Konsulenthjælp

Alle medlemsklubber har mulighed for GRATIS at få besøg af en konsulent, hvis de ønsker det. Formålet med besøgene, der typisk ligger en aften, er at sætte en vedvarende udviklingsproces i gang i klubben og udruste den til at håndtere nuværende såvel som fremtidige udfordringer. Et besøg giver også et overblik over forbundets mange aktiviteter og tilbud, som klubberne kan drage fordel af i den videre udvikling.

Konsulenten medbringer informationsmateriale og orienterer om aktivitetsmuligheder og ledermæssige forhold. Besøget bygger på en god dialog, hvor konsulenten hører mere om klubbens behov og idéer. Klubben udvælger selv et ønsket fokusområde fx junior- eller motionistudvalget. Klubben og konsulenten kan efter det første besøg aftale et nyt møde, der følger op på de planlagte tiltag og giver mulighed for at planlægge nye trin i klubudviklingen.

Tilbud til alle klubber

Tilbuddene retter sig mod alle tennisklubber. Målgruppen er bestyrelsen, de aktive ledere, trænere og udvalgsmedlemmer. Nogle emner lægger dog op til deltagelse af alle klubbens spillere. Klubben bestemmer besøgets dagsorden, mens formen bliver en blanding af oplæg fra konsulenten og diskussion deltagerne imellem. Man finder derefter frem til et udviklingsområde og en handlingsplan, der indeholder nye tiltag. Besøget kan være en del af klubbens generalforsamling, hvor klubkonsulenten informerer generelt om aktiviteter, eller klubben kan vælge at høre nærmere om de forskellige emner.

Aftal et møde

Alle tennisklubber kan kontakte DTF og DGI for at høre mere om klubudvikling eller aftale et besøg.

Kontakt jeres lokale DGI-konsulent:

Klubudviklingskonsulenter

Lars Elkjær

Konsulent - DGI Tennis Landsplan

lars.elkjaer@dgi.dk
+45 21 31 31 00

Rasmus Rosendahl

Projektkonsulent og Teamleder for Trænerhuset

rar@tennis.dk
+45 28 40 82 40

Alex Laugesen

DGI Fyn & DGI Sydvest

Alex.Laugesen@dgi.dk
+45 79 40 46 29

Johannes Klentz Jørgensen

DGI Midt- og Vestsjælland

JKJ@dgi.dk
+45 25 11 73 38

Jonas Ø. Hansen

DGI Nordsjælland & DGI Storkøbenhavn

Jonas.Hansen@dgi.dk
+45 61 71 85 00

Kasper Fruergaard

DGI Bornholm

Kasper.Fruergaard.Nissen@dgi.dk
+45 20 71 25 96

Mik Hulgaard

DGI Østjylland & DGI Sydøstjylland

Mik.Hulgaard@dgi.dk
+45 20 51 77 42

Morten Hedegaard

Padelkonsulent

morten.hedegaard@dgi.dk
+45 71 72 10 73

Simon Friis

DGI Storstrømmen

simon.friis@dgi.dk
+45 22 90 98 82

Thomas Munk

DGI Midt-, Vest- og DGI Nordjylland

Thomas.Munk@dgi.dk
+45 51 41 88 66