Konsulenthjælp

Alle medlemsklubber har mulighed for GRATIS at få besøg af en DTF-konsulent, hvis de ønsker det. Formålet med besøgene, der typisk ligger en aften, er at sætte en vedvarende udviklingsproces i gang i klubben og udruste den til at håndtere nuværende såvel som fremtidige udfordringer. Et besøg giver også et overblik over forbundets mange aktiviteter og tilbud, som klubberne kan drage fordel af i den videre udvikling.

Konsulenten medbringer informationsmateriale og orienterer om aktivitetsmuligheder og ledermæssige forhold. Besøget bygger på en god dialog, hvor konsulenten hører mere om klubbens behov og idéer. Klubben udvælger selv et ønsket fokusområde fx junior- eller motionistudvalget. Klubben og konsulenten kan efter det første besøg aftale et nyt møde, der følger op på de planlagte tiltag og giver mulighed for at planlægge nye trin i klubudviklingen.

Tilbud til alle klubber

Tilbuddene retter sig mod alle tennisklubber. Målgruppen er bestyrelsen, de aktive ledere, trænere og udvalgsmedlemmer. Nogle emner lægger dog op til deltagelse af alle klubbens spillere. Klubben bestemmer besøgets dagsorden, mens formen bliver en blanding af oplæg fra konsulenten og diskussion deltagerne imellem. Man finder derefter frem til et udviklingsområde og en handlingsplan, der indeholder nye tiltag. Besøget kan være en del af klubbens generalforsamling, hvor klubkonsulenten informerer generelt om aktiviteter, eller klubben kan vælge at høre nærmere om de forskellige emner.

Aftal et møde

Alle tennisklubber kan kontakte DTF for at høre mere om klubudvikling eller aftale et besøg.

Ud over de ansatte konsulenter i DTF, har forbundet aktive og frivillige klubkonsulenter, som videreformidler erfaringer fra andre klubber samt giver inspiration og ny viden til tennisklubbens udvikling.

Klubudviklingskonsulenter

Klik på konsulenter for at se deres profiler.

Lars Elkjær

Konsulent

lars.elkjaer@dgi.dk
+45 21 31 31 00

Lorenz Sønderby

Visionsleder for Bevæg Dig For Livet - Tennis

ls@tennis.dk
+45 24 61 14 04

Torben Hocksdahl

Freelance klubkonsulent Jylland

hocksdahl@jyskebank.dk
+45 20 66 40 96

Jens Erik Dalgaard Jensen

Freelance klubkonsulent Fyn

jedj@mail.dk
+45 20 67 66 65

Carl Toft

Freelance klubkonsulent Sjælland og Lolland Falster

ctdk@tdcadsl.dk
+45 28 71 72 02

Michael Grube Andersen

Bestyrelsesmedlem

Michael@Grube-Andersen.dk

Rasmus Rosendahl

Projektkonsulent og Teamleder for Trænerhuset

rar@tennis.dk
+45 28 40 82 40