Klubkursus – KT1, KT2 eller KT3 i egen klub

Alle tennisklubber under Dansk Tennis Forbund har mulighed for at få afholdt et KT1-, KT2- eller KT3 i egen klub. Det kan enten være eksklusivt for klubbens egne trænere eller flere tennisklubber i samarbejde. Fordelen ved at afholde et klubkursus er, at I kan få opkvalificeret ungdomstrænere, juniorer, forældre og frivillige, så de kan få en dybere forståelse for tennistræning og indgå i klubbens træning, til en reduceret pris.

Pris kr. 7.000,- inklusiv moms

Vejledende retningslinjer er maks. 16 deltagere per kursus.

Klubben sørger for, at der er disposition over hal og teorilokale med tavle, projektor, lærred (eller tilsvarende) og eventuelt tavle. Klubben betaler et fast beløb for kurset (uanset antal deltagere) og dækker selv udgifter til hal og teorilokale.

Dansk Tennis Forbund skaffer en instruktør. Klubben og instruktøren aftaler de praktiske forhold indbyrdes. Dansk Tennis Forbund aflønner instruktøren.