Køb en træner på deltid

Har din klub vilje, lyst og økonomi til at give medlemmerne et tilbud om ekstra kvalificeret træning? Er klubben for lille til selv at have en træner ansat på fuld tid, og har I derfor svært ved at finde den, der kan løfte jeres ambitioner?

Så er Trænerhuset som udbydes af Dansk Tennis Forbund i samarbejde med Tennis Øst måske vejen frem for jer.

Trænerhuset råder over flere trænere, ansat på fuld tid. Flere klubber har via os i DTF købt sig til disse trænere 1, 2 eller 3 arbejdsdage om ugen. Kommer flere klubber til, så vil vi arbejde på at ansætte flere trænere til deling.

Dygtige trænere på og uden for banen

Trænerhuset har kun tilknytning af fagligt dygtige trænere, som samtidig kan løse opgaver omkring administration og klubudvikling, herunder etablere forskellige events i og på tværs af klubberne. Meningen er at sikre mindre klubber en træner på et højere niveau, end de sandsynligvis selv kan finde, bl.a. fordi det er en fuldtids træner.

Netop af hensyn til niveauet tænker vi os godt om, inden vi ansætter trænere, som DTF jo både aflønner og skal stå på mål for. Derfor udvikler vi ikke ordningen hurtigere, end både vi og klubberne kan følge med til. Der er nemlig en række krav, som trænerne skal leve op til – men lige så mange krav, som klubberne skal leve op til.

Der er tre modeller for ansættelse af trænere, som klubberne kan vælge mellem:

  • Model A: Tre dage om ugen (hvor en dag skal være fredag). Op til 15 banetimer + 7,5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.
  • Model B: To dage om ugen. Op til 10 banetimer + 5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.
  • Model C: Én dag om ugen. Op til 5 banetimer + 2,5 timer til event, planlægning og administration i træningsugerne.

Udover banetimerne bruger trænerne deres arbejdstid på forberedelse, planlægning af ekstra events som fx tematræning, camps, kampspil, Cardiotennis, skoletennis og lignende. Det kan også være events på tværs af deltagerklubberne. Desuden kan trænerne mindre grad hjælpe med forskellige former for administration – afhængig af, hvad den enkelte klub har behov for.

Klare aftaler

Der bliver indgået en kontrakt for et år ad gangen. I den kontrakt fremgår fordeling af arbejdsopgaver mellem DTF, træner og klubben. Der står også præcist, hvad ordningen koster for klubben og hvilke krav, som klubben, trænerne og DTF skal leve op til. Kontrakten indeholder også formalia omkring varighed, opsigelsesvarsler og betingelser, hvis af parterne ikke lever op til aftalen.

DTF’s klubudviklingskonsulenter hjælper desuden i form af møder og koordinering. DTF sørger også for daglig ledelse af træneren (herunder sparring og uddannelse) og forskellige former for konsulentbistand til klubben.

Klubben skal være medlem af Dansk Tennis Forbund, vil gerne samarbejde med DTF omkring udvikling af klubben og har indgået en ”Bevæg dig for livet” Vækstaftale.