Referat af generalforsamling 2022

 • Mødedato: 19. marts 2022
 • Mødestart: 11.00
 • Mødested: Musholm Konference, Korsør
 • Referent: Thomas Hansen

Formanden bød forsamlingen velkommen. Formanden gav herefter ordet til Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI. Efter DGI-formandens oplæg blev der taget hul på generalforsamlingens dagsorden.

Formanden orienterede forsamlingen om antallet af fremmødte klubber (18) og antallet af stemmer til stede (98).

Formanden præsenterede herefter forbundets bestyrelse, som alle var til stede.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Christian K. Clasen som dirigent. Han blev straks valgt og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten orienterede om, at der sker lydoptagelse af indlæg fra deltagerne, og at der vil blive offentliggjort referat af generalforsamlingen med uddrag af lydklip. Deltagere kan frabede sig lydklip i referatet. Dirigenten uddelte nærmere skriftlig orientering om dette.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år under overskriften ”Fremgang for dansk tennis og padel”.

Beretningen berørte en række emner: Covid-19, medlemsvækst, DGI-samarbejde og Bevæg dig for livet – Tennis, træneruddannelse, turneringsaktiviteter, TV-aftale, top-100 gennembrud for Clara Tauson og Holger Rune, Next generation og Team Danmark, Davis Cup, internationalt arbejde, padelsportens organisering og Padel i Danmark, sponsorer, politisk program, ny fælles økonomimodel med DGI.

Formanden så desuden fremad. Her var pejlemærkerne: Implementering af strategiske spor fra DIF, Flere skal spille kampe – flere kampe og kampe hele livet, implementering af Team Danmark-samarbejde og udvikling af elitemiljø, træneruddannelse og ny 3-årig periode med Bevæg dig for livet og padelsporten.

Hør bestyrelsens beretning (LYD)

Forsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver. Herefter åbnede dirigenten for debat om bestyrelsens beretning:

 • Mads Brix, Aalborg, spørger til kontingentstruktur. DGI er billigere, hvordan lykkes vi med fælles økonomimodel? Om padel: Hvad er status mellem Dansk Padel Forbund, DIF og DTF (LYD)?
 • Poul Lundberg, Rødovre. Ift. samarbejde med DGI og ny kontingentstruktur: Lad os ikke diskutere kroner og øre. Men sig, hvad DGI og DTF kan. Fokus på fordelene ved fællesskabet. Der skal samtidig være færdigforhandlet økonomimodel. Så bliver regningen lettere at sluge. Angående padel: Rapport fra DTF om padel – havdet ønsket den tidligere – men takker for den. Poul mangler: Eksekveringsevne. Vi skal have en eksekveringsenhed, der kan have en top-30 liste over, hvor der skal padel i gang næste gang. Mangler visioner om, hvor vi skal hen. Ellers taber vi spillet til Dansk Padel Forbund som to konkurrende forbund. Bygger vi op for så at aflevere til DPF om fire år (LYD)?
 • Kai Holm, Fyns Tennis Union, Hvad vil vi med padel i Danmark? DTF skal overbevise fynske klubber om, at de skal være padelmedlemmer i DTF. Overordnet: Langt under 10 procent af klubberne er med til dagens generalforsamling. 45 procent af klubberne på Fyn til FTU’s generalforsamling. DTF er noget, der foregår i København, siger de fynske klubber. Mere fokus på Vestdanmark, tak (LYD).
 • Asbjørn Nordam, Skive. Tak for god beretning. Det går rigtig godt. Vi var begejstrede, da vi tidligere havde samme udvikling i medlemstal. Samme begejstring er på vej til at ville springe ud igen i Tennisdanmark. Fokus på børn og unge. Vi skal have dem ud og spille turnering fra begyndelsen af med det samme. Først der, hvor det bliver rigtig sjovt. Vi har fået opbygget, at turneringer er farlige og man skal være skidedygtig for at spille turnering. Ønske i forhold til Padel: Organisationsdiagram, der viser, hvad vores forpligtigelser er som DTF for padel i Danmark? Hvor skal vi som klub spille padel? Hvordan flyder padelpengene? Hvordan får vi overblikket over padel? Spørger til Holger Rune og Clara Tausons manglende deltagelse på landsholdene? De bliver først helte for mig, når de stiller op for Danmark. DTF og deres klubber har støttet dem. Jeg ærgrer mig over, at de ikke stiller op (LYD).
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk (frabeder sig lydfil, har fremsendt tekst): Vi fik på den seneste generalforsamling bekræftet, at der aldrig i forbundsregi er udarbejdet nogen samlet skriftlig redegørelse med en udførlig og neutral fremstilling, analyse og afvejning af fordele og ulemper ved at inkorporere padelsporten i Dansk Tennis Forbunds regi. Og vi opfordrede til, at der blev udarbejdet en sådan redegørelse. Bestyrelsen svarede, at det var en rigtig god idé, som bestyrelsen ville tage til sig. Kun to dage før generalforsamlingen har forbundet nu på sin hjemmeside offentliggjort sin redegørelse om ”Padel i Danmark”. Desværre, så er redegørelsen et rendyrket partsindlæg: Der er tale om én lang lovprisning af padelsportens succesfulde inkorporering i Dansk Tennis Forbunds regi. Redegørelsen er klinisk renset for fremstilling, analyse og afvejning af de ulemper, der kan være ved at fastholde padel som en integreret del af forbundets og unionernes virke. Kan padelspillerne ikke sagtens selv finde ud af at organisere sig i foreningsregi – det være sig i tennisklubber, squashklubber, badmintonklubber eller andre idrætsforeninger? Bør forbundet ikke hellere koncentrere sine kræfter om at udvikle tennissporten – frem for at ofre ressourcer på padelsporten? Og skal vi fortsætte en årelang strid med Dansk Padel Forbund om organisering af padelsporten? For nu blot at nævne et par eksempler. Dét, generalforsamlingen havde behov for, var en samlet fremstilling, analyse og afvejning af fordele og ulemper. Det har bestyrelsen ikke ønsket at medvirke til. Og det synes jeg er ærgerligt. For tennissporten. Men i sidste ende er det jo op til tennisklubberne – og til generalforsamlingen. Til at forholde sig til, om man ser et behov for at standse op og se problemstillingen fra flere sider. Eller om man vil lade padelsportens gradvise indtog i Dansk Tennis Forbund løbe frit videre uden nogen forbehold. Selvom det jo nok er de færreste klubber, der har haft mulighed for at forholde sig til redegørelsen i og med, at den først er offentliggjort i forgårs.
 • Peder Helmuth Hansen, DTF’s bestyrelse og Sønderborg, med svar angående fælles kontingent. Der er udarbejdet model på 2019-tal, hvor det er simuleret, hvordan det kunne lade sig gøre at lave et enhedskontingent. Der har været en proces med unionerne i august og september. Det er ikke gratis at være i DGI, når man er flerstrenget klub. Mange DGI-klubber er meget små. Det er meget billigt at være i DTF, når man er en meget lille klub. Alle kommer ikke til at betale præcis det samme som før i en ny model. Men summen skal være den samme. Hvis man er en overraskende stor og enkeltstrenget klub på 3-400 medlemmer, som ikke har været medlem i DTF, vil man opleve stor ændring. Men i en klub med 48 oplever man ikke en stor ændring. Klubber, der har været med begge steder, vil ikke opleve store ændringer. Vi var klar til at gå helt ud til klubberne. Men DGI var ikke klar til at gå så langt. Der stod vi alt for længe. Utilfredsstillende. Vi mangler at komme tilbage til forhandlingsbordet og i arbejdstøjet. Vi venter på DGI. Så ved ikke præcis, hvor hurtigt det kommer til at gå (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse med politisk ansvarlig for padel. DGI-formands kommentar om at forankre padelsporten i foreningsidrætten er vores helt overordnede begrundelse og vision for indsatsen i DTF. Super samarbejde med DGI i Padel i Danmark. Samarbejdet går kun en vej. Frem og op. Hvorfor skal vi have padel i DTF: DTF er med baseret på og parallelt med stor interesse fra egne medlemsklubber, der gerne vil have hjælp med padel. Man skal se individuelt i sin egen klub, når man tager stilling til padel. Idrætspolitisk: Vi har fået aktivitetsgodkendelse fra DIF. Vi har godkendt strategisk spor hos DIF, der sikrer satsning på padel fremadrettet. Hvad så med DPF og DIF-signaler? Der ved vi ikke for alvor, hvordan et padelforbund vil være forankret i DIF om to, tre eller fire år. Det kan der tages stilling til på DIF’s årsmøde. Om Rødovres ønske om eksekveringsenhed: Man kan ikke få mere, end det vi har i Padel i Danmark. Her hjælper vi klubberne, hvor de er, og det giver mening for dem. Udfordringerne bliver samlet op, så man ved, hvad der rør sig og kan hjælpe. Mener det er en fantastisk succes i Padel i Danmark inklusiv forankring i DGI og DTF. Konklusion: det er ikke så enkelt med DIF+DPF. Men det er den virkelighed, vi lever i, samtidig med størstedelen af baner ligger i kommercielle centre. DTF samarbejder med alle for at forankre padel i foreningsidrætten (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, om manglende landsholdsdeltagelse fra Holger Rune og Clara Tauson: Superærgerligt. Vi opfordrer dem til at spille. det handler om deres planlægning, der ikke er gået op med landsholdsdeltagelse (LYD).
 • Michael Grube Andersen, DTF-bestyrelse, FTU og Vester Skerninge, med en nuancering om padel og kontingentstruktur. Der, hvor det kan blive svært, er, at vi på Fyn har to klubber, som har tennis og padel. Stor medlemsvækst, som giver udmeldelse af FTU og DTF på grund af stigende kontingent (LYD).
 • Hans Henrik Bülow, Roskilde, efterlyser svar fra DTF’s bestyrelse på et brev fra Roskilde Tennis Klub om internationalt arbejde og Peng Shuai . I forlængelse ønsker han også stillingtagen til Ruslands invasion af Ukraine (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, undskylder manglende svar til Roskilde. Sagerne med Peng Shuai og Ukraine er adresseret i medierne blandt andet DR og TV2. DTF har i medierne taget kraftig afstand og går meget længere end ITF og Tennis Europe sammen med de nordiske lande (LYD).
 • Henrik Maris, DTF’s bestyrelse. Russiske og hviderussiske udøvere skal udelukkes. Det kører måske lidt internt internationalt mellem forbundene. Angående økonomi til internationalt arbejde: 200.000 i DTF’s budget 2022 til internationalt arbejde. De kommer fra DIF. DTF giver ikke en krone i 2022. Vi bruger kun DIF’s penge. Vi vedbliver at være repræsenteret internationalt på vegne af dansk tennis og dansk idræt (LYD).

Dirigenten betragter beretningen som behandlet og accepteret af forsamlingen.

PAUSE

3. Appeludvalgets beretning fra det forløbne år

Appeludvalget var ikke til stede. For appeludvalgets beretning henviste dirigenten til de skriftlige beretninger for 2022. Dirigenten og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Janne Theilgaard, kasserer i DTF, fremlagde regnskabet for 2021. Hun startede med at kommentere revisionspåtegningen fra interne revisorer. Vi laver en ny revisionsvejledning sammen med interne og eksterne revisorer. Regnskabet gennemgås (LYD).

Debat:

 • Mogens Jørgensen, Taarbæk, takker for bemærkning om revisionsbetegnelse. Er der tale om, at der skal udarbejdes en revisionsinstruks?
 • Janne Theilgaard, kasserer i DTF, bekræfter, at der er tale om en revisionsinstruks.
 • Mads Brix, Aalborg, spørger hvad de interne revisorer ikke må se (LYD)?
 • Janne Theilgaard, kasserer i DTF, svarer, at det er medarbejderkreditkort, som det vurderes anbefalinger fra DIF, at det er eksterne revisorers opgave at se på. Intern revision havde anden holdning. Det skal tales bedre igennem og alle skal fremadrettet kende arbejdsfordelingen (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre, godt med opklaring, at det er en instruks om interne og ekstern. Hvordan ved vi, at der ikke skjuler sig noget i regnskabet for 2021? Hvor er generalforsamlingens garanti for, at der styr på det (LYD)?
 • Janne Theilgaard, kasserer i DTF, det har ekstern revisor set på (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, opdraget kommer direkte fra DIF og Kulturministeriet. Den følger vi. Vil ikke bruge bestyrelsesmøde på det, når der er vejledning fra DIF. Intern må gerne sige, at det ikke er ok. Så kigger vi på det. Men vi følger på dette og mange andre områder det, der kommer fra DIF. Den konkrete opgave var lagt på de eksterne revisorer, som gav blank påtegning (LYD).
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk, mener, at revisionsinstruks skal foreligges for og godkendes af generalforsamlingen, da den involverer grænsedragning mellem eksterne og interne revisorer.
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, siger, at det rent formelt ikke er en GF-beslutning. Det kan det blive. Men det kræver et forslag til næste generalforsamling. Vi skal følge det, der kommer fra Kulturministeriet og DIF (LYD).
 • Asbjørn Nordam, Skive, om revisionspåtegning: Forstår, at man søger hjælp hos DIF. Og vi skal følge ministeriet. Men foreningsteknisk har jeg den oplevelse, at den folkevalgte revision ser på tingene på vores vegne. Nordam opfordrer intern revision til at blive ved med at sige, hvad man ikke må se (LYD).
 • Dirigenten kommenterer påtegning. Ikke nødvendigvis enig med tidligere taler i, at revisionsinstruks skal foreligges for og godkendes af generalforsamlingen DTF skal indrette sig under DIF i henhold til DIFs vedtægter. DTF har fået at vide, at man skulle gøre det på den måde. Dette kan også være rigtig, men det er ikke et spørgsmål, som generalforsamlingen skal eller kan forholde sig til i dag. Det står under alle omstændigheder enhver frit at stille forslaget til næste år (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre: Vi skal skelne meget mellem eksterne og interne revisorer. Intern revision er de kritiske revisorer. De har lov til at kuglegrave alle dispositioner. Derfor bør bestyrelsen være med til, at man skal foreslå et forslag om kontrol på generalforsamling (LYD).
 • Replik mellem Janne Theilgaard, kasserer i DTF, og Poul Lundberg, Rødovre. JT: vi kigger på det og forelægger på næste års generalforsamling. PL: Vil bestyrelsen modtage rådet om at gøre det til forslag? JT: Vi kigger på det i fællesskab med intern revision (LYD).

Dirigenten konstaterer, at regnskaberne er godkendt af generalforsamlingen. Klapsalver.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag

6. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det foreslås, at satserne i lighed med 2021 bliver et grundgebyr på 500,- kr. for de første 50 medlemmer og 59,34 kr. pr. medlem derudover. Hertil kommer 5,61 kr. til DIF’s kollektive forsikring.

Kasseren fremlægger budgettet (LYD).

Debat:

 • Asbjørn Nordam, Skive, spørger til budgettets overskud på227.000 kroner på trænerkurser. Hvorfor er det så stort (LYD)?
 • Janne Theilgaard, kasserer i DTF, under indtægt på trænerområdet er tilmeldingsgebyr og udgifter i forbindelse med kurserne med. Men medarbejderen på området er ikke allokeret direkte på det område. Ingen penge fra DGI (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg, spørger til sponsorindtægterne (LYD).
 • Janne Theilgaard, kasserer i DTF, det er de allerede indgåede aftaler, som er med (LYD).

Kontingent blev godkendt uden bemærkninger.

7. Overrækkelse af legater og hæderspriser

DTF’s ærestegn – Waage Petersens æresetui

Ærestegnet gik til Agi Szocska. Michael Grube Andersen, bestyrelsesmedlem i FTU og DTF, motiverede uddelingen. Agi Szocska takkede.

Mogens Pagh-Pokalen 2021

Thomas Kønigsfeldt annoncerede vinderen, som var KB. Martin Linnet Killemose modtog prisen for KB.

Årets Tennisklub 2021

ØBG Silkeborg Tennis og Padel blev kåret til Årets Tennisklub 2021. Peder Helmuth motiverede kåringen. Heino Østergaard fra ØBG Silkeborg modtog prisen.

8. Valg til bestyrelsen

Henrik Thorsøe Pedersen genopstillede til posten som formand for 2022 og 2023.

Genvalgt uden modkandidater. Klapsalver.

Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt genopstillede til posten som menigt bestyrelsesmedlem for 2022 og 2023. Genvalgt uden modkandidater. Klapsalver.

9. Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for hver 1 år

Jørgen Torpe Kann var på valg og bestyrelsen foreslår genvalg for 2022, 2023 og 2024. Jørgen Torpe Kann blev valgt med klapsalver.

 • Jørgen Torpe Kann er valgt for 2022, 2023 og 2024.
 • Christian Kurt Nielsen er valgt for 2020, 2021 og 2022.
 • Søren Arentoft er valgt for 2021, 2022 og 2023.

Suppleant: Bestyrelsen foreslog genvalg af Troels Bay Simonsen for 2022. Vedtaget ved klapsalver.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år

Bestyrelsen foreslog genvalg af Steffen Wanscher og Kristian Danstrup som revisorer og af Oddbjørn Unset som revisorsuppleant. Vedtaget med klapsalver.

11. Eventuelt

Ingen ønskede at tage ordet. Punktet lukkes og generalforsamlingen erklæredes for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten. Formanden takkede forsamlingen.

Nærværende referat er godkendt af dirigenten, Christian K. Clasen.