Organisationen Dansk Tennis Forbund

Tennisarbejdet i Danmark sker helt overordnet på tre niveauer: på forbunds-, unions- og klubniveau. Den enkelte klub er medlem af en af de tre regionale unioner, der igen er medlem af DTF.

Dansk Tennis Forbunds ledelse

DTFs ledelse udgøres af en bestyrelse og en administration; den øverste myndighed i forbundet er dog generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. På generalforsamlingen stemmes der på demokratisk vis om eksempelvis forslag til ændringer i politik, strategi og satsningsområder. De stemmeberettigede på den årlige generalforsamling er repræsentanter fra klubberne, der via unionerne er medlem af forbundet.

Bestyrelsen

DTFs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de tre er repræsentanter fra de tre unioner (FTU, JTU og Tennis Øst). Bestyrelsen har sit fokus på visioner, målsætninger og satsningsområder inden for DTF’s hovedområder.

Unionerne

Unionerne tager sig af forskellige regionale opgaver og støtter den regionale klubudvikling. Og så arrangerer unionerne holdturneringer for juniorer og veteraner.

Jyllands Tennis Union

Jyllands Tennis Union

Fyns Tennis Union

Fyns Tennis Union

Tennis Øst

Administrationen

DTFs administration udfører de opgaver, der er fastlagt af bestyrelsen og på generalforsamlingen. Direktøren leder administrationen og råder over en medarbejderstab på en koordinatorer og fagkonsulenter, der alle er specialister inden for et af DTF’s hovedområder: klubudvikling, uddannelse, elite og talent samt turnering.

Administrationen har kontor i Idrættens Hus i Brøndby vest for København; her deler vi tag med DIF og Team Danmark og med langt de fleste andre specialforbund i idrættens verden. Enkelte af administrationens medarbejdere arbejder dog uden for Idrættens Hus.

Klubudvikling

Området handler om udvikling af tennisklubber og af aktiviteter. Denne udvikling finder sted gennem initiativ og vejledning fra DTF’s klubudviklingskonsulenter. De samarbejder med DIF, klubber og unioner om at udvikle og fastholde tennisaktiviteter og tilbud, der støtter medlemmernes livslange tennisdeltagelse såvel som hvervningen af nye tennisspillere.

Klubudviklingen danner grobund for et tennismiljø i klubberne, der både socialt og spillemæssigt skal være udviklende og spændende. Der er altså tilbud til alle målgrupper i tennisklubberne – til børn, unge, voksne, til ældre og til nye klubmedlemmer.

Uddannelse

Udgangspunktet er at uddanne trænere og klubledere til at varetage de mangeartede opgaver i tennisklubberne. Man kan uddanne sig til træner og dermed træne spillere på forskellige niveauer fra begyndere over børn til elitespillere. Klubledere kan tage kurser i for eksempel klubudvikling, tilegne sig ledelsesværktøjer og deltage i erfaringsudveksling til fordel for tennisklubbens medlemsskare.

Spillerudvikling

Spillerudviklingsområdet handler om talentudvikling af tennisspillere for på længere sigt at kunne sikre flere danske spillere på internationalt topplan. Talentudviklingen tager udgangspunkt i den enkelte spiller med etiske og sociale aspekter for øje, og samtidig gives gode trænings- og turneringsvilkår, så tennistalentet får muligheden for at udvikle sig til internationalt niveau.

Spillerudviklingområdet udtager de bedste juniorspillere til fire juniorlandshold, ét for hver af aldersklasserne: U12, U14, U16 og U18. Fed Cup-deltagelse (damelandsholdet) og Davis Cup-aktiviteterne (herrelandsholdet) hører ligeledes under Elite- og Talentområdet.

Turnering

Turneringsområdets udgangspunkt er at sikre, at der hvert år udbydes turneringer af høj kvalitet til spillere på alle niveauer – fra den let øvede motionist til elitespilleren, fra lokale turneringer til Danmarksmesterskaber og internationale turneringer og for spillere i alle aldre fra U8 til senior.

DTF står bag turneringer for individuelle spillere og for holdturneringen på niveauet fra Danmarksserie og opefter, mens unionerne og klubberne arrangerer de individuelle turneringer og holdturneringen fra unionsserie og nedefter. Disse individuelle og pointgivende turneringer på henholdsvis Sommer og Vinter Tour’en, hører alle under DTF og giver ranglistepoint til licensspillerne efter et særligt pointtildelingssystem.

Kommunikation

DTF’s kommunikationsstrategi har som mål at styrke kendskabet til tennis og padel i Danmark – herunder Dansk Tennis Forbund og forbundets virke, og øge synligheden af Dansk Tennis Forbund og sporten som helhed i såvel det danske mediebillede som hos de definerede interessegrupper. Den interne kommunikationsstruktur og -kultur har fokus på vidensdeling og samarbejde. Den eksterne kommunikationsstruktur og -kultur har fokus på en utvetydig, lettilgængelig og vedkommende informationsstrøm samt serviceminded dialog.