Tilbud til klubben

Klubudvikling handler om udvikling af tennis- og padelklubber og af aktiviteter til direkte glæde for bredden af spillere.

Klubudvikling støtter medlemmernes livslange tennisdeltagelse gennem tilbud til alle målgrupper i klubberne – til børn, unge, voksne, til ældre og til nye klubmedlemmer. Det er tilbud, som i mange tilfælde støtter klubberne såvel videns- og ressourcemæssigt som direkte økonomisk i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter. Klubudvikling hjælper derudover klubben med at sætte en positiv udvikling i gang inden for et ønsket område og informerer om forbundets mange aktiviteter og tilbud.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis og Padel arbejder tæt sammen om klubudvikling.

Klub- og aktivitetsudvikling finder sted gennem initiativ og vejledning fra konsulenterne i DGI’s landsdele, som i samarbejde med DTF, unioner og klubber udvikler og fastholder tennisaktiviteterne. Derved skaber de grobund for et socialt og spillemæssigt spændende, udviklende tennismiljø og altså en basis for fortsat glæde ved tennis- og padelspillet, en glæde ved både det sportslige og det sociale liv i klubben.