanlægget. Sammen med baneinspektøren udfører medlemmerne den daglige vedligeholdelse, medens efterårs- og forårsklargøring normalt udføres af baneinspektøren, der også har ansvaret for anlægget. Baneinspektøren er medlem af bestyrelsen og har enten medlemmer, ansat personale, kommunen eller et firma til at udføre arbejdet. Større klubber ansætter en baneinspektør til at løse banepasningsopgaver m.m. i klubben.

Baneinspektør

BANERNE: gøres i spilleklar stand morgen og eftermiddag. Lørdage og søndage normalt kun morgen. Der henvises til bogen “Anlæggelse og vedligeholdelse af tennisanlæg”.

RENGØRING: Inspektøren sørger for klubbens rengøring. Særligt fremhæves, at baderummene og toiletterne rengøres grundigt en gang dagligt, dog ikke søn- og helligdage.

RENHOLDELSE: Inspektøren sørger for renholdelse af anlæggets udvendige område, herunder oprydning, fejning, tømning af papirkurve m.v.

KONTROL: Inspektøren inspicerer klubbens område morgen og aften samt sørger for det fornødne m.h.t. klubbens installationer, opvarmning, belysning m.v. (rekvirerer evt. håndværkere).

SMÅREPARATIONER og VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER: hvortil det ikke er nødvendigt at tilkalde håndværkere, udføres af inspektøren.

ASSISTANCE og / eller TILSTEDEVÆRELSE: efter gensidig aftale ved møder, turneringer eller lignende, der arrangeres af klubben.

Da det er umuligt at fastsœtte en bestemt arbejdstid for baneinspektøren p.g.a. dennes særlige arbejdsforhold, må man henvise baneinspektøren til at søge kompensation ved regnvejrsdage samt i vintersæsonen.

Baneinspektøren er i bestyrelsens fravær bemyndiget til at håndhæve ordensreglementet og de af bestyrelsen givne retningslinjer.

Se alle

Indendørsanlæg

I Danmark har vi cirka 200 indendørs tennisbaner (baner i multihaller er ikke medtaget). De fleste af banerne er klubfinansieret, hvorfor specielle hensyn ofte har været afgørende ved valg af spilleunderlag. Motionisterne ønsker et langsomt gulv, medens elitespillerne gerne vil have et lidt hurtigere underlag. Spørgsmålene går derfor på gulvets hastighed, levetid, vedligeholdelse, turneringer mv.

Anlæg af indendørsanlæg er interessant for flere klubber. Processen i forhold til anlæg af baner indendørs er omfangsrig og kræver opbakning fra politisk hold, og kan med fordel tænkes i et samarbejde mellem flere klubber.

Dimensioner

Baner til brug ved Davis Cup/Fed Cup

Minimumskrav fra baglinje til baghegn/væg  6,40 meter og fra sidehegn/væg til yderste sidelinje 3,66 meter. Samt mindst 9 meter til loftet ved indendørs spil.

Til kampe i Finals eller Qualifiers Round er kravene hhv. 8,23 meter til baghegn/væg og 4,57 meter til sidehegn/væg og 12 meter til loftet.

Til øvrige turneringer i DTF

Minimumskrav jvf. DTF spilleregler: fra hegn/væg til baglinje: 5,5 meter og fra hegn/væg til yderste sidelinje: 3,05 meter. Samt mindst 9 meter til loftet ved indendørs spil.

Dansk Tennis Forbund anbefaler dog: fra hegn/væg til baglinje: 6,4 meter og fra yderste sidelinje til hegn/væg: 3,66 meter.