Referat af generalforsamling 2024

 • Mødedato: 16. marts 2024
 • Mødestart: 11.00
 • Mødested: Idrættens Hus, Brøndby
 • Referent: Thomas Hansen

Formanden bød forsamlingen velkommen. Han gav ordet til Kenneth Plummer, bestyrelsesmedlem i DIF og kontaktperson til Dansk Tennis Forbund i DIF’s bestyrelse.

Plummer: DIF-idrætten bidrager med mere værdi til samfundet end nogen anden cilviloraganisation. Tennissporten bidrager positivt i den henseende. Det går godt i bredden. Samarbejdet med DGI giver muligheder for at øge kompetencerne hos de frivillige ledere i foreningerne.

Veluddannede og kompetente idrætsledere kombineret med ildsjæl giver de bedste resultater. Samarbejdet med DGI giver mulighed for flere klubduviklingstilbud.

De tre store – Holger Rune, Caroline Wozniacki og Clara Tauson – kan få folk til at sidde oppe hele natten. Han håber at få alle tre med til sommerens OL i Paris. Tænk, hvis dansk tennis kan levere en medalje ved OL.

Der er også fremgang på padel. Padelbanerne bliver en del af flere tennisklubbers tilbud rundt om i landet. Det er positivt og sikre klubliv, som er så værdiskabende i det danske samfund. Der skal mere klarhed om organisering. Dialog mellem DPF og DTF under ledelse af DIF’s direktør, Morten Mølholm foregår. Plummer håber på en god model, der sætter udøvernes interesse i spidsen.

Det er en glædelig nyhed, at DTF-formand Henrik Thorsøe Pedersen vælges som præsident i Tennis Europe. Det flugter godt med DIF’s internationale strategi. DIF har støttet det internationale arbejde i DTF med et stort beløb. Det er dejligt at få valuta for pengene. Tillykke med valget. Det er et meget vigtigt hverv. Men jeg er sikker på, at du kan rykke europæisk tennis i en god, demokratisk retning. Men der er mørke kræfter derude.

Tak til de frivillige. De frivillige sikrer den danske, demokratiske idrætsmodels succes. Danmark er nummer et i verden, hvad det angår. Tak til forsamlingen for at I vil bruge en lørdag i idrættens tjeneste.

Han ønsker alle en god debat (LYD).

Efter Kenneth Plummers oplæg blev der taget hul på generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Christian K. Clasen som dirigent. Han blev straks valgt og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten orienterede om, at der sker lydoptagelse af indlæg fra deltagerne, og at der vil blive offentliggjort referat af generalforsamlingen med uddrag af lydklip. Deltagere kan frabede sig lydklip i referatet. Samme orientering forelå skriftligt i salen.

Dirigenten orienterede forsamlingen om antallet af fremmødte klubber (73) og antallet af stemmer til stede (282). Se oversigt over tilstedeværende klubber.

Tennisavisen er inviteret. Andre medier må gerne give sig til kende. Der var ikke andre medier til stede. Jan Leschly gav sig til kende og blev på stedet inviteret og budt velkommen af formanden.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år

Den tilstedeværende bestyrelse præsenterede sig selv. Til stede: Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Henrik Maris, Joakim Thörring, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Michael Grube Andersen, Jørgen Torpe Kann, Rasmus Gråskov.

Beretningen berørte en række emner: Formålsparagraf for Dansk Tennis Forbund, forpligtende samarbejder og samarbejdspartnere, Stategiske spor aftalt med DIF, Medlemsvækst – fordelt på køn, alder, landsdele og klubstørrelser.

Bevæg dig for livet og klubudvikling, Træneruddannelse, Elite & talent, professionel succes, landshold, turneringsområdet, Sommer og Vinter Tour og mesterskaber, nye turneringsformater (TiD Tour og Game On) og muligheden for at bruge Tournament Software i klubberne til klubturneringer og interne puljeturneringer, internationale turneringer i Danmark, eksponering af tennis og padel på tv, padel-aktiviteter, pickleball-aktiviteter, internationalt arbejde, Sponsorindtægter, Opsamling på DGI-samarbejde, kontingent og Struktur/organisering, forslag til ny kontingentmodel, et kig ind i 2024, nyt projekt, der skal få flere børn til at spille tennis, og flere klubber til at tilbyde børneaktiviteter

Hør formandens indlæg (LYD)

Formand, Henrik Thorsøe Pedersen, sluttede af med at takke klubberne, medarbejderne i DTF, bestyrelsen, unionerne, DGI, DIF, Team Danmark, Danske Tennis-Veteraner, sponsorerne, bane- og anlægspartnere og først og fremmest alle de frivillige.

Forsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver. Herefter åbnede dirigenten for debat om bestyrelsens beretning:

 • Mogens Knudsen, Risskov: Vil gerne spørge til differentierede medlemstal opdelt på tennis og padel (LYD)
 • Henrik Kaltoft, Hareskov-Værløse: Han spørger til, hvad medarbejderne i DTF laver rent lavpraktisk? Hvad går pengene til? (LYD)
 • Jan Leschly: Havde håbet på, at man havde takket Leschly Tennis Foundation. Fortæller om Leschly Tennis Foundation i Hørsholm, der de sidste fem år har brugt 2,5 millioner kroner om året. Synes selv, at det er en stor succes (LYD).
 • Mikkel Nørby, Hareskov-Værløse: Vil høre til medlemstal? Er DGI-tallene med? Hvordan med forbindelsen mellem tennis og padel? Er der reelt den positive udvikling, som man hører i beretningen? Det er ikke mit indtryk (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, formand i DTF: Tak til Leschly. Rejser også rundt med de unge spillere. Kan godt vise padel-tallene. Klubberne opgiver jo tallene. Tror, at vi får en lille tilbagegang på tennismedlemmer og så vækst i padel ved næste opgørelse. Den enkelte klub registrerer, hvor mange der spiller henholdsvis tennis og padel. Men lad os gøre det mere tydeligt i fremtiden (Undervejs er der flere tilråb fra salen, der afspejler forvirring om medlemstalsopgørelse). Der har været vækst på tennis fra 2017 – 2022 (LYD).
 • Thomas Kønigsfeldt, næstformand i DTF: Redegør for vækst i antallet af tennisspillere. Der er reel vækst i antal tennisspillere fra 2016 til nu. Det kan der ikke være tvivl om (LYD).
 • Peder Helmuth Hansen, DTF-bestyrelse: Svar til formand fra Hareskov-Værløse. 2018 -2024. Gennemgår forskellen i medarbejderstab fra 2018 – 2024. Sparret på regnskabsmedarbejder. Opgraderet på kommunikation, op på sponsor, ressourcer på padel, som er strategisk spor. Pickleball er finansieret af initiativpulje fra DIF. Udannelsesområdet: Der var to. Der er stadig to. Opnummering på turneringsområdet fra 3 til 4. Sket for at få mange flere med. Delvis medfinansiering ude fra i 2023. Tilført ressourcer på det sportslige plan. Gået fra sportschef i 2018 til tre i dag. Det er folk, der er ude og underbygge de strategiske spor, som vi har aftalt med DIF. I 2018 havde vi 2,5 konsulenter. Men via samarbejde med DGI har vi nu 8 ressourcer. I alt har DTF og DGI mere end 20 årsværk tilsammen (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg: Mener ikke, at det er rigtigt, at padel er vedtaget. Jeg lavede forslag i sin tid. Det gik på, at enten burde padel være i formålsparagraffen for Dansk Tennis Forbund, eller også skulle engagementet i padel opgives. Forslaget blev ikke vedtaget. Det var ikke ja eller nej til padel (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Læser forslaget op fra tidligere generalforsamling (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg: Forslaget gik på, at vi skulle vælge det ene eller det andet. Bestyrelsen måtte vælge (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Det blev besluttet, at vi skulle ikke afvikle padel. I min logik skal vi fortsætte med padel, hvis vi ikke skal afvikle det. (LYD)
 • Mads Brix, Aalborg: Pickleball. Det talte vi ikke om sidste år. Så henvendelsen kom først efter generalforsamlingen sidste år? Det vil være superfedt at få pickleball-folkene registreret fra starten af (LYD)
 • Dirigenten indskærper, at man skal op til pulten, så alle kan høre, hvad der foregår.
 • Henrik Maris, næstformand i DTF: Var ikke til generalforsamling sidste år. Men har ellers været der de ti foregående år. Var på privat rejse til USA sidste år. Medbragte pickleball-bat hjem til Danmark. Lagde dem på kontoret hos direktøren. Senere havde sekretariatet havde besluttet at vise pickleball frem under Davis Cup. STATE, vores sponsor, spillede i tre kvarter og så siger de, at de gerne vil øge deres sponsorat, hvis det øremærkes til pickleball. Virkeligheden overhaler vores generalforsamlinger. (LYD)
 • Poul Lundberg, Kasserer i Tennis Øst og Rødovre: Mangelvare at de strategiske spor kommer ned på medlemsplan. Meget lyder fantastisk. Men det er ikke ude blandt os medlemmer. Det skal drøftes med foreninger, og vi skal diskutere det meget grundigt i det næste år. (LYD)
 • Kai Holm, Formand for FTU: Vi har på Fyn mange padelmedlemmer i klubberne. De klubber med mange padelmedlemmer får færre tennismedlemmer. Derfor er det utrolig vigtigt med en opdeling. Klubberne melder sig ud, når de får mange padelmedlemmer, fordi de ikke vil betale kontingent til Dansk Tennis Forbund for padelmedlemmerne. Dansk Padel Forbund er utrolig gode til at lave turneringer. Der kan vi lære noget. En gruppe af ildsjæle vil i gang med at lave en ny struktur. Vi har færre, der spiller holdturneringer for 25-50-årige. Der er ærgerligt for udviklingen. Kom nu endelig i gang med det her område. Vi skal have en fødekæde i gang med skoletennis og følge op ude i klubberne. Man kan godt lave skoletennis med nogle af konsulenterne, men man følger ikke op ude i klubberne. Man skulle måske kun kunne opstille til DTF’s bestyrelse to, tre eller fire gange. Det vil jeg fremføre næste år, at man højest kan genvælges tre gange til tennisforbundets bestyrelse. Der bliver også lavet mange gode ting i Dansk Tennis Forbund. Utrolig vigtigt, at vi fokuserer på tennis og lader andre om at stå for de andre. (LYD)
 • Dirigenten fortæller, at man maksimalt kan sidde i 12 år i DTF’s bestyrelse ifølge forbundets love.
 • Frits Rasmussen, formand for JTU. Formand siden marts sidste år. Når jeg hører de sidste kommentarer, bliver det for meget dem og os. Vi kan ikke i unionerne læne os tilbage. Unionerne kan gøre en kæmpe forskel i forhold til vores ansvarsområder. Vi er enige i, at flere skal ud og spille turneringstennis. Eksempel fra Ribe (egen klub): Lille by 8000 indbyggere. Otte år siden 100 medlemmer. Nu er vi 179. Herrehold i division og herrehold i liga, og fra i år et damehold i divisionsrækken. Vi har juniorer, der spiller holdturnering og individuelt. Vi har selv været med til at afholde. Vi vil afholde fire stævner i år. Det synes alle ikke, at de kan klare i hver klub. Vi skal passe på med, at union eller DTF skal gøre noget. Vi i klubberne skal selv gøre noget. I JTU har vi besluttet, at vi skal fokusere på at få folk ud og spille turneringer. Har næsten lyst til at sige som Kennedy: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land. (LYD)
 • Rene Aarup Jensen, Bindested-Tværsted: Kommentar til dem mod os. Savner faste undersøgelser om tilfredshed og brugeroplevelser. Er det et bevidst fravalg for at gennemføre den slags ting? (LYD)
 • Emil Bødker, direktør i DTF: På nogle områder laver vi analyse. På nogle gør vi ikke. Vi har aftalt med DGI på seneste styregruppemøde, at det gør vi fremover. (LYD)
 • Rene Aarup Jensen, Bindested-Tværsted: I dag er der ikke nævnt noget om aflysning af nationalt seminar. Det har fyldt relativt lidt. 11 tilmeldte sidst, som jeg forstår jeg. Hvad gør I ved det? (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Vi må erkende, at vi ikke har døren helt open, så folk kommer ind. Vi havde nationalt seminar tidligere. Men I melder jeg ikke. Der var så få, at vi måtte aflyse. Klubberne må også se lidt indad. Måske vi ikke er gode nok til at kommunikere ud. Men I må melde jer ind. Aflyst to år i træk med det internationale seminar. Vi har ikke spurgt folk, hvorfor de ikke deltager (LYD)
 • Rene Aarup Jensen, Bindested-Tværsted: Austalien bruger meget data. De ved i detaljer med tilfredshedsundersøgelse, hvad folk har af behov. Jeg mangler tal på den slags. (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Vores struktur er, at DTF kun har tre medlemmer, nemlig de tre unioner. Vi kan kontakte klubberne. Vi er udfordret af, at vi ikke kan række ud til alle medlemmer pga. GDPR. (LYD)
 • Emil Bødker, direktør i DTF: Hele idrætten i Danmark har et datahul. DIF er godt i gang med et projekt om et idræts-ID. Hvordan folk bevæger sig rundt og den slags vil det kunne vise. Ligger på DIF-spor. Vi vil gerne have adgang til de data (LYD)
 • Sara Østergård, Nyborg: Vi afspejles ikke i medlemstallene. Tennistal faldet med 10 procent i Nyborg, til gengæld er vi steget med 400 padelmedlemmer. Vi betaler lige knap 48.000 kroner til DTF, vi betaler 2000 kroner til DPF. Flere unge mennesker skal spille tennis. Hvor er målene for padel? Jeg kan ikke se dem. (LYD)
 • Henrik Kaltoft, Hareskov-Værløse: Man må kunne bruge nogle af de årsværk i sekretariatet til at lave en undersøgelse. Vi er mange, der kan hjælpe jeg på vej. Vi må kunne gøre noget mere med data. (LYD)
 • Troels Klausen, Silkeborg tennis og padel: Helt sikkert meget der skal drives i klubberne. Vi har fået god hjælp fra DTF-konsulent til turneringer i klubben. Det fungerer godt. Jeg arbejder til daglig med at udvikling af ledere. Jeg får udslæt af kommentaren ”Vores dør er åben”. Nej, man skal gå ud af den som ledelse. Jeg ønsker mig et langt mere nysgerrigt og åbent DTF, der er væsentligt tættere på klubberne. (LYD)
 • Nicolai Caiezza, KB: Den debat, der har været i tennisavisen og øvrige medier. Rigtig fin og sober. Meget man ikke kan være uenig i. Forbundet gør det også rigtig godt. Processen er jeg bekymret for kan skabe splid. Det skal vi ikke have. Vi er forbundet af vores interesser. Splid kan ødelægge klubber eller forbund. I dansk tennis mangler vi en klar definition af forbund, unioner og klubbers opgaver. Når det går skævt i en klub, er det nok forbundets skyld. Mangler også klare mål. Taler meget om medlemstal. Jeg vil hellere tale om kvalitet. Der ligger et arbejde foran os. Vi skal bruge oplæg og momentum i debatten, så vi får klare ønsker til strategi. Hvilke kompetencer skal vi have i bestyrelsen for at komme i mål. På KB fik vi bestyrelsesmedlem, der havde 55 millioner med til KB Hallen. Så det er ikke ligegyldigt, hvem vi tager med. Forbundet gør det godt. Tiden er anderledes. I dag kæmper vi mod, at børnene sidder hjemme ved deres skærm eller går i fitnesscenter. Trends i tiden har indflydelse. Det er en kultur, vi tilbyder. Vi ved ikke, hvor vi skal hen, så vi kan sælge en kultur til vores medlemmer. (LYD)
 • Poul Lundberg, Kasserer i Tennis Øst og Rødovre: Du har ret Nicolai. Vi skal finde ud af, hvordan vi griber fremtiden an. I Hovedstadsregionen er vi i overskud af spillere. Der er ikke nok baner. Men vi har tabt provinsen i dansk tennis. Masser af baner lukket ned til fordel for padel eller bare lukket ned. Forbundet er for langsomt i pløjehøjde til den dualitet. Vi skal være bedre begge steder. (LYD)
 • Sussi Witthøfft, Frederiksværk: Førsteprioritet er ungdomsarbejde gerne helt op til 25-30 år. Hvordan får vi fastholdt de medlemmer, så de bliver ved med at spille tennis? (LYD)
 • Jan Leschly: Erfaringer fra USA med padel og pickleball. Intet padel i USA. 50 millioner udøvere i pickleball. 6500 mødte op til weekend i pickleball i Indian Wells. Regn med at bølgen kommer til Danmark med pickleball. Tror, det bliver mere populært i Danmark end padel. (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Vi er ude i klubberne med over 300 klubmøder. Omkring padel: Vi blev pålagt ikke at fjerne det fra vores arbejde. DIF har bedt os om at have aktiviteten padel. Kom med forslaget, hvis nogen ønsker det nedlagt. Medlemsvæksten har faktisk været størst i Jylland og Fyn. Men noget af det er padel. Men der er flere tennisspillere. 12.000 flere fra 2016 – 2023. (LYD)
 • Dirigenten: Har man vedtaget, at padel er med? Enig med Mads Brix i at Generalforsamlingen ikke som sådan har pålagt bestyrelsen at arbejde med padel. Padel er godkendt af generalforsamlingen som en del af tennisaktiviterer. Godkendt via bestyrelsens beretning i 2017 eller 2018. Hvor der også på generalforsamlingen blev stillet spørgsmål til, om Padel var indenfor forbundets love. Spørgsmålet blev besvaret og beretningen blev accepteret af den generalforsamling det år. Man kan godt holde op, hvis man beslutter det. (LYD)
 • Henrik Maris, næstformand i DTF: Jeg har haft ansvaret for at skaffe penge til dansk tennis. Ude i byen er vi Dansk Tennis Forbund. Vi har også disciplinerne padel og pickleball. I ITF er der ikke bare strandtennis, men også e-tennis. Vær alle med til at bygge en god fortælling om DTF, så vi har en vare at sælge. Vær også åben. Den næste ting er måske ved at blive opfundet lige nu. Sport er alt andet en nulsumsspil. (LYD)
 • Andreas Wejs, Kløvermarken: Spillede tennis fra 6-7 i morges. For der kunne jeg få bane i Kløvermarken. Opvokset i Sønderborg. Min far, som sidder i bestyrelsen, har haft glæden ved tennis med hele familien. Som nyt medlem i Sønderborg får du en gratis ketsjer til at melde sig ind. Nu spiller jeg på 1. holdet i Kløvermarken. Kæresten har stået på venteliste i 2,5 år. Det er svært at sammenligne Sønderborg og Kløvermarken. Hvordan får vi alle succes? DTF gør det godt. Kan også gøre det bedre. Vi skal have unionerne tættere på, hvad vi gøre ude i klubberne. Startede med skumbolde, hvor jeg spillede mod klubber, der stort set ikke findes der længere. Holdkampe på alle niveauer, ser jeg som noget, unionerne skal hjælpe mere med. (LYD)
 • Nicolai Caiezza, KB: To ting. Vi mangler en fælles forståelse for, hvad der skal til for at få folk til at spille tennis. Vi bliver valgt på må og få som formænd. Men vi mangler forståelse. Det skal DTF gøre endnu bedre. Padel er også et element i det. Ikke et spørgsmål om hvilket forbund. Tennisproduktet er ikke godt nok. Svært med indendørs. Her kan padel være godt supplement til at holde folk i klubben. Det vil jeg være ked af at miste. Vigtigt, at tennisklubber kan være med på det, så det hele ikke er i de kommercielle centre. Ser ikke logikken om, at hvis man ikke laver padel, så kan man lave noget mere tennis. Man får ikke flere ressourcer til tennis, ved at lukke ned for padel (LYD)
 • Asbjørn Nordam, Skive: Tak til bestyrelsen og tillykke til Henrik med valget. Rigtig god beretning. God debat, vi har nu. Samme diskussion som år tilbage, da jeg sad som generalsekretær. Den gang et firma ude fra til at lave kæmpe analyse, som tog mere end et år. Så fik vi en fin rapport, som var virkelig vigtig for DTF’s ledelse den gang. Vi kunne lægge strategiske planer sammen med unionerne. Hvad skal DTF gøre til gavn for unioner og klubber, så vi på den gang. I min klub Skive oplevede vi besøg fra konsulent og havde medlemsmøde i klubben, hvor han stillede en masse gode spørgsmål. Det var en kæmpe hjælp til klubben, at vi fik medlemmernes hjælp til, hvad vi er gode til. Vi skal have den strategiske retning diskuteret hele vejen ned i klubberne inklusiv strategiske spor i fremtiden. Jeg er blevet kasserer. Hos os er du medlem af Skive. Du kan spille tennis eller padel. Jeg skulle tage stilling til, hvilke medlemmer der hørte til hvad. Ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at registrere padelmedlemmer. De nye padel-unge inspirerer tennis-unge. De inviterer hinanden ind til tennis og padel. Vi har bare medlemmer. De kan spille både tennis og padel. Men det vigtige er mere viden, som kan kobles med tennisforbundets strategiske spor. (LYD)
 • Mikkel Nørby, Hareskov-Værløse: Er der krise i dansk tennis? Eller er der ikke? Jeg påstår, at der er. Formanden siger nej. Krisen er med børn, der spiller. Jeg tror ikke på tallene. Jeg skal nok lade være med at være for hård. Største klubber i Jylland okay. Resten af klubberne har det megasvært. Kun 500 på tennistræneruddannelse. Hvor mange bliver uddannet i Jylland? Der er kæmpe krise. Hvis man siger, at det går godt, så bliver det dem og os. Man var mange flere, da jeg var barn. Jeg mærker krisen. Jeg tror ikke på tallene. Det er også klubbernes ansvar. Derfor betaler vi kontingent. Lad os mødes os klubber. Mere turnering i dansk tennis. Tennisstruktur laves på toppen. Hvis den ikke er der, så sker der ikke en skid. Hvis forbundet ikke synes, der er en krise, så kan det være, at alt er godt. (LYD)
 • Frits Rasmussen, Ribe: Mange små klubber i Jylland har det da svært. Nogle klubber er ved at lukke. Det skal vi da blive klogere på. Men vores hovedopgave i JTU er vedkommende turneringer for især juniorer. På vores generalforsamling i tirsdags kunne vi se, at der var mange flere hold i 2023, der spillede holdkampe end i 2022. Væsentligt flere til individuelle turneringer. Vi er til stede ved netværksmøder. Her har vi fokus at få flere ud og spille tennis. Vi har også indkøbt en soundbox i min klub til min store fortrydelse. Men den er i brug – bare ikke under min træning. Det har givet et løft, at de unge selv har været med til at bestemme, hvordan det skulle være. To unge trænerkursister sidste år kom hjem helt høje og klar til at bruge alt det, de har lært. (LYD)
 • Peder Helmuth Hansen, DTF-bestyrelse: Svar på indlægget til Nyborg. Men først om krise eller ej. I bestyrelsen negligerer vi ikke, at der er områder i krise. Der er også områder, der går godt. Har vi honoreret de opgaver, som er pålagt bestyrelsen. Så lad os lave en arbejdsgruppe, som kan gnaske tal. Nyborg – et rigtig fint indlæg. Ja, nogen klubber tipper det. I Sønderborg har vi svært ved at få folk på vores to padelbaner. Men ellers opretholder man de 500 tennismedlemmer. I Nyborg er båden tippet. De 200 skal arbejde videre med tennis. Men også vigtigt, at vi får børnene med. Det skal være relevant for de klubber, der også har padel. Vores indgang er, at padel skal lykkes i foreningsdanmark. Vi vil også i tennis se godt ud, hvis vores interne turneringer talte med i statistikkerne. Vi vil give relevante tilbud til de klubber, der har padel. Udvikling af trænere og børn. Vores forslag om børn handler også om padel. Men det bliver kringlet med en toklubssituation i en klub, som måske i Nyborg. Heldigvis ikke et problem alle vegne. (LYD)
 • Henrik Maris, næstformand i DTF: DTF bør lave en drejebog for foreningsbestyrelser, hvor konsulenter hyres til at skrive afsnit om markedsføring, sociale tiltag, økonomistyring osv. Det vil kræve kapital. Der skal være fokus på organernes kompetencer. Klubber skaffer ildsjæle. Forbund skal ikke lave detailerhvervelse af medlemmer i alle klubber. Forbundet skal arbejde på at give nok konkrete tilbud fremadrettet. Vi har det seneste bestyrelsesår ikke været skarpe nok til at se, hvor er snitfladerne og fællesmængderne mellem forbund, unioner og klubber. Vi har brug for bedre forventningsafstemning. Kan vi ikke – i hvert fald udenfor lokalet – tale om udfordringer. Ikke krise. Ellers kan vi ikke sælge dansk tennis. (LYD)
 • Dirigenten: Sætter en pause ind.

PAUSE

Dirigenten mener ikke at kunne afbryde debatten, da alle har ret til at blive hørt. Han indskærper, at man ikke kan stemme ved fuldmagt. Så går man, skal man aflevere sine stemmer til DTF’s sekretariat.

Tilbage til kommentarer til bestyrelsens beretning.

 • Michael Grube Andersen, Vester Skerninge, FTU og DTF-bestyrelse: Ikke krise i Vester Skerninge Tennisklub. Har været formand i 28 år. I vores klub er vi ikke modstander af padel. Vi fik det tværtimod som nogen af de første. Godt supplement til vores tennisklub. Vi har også udvidet med bordtennis. På Fyn har vi nedgang i medlemstal. Klubber som får meget succes med padel – padel bliver størst – der bliver så mange padelmedlemmer, at man ikke vil betale det kontingent, der følger med. Det er rigtig ærgerligt, når de melder sig ud af DTF og FTU. Det gør ondt på DTF og endnu mere ondt på FTU. Ærgerligt, om man føler sig tvunget til at melde sig ud. Det samlede medlemstal er rigtigt. Det er en udfordring, når vi kigger på tallene. Nye klubber, som vi fik ind fra DGI, vil ud igen. Medlemsvækst har også skyld i, at der kom flere klubber ind. DGI fik også mange flere tennisklubber ind, så de er også vokset. Hvad er det reelle antal tennisspillere, der er registeret i Danmark. Kender en, der er medlem af syv klubber. Tæller med syv gange. Mange er medlemmer i flere klubber. Så lad os få en rigtig grundig analyse, så vi ved, hvor mange tennisspillere vi egentlig har. Hvor mange i medlemsvæksten er kommet til fra nyindmeldte DGI-klubber (LYD).

Dirigenten betragter beretningen som behandlet og accepteret af forsamlingen. Klapsalver.

3. Appeludvalgets beretning fra det forløbne år

Tilgængeligt på hjemmeside og i på papir i salen. Se beretning.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Joakim Thörring, kasserer i DTF, fremlagde regnskabet for 2023 (LYD). Se økonomisk årsrapport for DTF.

 • Peder Helmuth Hansen: Supplerende oplysning om klubudvikling og trænerhuset. (LYD) 
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, færdiggør fremlæggelsen af regnskabet (LYD).
 • Thomas Svendsen, Vejle Tennisklub: Er det rigtigt forstået, at nogle af DIF-indtægterne er øremærket? (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: En del af vores indtægter kommer fra DIF. Og noget af det er øremærket for eksempel strategiske spor herunder internationalt arbejde.
 • Thomas Svendsen, Vejle Tennisklub: Ønsker det gerne udspecificeret bedre i regnskabet. Man kan ikke vide, om det giver over- eller underskud ud fra det her. Hvis DIF betaler, så kan man ikke have noget imod det. Jeg kan bare ikke se det i regnskabet. Det samme med donationer. Er det Netto-betragtninger eller rene indtægter? Og så er der nogle rejseudgifter med at underholde donatorerne. Det er svært at gennemskue. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Du har foregrebet begivenhedernes gang. Så jeg kommer lige til opstilling af regnskabet. Det vender jeg tilbage til. I forhold til donationer og til DIF-støtte. Det er to helt adskilde ting. Der er internationale arbejde, som DIF er interesseret i. Det arbejde, der har gjort Thorsøe til præsident i Tennis Europe og øvrige internationale pladser i internationale udvalg. Det er separat og finansieret af DIF. Gennemgås hvert år af bestyrelsen. Vi brugte mindre end planlagt i 2023. Så har vi event-delen. Det er en aktivitet, der består i, at vi giver adgang til nogle tennisoplevelser for donationsgivere. Donationerne, der gives, er en netto-betragtning, og så afholder vi de rejseomkostninger separat for dem, som deltager for vores side. Dem der donerer betaler egen regning. Det giver betragteligt overskud. (LYD)
 • Thomas Svendsen, Vejle Tennisklub: Ligger omkostningerne til donationsarbejdet et andet sted i regnskabet?
 • Joakim Thörring, kasserer: Ja.
 • Thomas Svendsen, Vejle Tennisklub: De 485, der kommer ind fra donationer, er fedt. Der er også omkostninger forbundet med det. Eksempel: To mand tager til Australien i ti dage. Det er cirka 70.000. Hvis der så er 70.000 i udgifter til rejse til Australien. Og så penge til US Open. Så måske er det reelt 300.000. Jeg ved det ikke. Det ved du måske. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Det ligger nede i sponsoromkostninger. Hjerteligt velkommen med spørgsmål. Dansk tennis betaler ikke beløb til familiemedlemmer. Det indikerer du, og det er lidt ærgerligt. Men vi må tage det på vores kappe, at det ikke fremgår klart. (LYD)
 • Thomas Svendsen, Vejle Tennisklub: Formanden har fortalt mig, at man gerne må tage en ledsager med. Jeg antager, at det er på DTF’s regning.
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: NEJ. Ledsagere betaler selv. Jeg har haft min kone med til Wimbledon og betalt for det selv. (LYD med udveksling mellem Thomas Svendsen og Henrik Thorsøe Pedersen)
 • Joakim Thörring, kasserer: Gennemgår revisionspåtegning fra eksternt firma og interne revisorer. Interne revisorer går i detaljer, skal jeg hilse at sige. Man kan ikke snige et familiemedlem eller nabo med til en grand slam. Ingen kunne tænke sig at gøre det. Ingen kunne slippe af sted med det for de interne revisorer. Vi nikker ja til, at vi laver DTF’s kontoplan om, så vi aktivitetsgruppere det, så indtægter og udgifter er mere tydeligt. Bestemt et forbedringsforslag vi kommer til at arbejde på. (LYD)
 • Poul Lundberg, Kasserer i Tennis Øst og Rødovre: Støtter, at man lave separate projektregnskaber. Giver også transparens. Så vi ikke skal diskutere rejseaktivitet for bestyrelsesmedlemmer. Vi kommer til at beskylde hinanden for noget, hvis det ikke er nemt at gennemskue. (LYD)

Dirigenten: Der er vejledning på DTF’s hjemmeside, som revisionen også har pligt til at overholde.

 • Mogens Jensen, Farum: Beløbene er ikke alle sammen netto-beløb. Det har svagheder. Eksempel med trænerhuset. Beløbene er rigtige. Men man mangler oplysninger. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Kvitterer og præciserer. (LYD)

Ingen yderligere kommentarer. Dirigenten betragter regnskab som godkendt af forsamlingen. Klapsalver.

5. Indkomne forslag

Forslaget i sin helhed kan findes her.

Dirigenten ønsker, at vi starter med de to punkter, som ikke er direkte kontingent i forslaget fra FTU.

Kai Holm, FTU-formand: Fremlægger forslaget og begrunder. (LYD)

Dirigenten siger, at vi efter vedtægterne tager stilling til de to punkter først. De kan sættes til afstemning. Forslagene handler om forhold mellem DTF og unionerne, og ikke om daglig drift. De kan derfor stilles til afstemning. Ingen havde indvendinger imod dette.

Skrider til afstemning. Man kan stemme ja eller nej til begge dele. Der stemmes.

Generalforsamlingen går videre, mens der tælles stemmer.

6. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget

Kai Holm får lov til at fremlægge sit forslag, inden bestyrelsen forelægger budget og sit kontingentforslag.

Kai Holm, FTU-formand, fremlægger kontingentforslag og begrunder. Kai Holm ønsker at justere beløbene i sit forslag (LYD)

Dirigenten siger, at det letteste er at  holde sig til forslagets beløb, da det har været sendt ud, og alle har haft mulighed for at forholde sig til det på forhånd.

Kommentarer

 • Poul Lundberg, Kasserer i Tennis Øst og Rødovre: Problemet er, at DTF’s forslag kom efter en lang periode med svære forhandlinger. FTU reagerer hurtigt. Vi skal have enkelthed. Beregningsværktøj skal stilles til rådighed for alle involverede. Jeg og Mogens Jørgensen har regnet. 64 kroner er for barsk til DTF. Tennis Øst udtrykker støtte til forslaget fra FTU. Men vi mener, at det er for dyrt for DTF. Vi foreslår et momsprincip. Vi skal væk fra, at vi skal tage højde for det ene og det andet. Så det bør være 73 kroner, hvis vi ikke skal skade DTF’s budget. (LYD)

Dirigenten forstår det sådan, at Tennis Øst ønsker, at det skal være 73 kroner og ikke 64 kroner. Dirigenten må undersøge, om det kan lade sig gøre.

 • Frits Rasmussen, JTU-formand: JTU har drøftet det. Har fået mange henvendelser fra herrerne i FTU og DTF. Jeg mener personligt, at et symbolsk beløb for de 150 første medlemmer er usolidarisk. Disse klubber skal vi også støtte. Det kan man ikke for de penge. JTU støtter 100 procent op om DTF’s forslag. For det giver rabat hos små klubber. Man betaler så mere, når man er større, hvor man også kan forvente, at klubberne bruger flere tilbud. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Kan ikke genkende, at man ikke har villet være i dialog med unionerne. Det er en grov overdrivelse. Frits viser også, at der har været dialog. Simpelt versus kompliceret forslag. Man skal forholde sig til det materiale, som er bag DTF’s forslag. Ja, det er mere simpelt med FTU-forslag. Som formand for Dragør Tennis: Rart med enkelt. Men også rart at kunne forholde sig til, hvad de skal betale. Har man som klub forholdt sig til de ændringer, der kommer. Der har aldrig været tale om, at DTF skulle bestemme, hvad unionerne kunne indkræve. DTF’s forslag væsentligt billigere for de små, neutralt for de midterste og højere kontingentsats til de største klubber. Formlen for at komme derhen er en trappe, som er mere kompliceret. (LYD)
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk og Tennis Øst: Kommentar om FTU’s ønsker til forslag. Man burde tage stilling til, at man kan løfte de 64 kroner til 73 kroner. Vi bør acceptere, at dem, der har stillet forslaget, også ændrer sig. (LYD)

Dirigenten når frem til samme resultat. Men af andre veje. Hvis FTU ønsker 73 kroner frem for 64 kroner, vil dirigenten acecptere. Ingen fra forsamlingen modsatte sig dette.

 • Kai Holm, FTU-formand: FTU ændrer forslaget til 73 kroner.
 • Asbjørn Nordam, Skive: Ved vi med FTU’s model, om hvad det koster DTF? Ved vi det med de indrapporterede medlemstal, hvad konsekvenserne er for den model? (LYD)
 • Nicolai Caiezza, KB: Hvad er provenuet på FTU’s forslag? Og hvad er provenuet på DTF’s forslag? (LYD)
 • Frits Rasmussen, JTU-formand: Man ønsker ensartet kontingent. Men kan unionerne stadig opkræve oveni i de 73 kroner, så klubberne ender med at betale det samme som nu? (LYD)

Dirigenten: Generalforsamlingen kan kun stemme om kontingent til DTF. Og ikke kontingent til unionerne.

 • Poul Lundberg, Kasserer i Tennis Øst og Rødovre: Ja, man skal lægge unionernes kontingent oveni. Så er er provenuet. Vores beregninger siger med 2022-medlemstal. Fyns model 64, kosters 700.000. 73 kroner koster det DTF 300.000 kroner. Skal DTF slippe for tab, så skal vi op til 79-80 kroner. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Vores ændringsforslag vil koste forbundet 300.000. Det vil vi så skulle have løst. I aner ikke, hvad konsekvenserne er for den enkelte klub, fordi vi går efter en forsimplet sats. Anerkender behov for det ene og det andet, og to ud af tre unioner er om bord. Det er et problem. Lad os i fællesskab lave de beregninger. Vigtigst, når man lægger forbund og union kontingent sammen, som man kan forholde sig til. Den enkelte klub forholder sig til, hvad man betaler ind i dansk tennis. Ikke hvad man betaler til union og kontingent. (LYD)
 • Thomas Kønigsfeldt, næstformand i DTF: Spørgsmål til Kai Holm: Starter alle klubber med 100 kroner for de første 150 medlemmer? (LYD)
 • Kai Holm, FTU-formand: Bekræfter.
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk og Tennis Øst: Joakim siger nej til helt ny struktur. Indkrævning i år er samme struktur som det nuværende. Jeg tror, at en del af kassererne gerne vil vide, hvad der går til respektivt union og forbund (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Det er faktuelt forkert i forhold til forbundets kontingent. Regningen til klubberne fastsættes af unionen. DTF sender en regning til Tennis Øst baseret på en ren takst. Men Tennis Øst lægger det i en blender med sin egen kontingentmodel og ender med en trappe. Tennis Øst har ikke tidligere haft en flad takst. Vi vil gøre op med, at hver union gør det på tre forskellige måder. Vores forslag er baseret på, at man ser på, hvad klubberne bruger. JTU går med på den vogn, hvor man tilgodeser de små klubber. (LYD)
 • Kai Holm, FTU-formand: Det er ikke som Joakim siger, en flad struktur. Vi skal videre og det er det, vi gør med kontingent i fremtiden. (LYD)

Dirigenten fortæller, at vi er nået til at skulle have forelagt et budget 

Joakim Thörring, kasserer, fremlægger budget (LYD)

 • Janne Theilgaard, Hillerød: Hvorfor budgetterer man med underskud? (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Det gør vi, fordi vi har ladet aktiviteterne styrer showet. Det føler vi giver mening ud for likviditetsbetragtning og egenkapitalsbetragtning. Vi vil ikke skære ned på de initiativer, vi har sat i værk, for at ramme et nul. På den lange bane skal der være balanceret drift (LYD)
 • Hans-Henrik Bülow, Roskilde: Spørgsmål til sponsorudgifter? Donationer er steget – pæn stigning? Renteindtægter sat til 0. Skift bank, hvis man ikke kan få bedre renteindtægter. (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Mon ikke vi kan have en indtægt på renterne. Det er sat forsigtigt. Forklarer skiftet af sponsorer ned til event. 0 i 2023 til BELØB i 2024. Donationerne: Det går godt. Vi er i stand til at få BELØB flere ind. Det er aftaler, som stort set er på plads. (LYD)
 • Henrik Maris, næstformand i DTF: Udgifter ved at skaffe penge gælder naturligvis både ved sponsorer og donationer. STATE giver en omgang her. Så giver vi også en omgang, når vi møder STATE. Jeg rejser absolut ingen steder, inden der er godkendt og underskrevet og der er overskud ved en donation. Samtidig tager jeg typisk et møde i ITF. Jeg har også et loft på min egen tid, selvom jeg har opbrugt min pensionsopsparing på at være frivillig. Historie med håndklæder til grand slams. Sponsorer og donationer er for, at vi kan give flest muligt penge i tilskud til internationale turneringer og spillerkontrakter. Jo flere penge vi skaffer, jo flere penge kan vi dele ud. Kunne vi skyde donationerne med et år i budgettet, så jeg ved, hvor meget jeg har fået ind? Men måske vi bare skære donationerne væk og nøjes med sponsorindtægterne. (LYD)
 • Nicolai Caiezza, KB: Mit største mareridt som frivilligt, at man skal forsvare sig mod den slags ting, når man har haft mange år som frivillige. Vi skal ikke ramme hinanden på den måde. Det gælder os alle sammen. Rejseaktiviteterne har gjort det muligt at kunnet gøre nogle ting for dansk tennis. Lad os ikke beskylde hinanden for den slags. (LYD)

Joakim Thörring, kasserer, fremlægger kontingentforslag. Begrundelsen for forslaget kan læses her. Tanken med modellen er en logik, som også blev bragt frem sidste år. Det er indrettet efter hvem bruger hvad i forbund i forhold til klubstørrelser. (LYD)

 • Peter Biltoft, Arbejdernes Tennisklub: Ligger der en principiel ændring i forslaget, så DTF opkræver direkte fra klubberne og ikke via unionerne?
 • Joakim Thörring, kasserer: DTF opkræver det her beløb hos unionen, med den klare forventning at det er den rening, der sendes videre til klubben. Unionen kan sende separate faktuare ud til union og DTF. (LYD)
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk Tennis Øst: Sidste års generalforsamling viste, at jo større man var, jo mere trak man på forbundet. Men i forslagets logik skulle de allerstørste trække mindre på forbundet. Hvad er begrundelsen for den lave sats for medlemmer over nummer 1500 i en klub. Vi har ikke kunnet få et svar fra DTF’s ledelse (LYD)
 • Joakim Thörring, kasserer: Kommentaren om, at man ikke forstår trappemodellen, skurer vanvittigt, fordi man har haft en trappemodel i Tennis Øst. Den blev lavet ud fra samme logik – var selv med til at lave den. Sidste trappetrin vedrører tre klubber i Danmark. At lægge en logik ned, at de 1000 medlemmer trækker så meget på forbundet, vil jeg gerne anfægte. Den sidste gruppe af medlemmer er der mange motionister. Som stor klub har man ikke tre gange så mange hold med, bare fordi man er så mange mere. Vi taler om kontingentfastsættelse for tre klubber. De tre klubber oplever en stigning i det totale kontingent på 17 procent. Men modellen med rabat til sidst, så er der en holdning til at modellen ikke dur. Modellen sørger for, at de mindre klubber betaler mindre. Den økonomiske belastning har været for stor. (LYD)
 • Troels Klausen, Silkeborg: Ønsker at vi skrider til afstemning.
 • Kai Holm, FTU-formand: Vil også til afstemning. Men forstår ikke Joakims argument for lavere medlemspris for medlemmer over nummer 1500 i en klub. (LYD)
 • Mogens Knudsen, Risskov: Hvad er resultatet af det tidligere forslag?

Dirigenten giver resultatet fra tidligere afstemning. Begge forslag er vedtaget.

228 stemmer for, 45 stemmer imod, 1 blank stemme til forslag 1:

”Der skal ASAP findes en løsning mht. til fremadrettet kontingent for padelspillere, så det giver mening for både klubber, lokalunioner og forbund.”

219 stemmer for, 54 stemmer imod, 3 blanke stemmer til forslag 2:

”Der skal umiddelbart efter DTF generalforsamling 2024 nedsættes et fælles kontingentudvalg med deltagelse af de tre lokalunioner og DTF, der hvert år i september skal komme med en anbefaling til kontingent for det kommende år, så der fremadrettet bliver en rettidig og god fælles proces om kontingentforslag.”

Dirigenten går til afstemning om kontingent.

Stemmeseddel 3: Ja/nej til DTF-forslag

Stemmeseddel 4: Ja/Nej til FTU-forslag

Har noget forslag mere ned 50 procents tilslutning, gennemføres det.

Ingen af de to forslag vedtages.

 • Stemmeseddel 3: 127 for 134 nej (DTF-forslag)
 • Stemmeseddel 4: 117 for 163 nej (FTU-forslag)

Subsidiært forslag fra DTF. Vedtaget ved klapsalver.

Satsernes sættes i lighed med 2023 med et grundgebyr på 500 kr. for de første 50 medlemmer, og derudover et kontingent pr. medlem på 62,31. kr. Hertil kommer 6,36 kr. til DIF’s kollektive forsikring.

7. Overrækkelse af legater og hæderspriser

Årets ildsjæl 2023

Prisen blev uddelt i sommeren 2023 til Morten Fritz Rasmussen, Allerød Tennis & Padel. Formand for DTF, Henrik Thorsøe Pedersen, inviterede Morten Fritz Rasmussen op, så han kunne modtage blomster og hyldest fra salen.

Mogens Pagh-Pokalen 2023

Thomas Kønigsfeldt, næstformand i DTF, annoncerede vinderen, som var KB. Martin Linnet Killemose modtog prisen for KB.

Årets Tennisklub 2023

AGF Tennis blev kåret til Årets Tennisklub 2023. Dorte Klüwer, bestyrelsesmedlem i DTF, motiverede kåringen. Formand i AGF, Jens Sonne, og Emilie Kristensen modtog prisen. Emilie Kristensen fortalte salen om initiativerne i AGF Tennis.

8. Valg til bestyrelsen

Dirigenten fortæller at formandsvalget gennemføres først.

 • Christian Lunøe, B.93, præsenterer sig selv. (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, præsenterer sig selv. (LYD)

Dirigenten ser, at der ikke er flere kandidater til formandsposten.

 • Nicolai Caiezza, KB: KB anbefaler genvalg til formanden. Men momentum skal ikke dø. Kunne man nedsætte udvalg, der så på fremtidens arbejde. Så få kompetencer, der mangler. Så udskyd valget eller vælge nu og vælge igen til september. Formål: Den nye formand skal have opbakning fra hele tennisdanmark. Men med den her proces kan vi få en formand med langt større opbakning. Mener det samme om valg til de øvrige to bestyrelsesposter. (LYD)
 • Per Ryberg, Hasle: Læste oplæg og tænkte, hvor er det konkrete. Tog censorbriller på. Der mangler problemformulering, konkrete forslag og en diskussion af de forsag. Det er meget tyndt. Utrolig tyndt. Vil opfodre til at fortsætte med nuværende formand. (LYD)
 • Poul Lundberg, Rødovre: Nicolai du er fantastisk dygtig. Men det opfatter jeg som en afværgedagsorden. Vi skal da holde sammen på kræfterne. Men hvad hvis vi ikke kan finde et fælles projekt. Så vi skal høre, hvad de to fløje siger. Om de er enige om, at det er vejen at gå. (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Ønsker at forstå forslaget fra Nicolai Caiezza og KB (LYD)

Dirigenten er lidt i tvivl om, hvad det forslag reelt går på. Det er relevant, at andre også får lov til at kommentere på forslaget.

 • Christian Lunøe, B.93: God intention. Men det ér knækket over. Nogen synes, det går godt. Nogen synes ikke. Vi er bare ikke vant til, at der er nogen, der stiller op som modkandidater. Vi gør kun det her, fordi der er nogen, der har spillet en presbold. Derfor kommer der også forsøg på at undvige en beslutning. Jeg vil vide, om jeg skal kaste mig ind i det her i dag, eller om jeg ikke skal. (LYD)
 • Nicolai Caiezza, KB: Vi skylder at kunne sige, hvilken retning vi skal i. Lægge os fast på mål. Og så få de rette kompetencer ind. Jeres intentioner er gode. Men ved I nok om virkeligheden til at kunne gribe det an. Virkeligheden kan se anderledes ud indefra. Jeg hører ikke noget konkret fra dig. Vi skylder os selv at få en strategi på, hvor vi skal hen. Der er ting i tiden. Folks vaner har ændret sig. Vi har nogle begrænsninger med vejr og indendørs kapacitet. Hvordan tackler vi det? Jeg hører ikke noget konkret fra Lunøe. Der skal mere til at gå mod en eksisterende formand. Præcision af formanden. Gennemfør normalt valg under betingelse af, at de valgte stiller deres mandat til rådighed på baggrund af et udvalgsarbejde. (LYD)
 • Christian Lunøe, B.93: Stod jeg og sagde, at jeg havde alle svarene ned i detaljen, ville det også være galt. Ligegyldigt hvilke ni mennesker, derinde kan løse problemet. Vi er afkoblet. Vi skal kobles på igen. Min værdi er, at jeg vil lave det sammen med nogen. (LYD)
 • Mogens Knudsen, Risskov: Takke os selv og hinanden for sober debat. Led i det almindelige demokrati, at man kan sende en presball til en siddende bestyrelse. Hvad vil de to formandskandidater gøre, hvis de IKKE bliver valgt? (LYD)
 • Morten Rydahl, Virum-Sorgenfri: Kommentar til KB’s forslag. Vi bliver ikke samlet af et halvt år med præsidentkampagne. Vi skal træffe et valg i dag. (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Til KB’s forslag. Jeg er okay på ideen med ekstraordinær GF i oktober. Jeg stiller ikke op til den tid. Men jeg vil gerne hjælpe den kommende formand. Vil gerne stå i spidsen for at samle tråde og hjælpe den nye formand. Bliver jeg ikke genvalgt som formand. Jeg bliver præsident TE. Hvis Christian bliver valgt, stikker jeg ikke af. Jeg skal sidde i TE de næste fire år. Hvorfor skulle jeg ikke også repræsentere Danmark? Jeg har en viden fra 10 år i bestyrelsen og 8 år som formand. Jeg stikker ikke af med halen mellem benene. (LYD)
 • Christian Lunøe, B.93: Forhåbentlig vil en siddende formand give sin viden videre. Det ville jeg også gøre. Bliver jeg ikke valgt, er jeg stadig formand i B.93. Så kan jeg spille lidt mere selv. Så skal vi alligevel lave alt muligt sammen i klubberne, fordi denne samtale er for vigtigt, hvis jeg ikke bliver valgt. Men vi skal have det her valg. Jeg stikker heller ikke halen mellem benene, hvis jeg ikke bliver valgt. (LYD)

Dirigenten fortæller om regler for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling fra vedtægterne. Men lige nu er vi indkaldt til generalforsamling, hvor der sker et valg i henhold til vedtægterne, hvor man vælges til den periode, der står i vedtægterne. Så dirigenten sætter afstemning i gang til et formandsvalg.

AFSTEMNING

Dirigenten afslører stemmetallene:

 • Henrik Thorsøe Pedersen: 83
 • Christian Lunøe: 183
 • Blanke: 3
 • Ugyldige: 1

Christian Lunøe er valgt til ny formand for Dansk Tennis Forbund.

Christian Lunøe takker Henrik Thorsøe Pedersen for sin store indsats. Vi skal arbejde sammen fremad, når du er i Tennis Europe. Det er vigtigt med indsatsen i udlandet (LYD)

Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Kandidater.

 • Thomas Kønigsfeldt ønsker Christian Lunøe tillykke med valget, og som resultat af det trækker Kønigsfeldt sig som kandidat
 • Mads Brix, Aalborg Tennisklub, stiller op og præsenterer sig selv. (LYD)
 • Martin Ravnholt, stiller op og præsenterer sig selv. (LYD)
 • Henrik Maris, stiller op og præsenterer sig selv. Maris trækker sig som kandidat. (LYD)

Ingen yderligere kandidater melder sig.

Mads Brix og Martin Ravnholt betragtes af dirigenten som valgt.

 • Kenneth Plummer, DIF, tager ordet. Tusind tak på DIF’s vegne til Henrik og held og lykke i Tennis Europe. Også tak til Thomas og Henrik. Tillykke med valget til den demokratiske valgte nye formand. Fra min side og fra DIF’s side gør vi alt hvad vi kan for at støtte tennisforbundet. Også tillykke til de to nye menige medlemmer. Foreningsdemokratiet har talt. (LYD)
 • Asbjørn Nordam, Skive: Tak for en stor indsat til jer, der nu er passé. Håber, at bliver ved med at gøre noget for tennis. Og tillykke til de nyvalgte. Har læst jeres manifest. Jeg ser frem til, hvordan I vil realisere med sådan en som mig og min klub. Jeg kan godt læse, at I har holdt møder rundt om i landet. Men hvorfor har sådan en som mig ikke fået en invitation. Men jeg håber, at I nu får lejlighed til det nu. SÅ må vi se, hvad I kan fortælle os, hvad I kan gøre for at gøre bedre. Men det meste er klubbernes meget dårlige arbejde. Unionernes manglende forståelse for, hvordan I kan understøttes. Jeg er kritisk, fordi I har gennemført det her, uden jeg har hørt noget om det. Det er jeg vred over. Men nu sidder I der. Men jeg vil nok holde jer op på manifestet. Padel, pickleball skal væk. DGI skal vi ikke høre om. Det satser jeg på. Velkommen, vil jeg sige. Med mit lange liv i dansk tennis er det ikke første gang, at jeg oplever sådan noget her. Stor tak til jer, der har gjort en stor indsats for dansk tennis i de her år. (LYD)

9. Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for hver 1 år

Appeludvalget er sammensat på følgende måde:

 • Søren Arentoft er på valg og er villig til genvalg for 2024, 2025 og 2026.
 • Jørgen Torpe Kann er valgt for 2022, 2023 og 2024. Troels Bay Simonsen er trådt ind i stedet for Jørgen Torpe Kann.
 • Christian Kurt Nielsen er valgt for 2023, 2024 og 2025.

Søren Arentoft genvælges.

Suppleanter: Frederik Alfast Damm er villig til genvalg for 2024.03.21

Frederik Alfast Damm genvælges.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år

 • Steffen Wanscher er villig til genvalg som revisor.
 • Kristian Danstrup er villig til genvalg som revisor.
 • Oddbjørn Unset er villig til genvalg som revisorsuppleant.

Alle tre genvælges.

11. Eventuelt

 • Joakim Thörring, kasserer: Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsens vegne. Når jeg ser tilbage på, hvordan I har fyldt nogle roller i dansk tennis på hver jeres måde, bliver man ydmyg. Det er ikke småting, hvad der er lagt af timer og energi. Det netværk og den viden om tennis, I hver især har, er vanvittigt. Ked af at vi skal undvære den indsats. Meget specialiseret viden, I hver især har. Så tusind tak på bestyrelsens vegne. (LYD)
 • Michael Grube Andersen: Mange tak til de tre afgående. Velkommen til de tre nyvalgte. Genrejsningen af dansk tennis er ikke bare DTF s bestyrelse eller unionernes bestyrelse. Vi skal løfte det sammen. (LYD)
 • Per Ryberg, Hasle: Generalforsamlinger skal kunne køres online af hensyn til folk i Jylland. (LYD)
 • Asbjørn Nordam, Skive: Nyt anlæg i Skive. Kom da til åbning af vores nye anlæg den 20. Nu er I alle sammen inviteret. (LYD)

Dirigenten takker for god ro og orden. Generalforsamlingen erklæredes for afsluttet.

Nærværende referat er godkendt af dirigenten, Christian K. Clasen.