Det er en ære at blive udtaget til landsholdet og repræsentere Danmark ved internationale tennisaktiviteter. Hvert år deltager de danske herre- og dameseniorer i henholdsvis Davis Cup og Billie Jean King Cup, mens juniorerne deltager i EM for hold og individuelt både indendørs og udendørs.

Spilleren bliver udtaget af Dansk Tennis Forbund. Ved udtagelse til forskellige landshold vil følgende kriterier blive lagt til grund:

  • national rangering
  • nationale resultater
  • international rangering
  • internationale resultater

Den internationale rangering vil tælle mere, jo ældre spilleren er. En ITF-rangering vil altid være mere retningsgivende end en TE-rangering.

Der kigges også på præstationen bag rangeringen. Desuden kan indbyrdes resultater mellem jævnbyrdige spillere blive lagt til grund. Især resultater fra store nationale turneringer som UM, DM og GPS tæller med. Desuden kan de sidst opnåede resultater have stor betydning for udtagelsen.

Generelt vil DTF også lægge vægt på spillerens attitude, indstilling og opførsel, både på og uden for banen. For at sikre kontinuiteten i talentudviklingen kan førsteårs spillere, når det er sportsligt forsvarligt, blive foretrukket før eventuelt bedre andenårs spillere. Desuden kan en spiller, der er stærk i double, blive foretrukket. Også evnen til at indgå på et hold kan være udslagsgivende.

For at kunne repræsentere Danmark, skal du være dansk statsborger og have dansk pas. Du skal på et tidspunkt have boet i Danmark 24 måneder sammenhængende måneder, og du må ikke have repræsenteret en anden nation i 36 måneder op til tenniseventen.

Rejser med DTF Spillerudvikling

Hvert år står DTF Spillerudvikling for at sende spillere afsted til turneringer over hele verden. Rejserne bliver planlagt af DTF Spillerudvikling med det formål at støtte satsningsspillere og landshold i deres udenlandske turneringsaktivitet.

Egenbetaling

  • Individuelle turneringer, Europa 500 kr./døgn.
  • Individuelle turneringer, oversøisk 600 kr./døgn.
  • EM, individuelt 350 kr./døgn.
  • EM, hold 350 kr./døgn.
  • Nordiske Mesterskaber for hold 400 kr./døgn.

DTF dækker fortsat alle omkostninger til medrejsende trænere samt 50-75 procent af de reelle omkostninger per spiller. Dækningsgraden afhænger af aktiviteternes længde og muligheden for ’hospitality’ eller mangel på samme.

Anbefalinger for forældre

Vi er rigtig glade for engagerede og støttende forældre, men det er Dansk Tennis Forbunds anbefaling, at forældre ikke rejser med på DTF-ture. Trænerens muligheder for coaching og tennisopdragelse er betydeligt højere, hvis forældre ikke intervenerer. Det er desuden et af formålene med ture til turneringer i udlandet, at spilleren lærer selv at tage ansvar for egen tennis.

Vælger forældre alligevel mod DTF’s anbefaling at tage med, skal de kontakte kaptajnen og aftale retningslinjerne. Brydes disse sendes spilleren straks hjem på forældrenes regning.

Registrering af spillerens medrejsende støttepersoner

En træner eller medrejsende person, som skal nomineres af DTF, skal være registreret på www.playersupport.itftennis.com og dermed modtage et Player Support Team ID, for at kunne modtage hospitality ved en ITF Junior Circuit turnering. Træner og/eller medrejsende personer uden Player Support Team ID vil ikke være berettiget til hospitality.