Organisationen Dansk Tennis Forbund

Tennis-, padel og pickleballarbejdet i Danmark sker helt overordnet på tre niveauer: på forbunds-, unions- og klubniveau. Den enkelte klub er medlem af en af de tre regionale unioner, der igen er medlem af DTF.

Dansk Tennis Forbunds ledelse

DTFs ledelse udgøres af en bestyrelse og en administration; den øverste myndighed i forbundet er dog generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. På generalforsamlingen stemmes der på demokratisk vis om eksempelvis forslag til ændringer i politik, strategi og satsningsområder. De stemmeberettigede på den årlige generalforsamling er repræsentanter fra klubberne, der via unionerne er medlem af forbundet.

Bestyrelsen

DTFs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de tre er repræsentanter fra de tre unioner (FTU, JTU og Tennis Øst). Bestyrelsen har sit fokus på visioner, målsætninger og satsningsområder inden for DTF’s hovedområder.

Unionerne

Unionerne tager sig af forskellige regionale opgaver og støtter den regionale udvikling. Og så arrangerer unionerne holdturneringer for juniorer, breddespillere og veteraner.

Jyllands Tennis Union

Jyllands Tennis Union

Fyns Tennis Union

Fyns Tennis Union

Tennis Øst

Administrationen

DTFs administration udfører de opgaver, der er fastlagt af bestyrelsen og på generalforsamlingen. Direktøren leder administrationen og råder over en medarbejderstab, der arbejder inden for DTF’s hovedområder: klubudvikling, uddannelse, turnering, samt elite og talent.

Administrationen har kontor i Idrættens Hus i Brøndby vest for København; her deler vi tag med DIF og Team Danmark og med langt de fleste andre specialforbund i idrættens verden. Enkelte af administrationens medarbejdere arbejder dog uden for Idrættens Hus.

Samarbejde med DGI

DTF har en formaliseret samarbejdsaftale med DGI. Målet er at undgå dobbeltudbud for klubberne, bruge midlerne bedst muligt og sikre en fortsat udvikling på tværs af landet. DTF og DGI har lavet en arbejdsfordeling, så det står klart, hvem der har ansvar for at løse hvad.

Klubudvikling

Området handler om udvikling af tennisklubber og af aktiviteter. Denne udvikling finder sted gennem initiativ og vejledning fra DGI’s tennis og padelkonsulenter. De samarbejder med klubber, DTF og unioner om at udvikle og fastholde tennis-, padel- og pickleballaktiviteter og tilbud, der støtter medlemmernes livslange udøvelse såvel som hvervningen af nye spillere.

Klubudviklingen danner grobund for et miljø i klubberne, der både socialt og spillemæssigt skal være udviklende og spændende. Der er altså tilbud til alle målgrupper i medlemsklubberne – til børn, unge, voksne, til ældre og til nye medlemmer.

Uddannelse

Udgangspunktet er at uddanne trænere, klubledere og officials til at varetage de mangeartede opgaver i medlemsklubberne. Man kan uddanne sig til træner og dermed træne spillere på forskellige niveauer fra begyndere over børn til elitespillere. Klubledere kan tage kurser i for eksempel klubudvikling, tilegne sig ledelsesværktøjer og deltage i erfaringsudveksling til fordel for tennisklubbens medlemsskare. Deruden uddannes dommere og referees. DTF har ansvaret for arbejdet med uddannelse.

Turnering

Turneringsområdets udgangspunkt er at sikre, at der hvert år udbydes turneringer af høj kvalitet til spillere på alle niveauer – fra den let øvede motionist til elitespilleren, fra lokale turneringer til danmarksmesterskaber og internationale turneringer og for spillere i alle aldre.

DTF står bag turneringer for individuelle spillere og for den landsdækkende holdturnering, mens unionerne og klubberne arrangerer de individuelle turneringer og holdturneringen fra unionsserie og nedefter. Disse individuelle og pointgivende turneringer på henholdsvis Comwell Sommer og Vinter Tour’en, hører alle under DTF og giver ranglistepoint til spillere med licens.

DTF arrangerer også mesterskaber og løbende turneringer i padel og pickleball.

Spillerudvikling

Spillerudviklingsområdet handler om talentudvikling af spillere for på længere sigt at kunne sikre at danske spillere udvikles til landsholdene og en professionel karriere. Talentudviklingen tager udgangspunkt i den enkelte spiller med etiske og sociale aspekter for øje, og samtidig gives gode trænings- og turneringsvilkår, så talentet får muligheden for at udvikle sig til internationalt niveau.

Spillerudviklingområdet afholder juniorsamlinger for de yngste årgange og har DTF’s Elitemiljø for seniorer og de ældste juniorer. DTF udtager de bedste juniorspillere til juniorlandshold, oftest i aldersklasserne: U12 og U14. Billie Jean King Cup (damelandsholdet) og Davis Cup (herrelandsholdet) hører ligeledes under Elite- og Talentområdet.

Kommunikation

DTF’s kommunikationsstrategi har som mål at styrke kendskabet til tennis, padel og pickleball i Danmark – herunder Dansk Tennis Forbund og forbundets virke, og øge synligheden af Dansk Tennis Forbund og sporten som helhed i såvel det danske mediebillede som hos klubber og spillere.