Referat af generalforsamling 2023

 • Mødedato: 18. marts 2023
 • Mødestart: 11.00
 • Mødested: Idrættens Hus, Brøndby
 • Referent: Thomas Hansen

Formanden bød forsamlingen velkommen. Han gav ordet til Kenneth Plummer, bestyrelsesmedlem i DIF og kontaktperson til Dansk Tennis Forbund i DIF’s bestyrelse.

Det glæder mig rigtig meget at se, hvor godt I gør det i tennisforbundet. Og hvor godt det går for dansk tennis på både breddeniveau og elite. Fantastisk med et par unge spillere, der giver hele den danske befolkning store oplevelser, når de spiller. Skønt at se, at der er liv i bredden i tennis, hvor der spilles rigtigt meget ud i klubberne. I kom fantastisk godt gennem corona, og I har bygget videre på den vækst, I havde under corona.

Også godt at se, hvor godt I gør det med padel, som i DIF-verdenen er organiseret under Dansk Tennis Forbund. DIF’s bestyrelse er rigtigt kede af den situation, der eksisterer, hvor padel er organiseret hos både DTF i DIF-familien og hos Dansk Padel Forbund uden for DIF-familien.

Den bedste og mest logiske løsning for padel ville være, at padelforbundet besluttede sig for at blive en del af tennisforbundet. Desværre er det i pt. ikke en realistisk løsning med den nuværende bestyrelse i padelforbundet. Den næstbedste løsning er samarbejde mellem DTF og Dansk Padel Forbund om træneruddannelse, klubudvikling, landshold og danmarksmesterskaber med mere. For at kunne finde en samarbejdsform til gavn for alle, der spiller padel, stiller DIF sig til rådighed i den proces. Padel er en idræt, der fylder mere og mere. Den fylder også meget i tennisklubberne. Padel er blevet en del af tenniskulturen, og det vil det være fremover. Derfor skal det fungere samarbejdsmæssigt. Jeg ved, at tennis gør alt, hvad I kan, for at det skal ske.

Vil til sidst på DIF’s vegne takke alle i lokalet for deres indsats. De frivillige er fundament i dansk idræt, og det er et rigtig sundt princip (LYD).

Efter Kenneth Plummers oplæg blev der taget hul på generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Christian K. Clasen som dirigent. Han blev straks valgt og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten orienterede om, at der sker lydoptagelse af indlæg fra deltagerne, og at der vil blive offentliggjort referat af generalforsamlingen med uddrag af lydklip. Deltagere kan frabede sig lydklip i referatet. Samme orientering forelå skriftligt på bordene i salen.

Dirigenten orienterede forsamlingen om antallet af fremmødte klubber (22) og antallet af stemmer til stede (124).

Den tilstedeværende bestyrelse præsenterede sig selv. Til stede: Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Joakim Thörring, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Michael Grube Andersen. Ikke til stede: Henrik Maris, Simon Dahl Verner.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år under overskriften ”Endnu et flot år for dansk tennis og padel”.

Beretningen berørte en række emner: Strategiske spor, stigning i medlemstal, Bevælg dig for livet – Tennis, Tennistræneruddannelse, Professionelle titler i 2022 til danskere, Holger Runes fænomenale år, Billie Jean King Cup og Davis Cup, DTF Elitemiljø, DM-ugen med tennis og padel, internationale turneringer på dansk grund, turneringsområdet med holdturnering, Comwell Sommer og Vinter tour inklusiv veteranturneringer, veteranranglister og ITF World Tennis Number, internationalt arbejde, forøget sponsoraktivitet. Udviklingen af padel som foreningsidræt med videreudvikling af padeltræneruddannelse, opstart af junioraktiviteter, antal DTF-klubber med padelaktivitet, Arla Protein Liga (holdturnering).

Hør formandens indlæg (LYD)

Peder Helmuth Hansen, bestyrelsesmedlem i DTF, giver status på DGI-samarbejde

Det lykkedes ikke med fælles kontingent med DGI. Gratis kontingenter udfases med udgangen af 2022. Der har været arbejdet hårdt på en ny løsning omkring b.la. medlemsspørgsmålet siden udmeldingen den 20. december 2022. Begge partner har lovet at kunne præsentere en ny fælles model senest 18. marts 2023. Vi er ikke i mål, men der foreligger et nyt forhandlingsudspil fra 14. marts 2023. Det er ikke tilfredsstillende. Men det skyldes ikke manglende indsats. Direktøren har været meget aktiv.

Den eksisterende aftale kører grundlæggende videre, indtil der er endelig afklaring. Fortsat krav om dobbelt medlemskab ved brug af holdturneringer, individuelle turneringer og stævner. Der forhandles videre om en ny samlet løsning ud fra udspillet fra 14. marts 2023. Der er stadig knaster i udspil, der skal håndteres. Derfor mangler der endnu en forhandlingsrække.

Vi vil samarbejdet, og vi vil ikke tilbage til dobbelt udbud! Der er fuld enighed omkring, at mål og prioriteter skal afstemmes sammen fremadrettet og følges tæt i styregruppen. Styregruppen har i processen tabt momentum. Det skal sikres, at ingen foreninger er i tvivl om hvor de får hjælp og støtte til hvad i den fælles organisering. DTF og DGI skal sikre, at vi sammen er endnu tættere på jer medlemmer, og sikre flere og bedre koordinerede ressourcer tæt på (LYD).

Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, orienterer om arbejde med Organisering og struktur i Tennisdanmark og Padeldanmark

Dette oplæg hænger sammen med det næste punkt om udspil til ny kontingentmodel. Den adviserede proces er sat i gang omkring organisering og struktur. Denne proces skal fortsættes sammen med jer klubber og med unionerne. Vi skal sikre, at vi organiserer dansk tennis og padel på den bedst tænkelige måde. Vi skal samlet set endnu tættere på jer i klubberne. Vi skal sammen sikre den bedst mulige løsning for fremtiden, så vi kan bygge oven på fremgangen. Målet er en ny ekstraordinær generalforsamling senere i år, hvor en ny kontingentstruktur kan vedtages. Men det bliver op til klubberne at bestemme (LYD).

Joakim Thörring, fungerende kasserer i DTF, præsenterer udspil til ny kontingentmodel. ”Ikke et forslag, men et godt udgangspunkt, der skal arbejdes videre med.”

Baggrunden for udspillet er, at der i dag er tre forskellige kontingentmodeller – en i hver union. En klub på samme størrelse med samme aktiviteter kan betale noget forskelligt afhængig af placering. Udspillet vil også reducere kontingentet for knap 80 procent af landets klubber (primært de mindste) og lade det stige for lidt mere end 20 procent af landets klubber (primært de største). Tesen er, at de største benytter flest tilbud fra union og forbund. De må derfor gerne betale forholdsvist mere.

I modellen deles klubber ind i fem typeklubber (50 eller færre medlemmer, 51-150, 151-350, 351-1000 og klubber med over 1000 medlemmer). Thörring skitserer, hvad de enkelte typeklubber typisk vil benytte af tilbud fra union og forbund. De mindste klubber benytter færrest ting, mens de største bruger hele paletten.

Udspillet, som der skal arbejdes videre med, hedder en flad pris for de første 50 medlemmer på 650 kroner. De næste 100 koster så 65 kroner stykket, de næste 200 igen koster 80 kroner stykket, medlem nr. 351 til og med medlem nr. 1000 koster 125 kroner stykket, alle medlemmer over medlem nr. 1000 koster 80 kroner stykket.

Det vil sænke gennemsnitskontingentet for de tre mindste kategorier af typeklubber, give cirka status quo for typeklubber med 350-1000 medlemmer og give en merpris for klubber over 1000 medlemmer (LYD).

Formand, Henrik Thorsøe Pedersen, sluttede af med at takke klubberne, medarbejderne i DTF, bestyrelsen, unionerne, DGI, Danske Tennis-Veteraner, Landsudvalget for Kørestolstennis, sponsorerne og først og fremmest alle de frivillige.

Forsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver. Herefter åbnede dirigenten for debat om bestyrelsens beretning:

 • Nils Engberg, Tisvilde, spørger til hvor væksten ligger? I tennis eller padel (LYD)?
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, svarer, at der vækst i både tennis og padel. Når man registrerer sine medlemmer, siger man, om de er primært tennis- eller padelmedlemmer (LYD).
 • Nils Engberg, Tisvilde, med en kommentar, hvor han forklarer om medlemskab-struktur i padel og tennis i egen klub (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, understreger, at man skal registrere, om medlemmerne primært er tennis- eller padelmedlemmer. Det kan naturligvis give usikkerheder (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst, takker for beretningen. Han spørger til sponsordel: Hvor kommer ”donationer” fra? Og hvad bruges pengene til efterfølgende (LYD)?
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand: Det er virksomheder, der gerne vil donere til DTF og måske gerne vil være anonyme. Der er forskellige beløbsstørrelser (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst. Spørgsmål: Hvor mange DGI-klubber har DTF fået efter samarbejdsaftalen er indgået? For der er ikke kommet så mange i Tennis Øst (LYD)?
 • Peder Helmuth Hansen, bestyrelsesmedlem i DTF, svarer, at det har vi ikke på stående fod et eksakt tal for. Men markant flere i Jylland (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst, foreslår om, man måske skal fravige princip om dobbeltmedlemsskab ved holdturnering etc. (LYD)?
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, ønsker sig yderligere nuancering af medlemsfordelingen – fordelt på geografi med mere, og hvor det går op og ned. Han mangler kommunikation af strategiske spor, men er glad for at have set dem i dag. Har været i bestyrelse JTU og Dansk Padel Forbund, men er trådt ud. Taleren mangler fokus på kvalitet. Fremhæver rød tråd i Norge for trænere. Taleren mangler tilbud som træner i Danmark. I Norge har de oversigt i kalenderen med trænerkonference og udviklingskonference, kompetenceudvikling af trænerne. Hvad tænker bestyrelsen om det (LYD)?
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, fortæller, at udviklingen helt ned til den enkelte klub kan ses på hjemmesiden. Både Norge og Sverige betaler det dobbelte. Kvalitet koster penge. Måske det er vejen? De modtager store IT-tilskud i Norge. Vi skal i Danmark have dialogen om organisering med mere. Vi kan ikke sammenligne en til en med andre lande. Skal vi gøre en kæmpe forskel, skal der flere penge i kassen. DGI er også en faktor i Danmark, som man ikke har i Norge, så man kan ikke sammenligne med Norge (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, siger, at Norge er ikke et stort forbund. De har meget indhentning af ”best practice” fra udlandet. Der er meget at lære fra andre steder (LYD).
 • Joakim Thörring, bestyrelsesmedlem i DTF, med supplerende kommentar til kvalitet kontra kvantitet. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi står fuldstændig inde for kvaliteten, i det vi laver. Selvfølgelig kan det blive bedre, Sådan vil det også være andre steder. Medlemsvækst er lige så meget et udtryk for kvalitet som for kvantitet (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, mangler synlig struktur på trænerudvikling. Både i Jylland, hos JTU og mangler også hos DTF. Han indgår ikke som træner herhjemme i en fast struktur, der ser på (videre)uddannelse (LYD).
 • Poul Lundberg, Tennis Øst og Rødovre, takker for beretningen. Han har spørgsmål til udfordringer på padelsamarbejdet. Han mangler en tydeliggørelse af, hvad bestyrelsen ser de næste par år. Hvordan kommer det til at udvikle sig? Det er en steril beretning (både skriftligt og mundtligt), selvom Lundberg forstår det som om, at det er en daglig kamp. Nogen i DTF siger nej til padel, andre i DTF går all in. Kæmpe pres fra Dansk Padel Forbund, og det lægger et tryk på DIF. Og det mere udtalt, end Kenneth Plummer gider udtryk for i den indledende tale. Om DGI-samarbejde: God beretning. Men hvordan får vi DGI til at vise, at DTF er strategisk samarbejdspartner? Vores samlede ydelser skal markedsføres som en samlet pakke. Det afspejles ikke i de jobopslag hos DGI, der har været den seneste tid. Er bestyrelsen opmærksomme på det? Kommer vi videre med samarbejdet? Om kontingentudspil. Interessant model. Lundberg ser frem til at blive involveret. Rigtig fornuftigt med billigere kontingent til de mindste foreninger. Hvis det skal stige meget for store og mellemstore, kræver det nok noget værdi for det. De store kan ikke klare sig med, at de skal betale for, at de mindste kan overleve. Skabelonen i kontingentudspillet skal gentænkes med servicepakke, så den passer så godt som muligt til de enkelte segmenter. Alt i alt er der fremgang. Dansk Padel Forbund er fantastisk gode til at lave nye ting hurtigt. Det kan vi lære lidt af. Både i forbund og unioner har vi en stor opgave med det (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, fortæller, at vi vedtog på tidligere generalforsamling, at vi skal have padel i forbundet.. Vi har været i gang siden 2016. Der skal to til en tango. Dansk Padel Forbund vil ikke samarbejde, fordi DIF har sagt, at de ikke kan opnå medlemskab til 2024. Der er nyt mæglingsforsøg med Morten Mølholm i spidsen. I DIF’s papirer står, at Dansk Padel Forbund skal samarbejde med DTF. Vi har ikke ultimative krav – kun til at vi skal samarbejde. Hvem der gør hvad, er ikke så vigtigt. Men vi skal gøre det sammen. Lige nu er den gået i stå. DIF går ind igen med et nyt mæglingsforsøg. Padel er kommet for at blive i tennisklubberne. Bestyrelsen fik mandat til i Hillerød i 2021 at gøre noget ved det. Og det er det, vi gør (LYD).
 • Peder Helmuth Hansen, bestyrelsesmedlem i DTF, Vi skal have en klar styrkelse af styregruppen til samarbejdet med DIG. Vi har set fodfejl. Men vi skal videre (LYD).
 • Joakim Thörring, bestyrelsesmedlem i DTF: Der er mange variable i en kontingentmodel, som kan give mange resultater. Så vi skal have et åbent sind, og det er vores udgangspunkt. Unioner og klubber inddrages naturligvis, så vi rammer det, vi i fællesskab ønsker (LYD).
 • Kai Holm, formand i FTU, er enig med Poul Lundberg. Godt at man ser på en ny kontingentstruktur. Godt, at vi tager hul på det. Stor ros for det. De næste år er det vigtigt, at vi skal kæmpe for tennissporten. Der skal komme flere, og folk skal fastholdes. Hvordan holder vi på mændene i voksenalderen i den danske holdturnering, så tennis forbliver en konkurrenceidræt? Tennis skal være så stærk som overhovedet muligt. De må også gerne kæmpe for padel. Jeg ser en tendens til færre tennisspillere, der hvor jeg kender til. Husk, at det er tennis frem for padel (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst, med spørgsmål til det internationale arbejde. Det bruges der tid på, og det bakker jeg op om. Hvad har det af effekt for klubberne i Danmark, at vi bruger så meget energi på det internationale arbejde (LYD)?
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, 2022 er omkostningsneutralt på det internationale med den direkte støtte forbundet modtager fra DIF øremærket til området. Vi har fået gennemført en anden struktur på Davis Cup. Før kostede det os penge. Så vi får meget igen fra det internationale ved at kunne præge. Vi får mere tilbage fra ITF end vi betaler ind. Så rent økonomisk er det en fordel.Vi mødes med de nordiske kollegaer ved AGM’s i TE og ITF (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, mangler et kompetenceløft. Jeg oplever, at der til trænerkonferencer i Norge er rigtig godt gang i den. Svært at se mig selv i en fuldtidsstilling i tennis. I Norge arbejder klubberne bedre sammen (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, siger, at han på 2 ud af 3 af unionernes generalforsamlinger har hørt, at de mangler trænere. Så han undrer sig over, at Rene Aarup Olsen ikke kan få fuldtidsjob. Vil tage indlægget det med videre (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, påpeger, at der er højere niveau på udvikling af klubledere i Norge (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, svarer, at der er DTF Trænerhus, som fungerer rigtig godt (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, siger, at han hører rigtig meget kritik, når han bevæger sig rundt. At DTF er meget lukket. Bestyrelsen har haft afholdt ”værdi-dag”. Hvilke værdier ligger der i bestyrelsens arbejde (LYD)?
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, siger, at afklaringen om fælles kontingent eller ej med DGI har fyldt rigtig meget det sidste halve år. Det har haft indflydelse på arbejdet på andre fronter. I formandens tid er der kommet mere åbenhed om økonomi (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, blev mødt med mere åbne arme i Norge. Han forstår ikke, at han ikke hele tiden bliver holdt i hånden. Han vil have alle mellemregninger. Direktør og sporstchef er efter hans mening usynlige i Danmark (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst, fortæller, at kørestolstennisudvalget desværre er lukket ned sidste år. Det kan gøre, at kørestolstennis udslettes. Han sender en appel fra Tennis Øst, så vi kan få kørestolstennis tilbage på landkortet (LYD).
 • Bestyrelsen svarer, at den også er klar.
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk og TØ-bestyrelse, takker for beretningen. Han spørger til kontingentudspillet: Slipper klubber over 1000 medlemmer billigere end de næststørste (LYD)?
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, opklarer, at i modellen betaler de største klubber mest. Men medlem nummer 999 koster mere stykket end medlem nummer 1001.
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk og TØ-bestyrelse, vil sætte pris på at få dias efter generalforsamling omkring kontingentstruktur. Bestyrelsen igangsætter på bestyrelsesmøde 16. november at arbejde, der skal se på, om vi har tidssvarende organisering i sporten, og hvad har vi af udfordringer med nuværende struktur. Hvad er baggrunden for at sætte den proces i gang? Taarbæk har forstået, at de fortsat kan spille holdturnering uden at melde sig ind i DGI. Det ønsker Taarbæk ikke (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, processen fra 16. november stoppede lidt på grund af,  at DGI-fælleskontingentet ikke kom på plads. Bestyrelsen håbede at kunne præsentere en samlet løsning med DGI (LYD).
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, hypotesen er, at det kan gøres bedre. Vores hypotese er, at det ikke er optimalt i dag efter at have stukket en finger i jorden med spredt dialog med klubber. Det bringer os videre til den kommende proces (LYD).
 • Peder Helmuth, bestyrelsesmedlem i DTF, ved ikke, hvordan det er sket, at Taarbæk ikke er med i DGI. Taarbæk skulle have været dobbelt medlemskab med den ordlyd, der er i aftalen, når I spiller holdturnering (LYD).
 • Nicolai Caiezza, KB, mener, at det er fornuftigt at se på kontignentstruktur og fornuftigt med merbetaling per stor klub. Men der skal være et formål. Forbundet skal lave noget fælles mellem mindre klubber. Skal vi nu til at betale kontingent begge steder (DTF og DGI), nu hvor det ikke ender med fælles kontingent med DGI? Caiezza nævner, at der kommer meget få nye elitespillere op i Elitedivisionen. Hans fornemmelse er, at der kommer markant færre op end tidligere (LYD).
 • Peder Helmuth, bestyrelsesmedlem i DTF: Ja, må være svaret til dobbelt medlemskabsbetaling. Men det bliver ikke dyrere end det nuværende.

Dirigenten betragter beretningen som behandlet og accepteret af forsamlingen.

PAUSE

3. Appeludvalgets beretning fra det forløbne år

Jørgen Torpe Kann fra Appeludvalget konstaterer, at der ikke har været nogen sager til behandling i det forgangne år.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Joakim Thörring, kasserer i DTF, fremlagde regnskabet for 2022 (LYD).

Ingen ønsker at kommentarer. Klapsalver lukker punktet.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag. Punktet springes derfor over.

6. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget

Bestyrelsen foreslår, at satserne i lighed med 2022 bliver et grundgebyr på 500,- kr. for de første 50 medlemmer, men at gebyret pr. medlem derover reguleres med 5% til 62,31 kr. pr. medlem. Hertil kommer 6,27 kr. til DIF’s kollektive forsikring. 07. Overrækkelse af legater og hæderspriser

Kassereren fremlægger budgettet og kontingentforslag (LYD).

Debat:

 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening med spørgsmål til budgettering til Uddannelse? Det ser ud som om, at det er gået ned i budgetteringen for næste år.
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, forklarer, at det er en nettobetragtning. Det er et udtryk for, at vi får flere indtægter på uddannelsesområdet. Ikke et udtryk for manglende ambition (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand for Tennis Øst, spørger, om man som union kan søge om midler i en pulje til at lave ekstraordinære indsatser (LYD)?
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, siger, at der ikke er øremærket en post. Men man kan altid søge om økonomisk opbakning til initiativer (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre og kasserer i Tennis Øst, konstatere, at kontingentet sættes op. I Tennis Øst vil de gerne orienteres om, at kontingentet sættes op. Tennis Øst ønsker bedre kommunikation mellem forbund og unioner om den slags fremadrettet (LYD).
 • Joakim Thörring, kasserer i DTF, giver Lundberg ret. Og det er også en del af proces om kontingent, at unionerne skal inddrages (LYD).

Kontingentet blev vedtaget.

7. Overrækkelse af legater og hæderspriser

DTF’s ærestegn – Waage Petersens æresetui

Ærestegnet gik til Henrik Klitvad. Dorte Klüwer, bestyrelsesmedlem DTF, motiverede uddelingen. Henrik Klitvad takkede. Og takkede alle frivillige kræfter i hele tennisdanmark. Han inviterer til endnu mere samarbejde på tværs.

Mogens Pagh-Pokalen 2022

Thomas Kønigsfeldt, næstformand i DTF, annoncerede vinderen, som var KB. Chrstian Camradt modtog prisen for KB. Christian Camradt takkede KB, KB’s erhvervsklub og spillerne, der deltager.

Årets Tennisklub 2022

Hillerød Tennis & Padel Klub blev kåret til Årets Tennisklub 2022. Michael Grube Andersen, bestyrelsesmedlem i DTF, motiverede kåringen. Formand i Hillerød, Ina Lund Larsen, modtog prisen. Hun takkede alle de frivillige i klubben, klubmanager og trænerteam.

8. Valg til bestyrelsen

Joakim Thörring stillede op til posten som kasserer for 2023 og 2024.

Valgt uden modkandidat. Klapsalver.

Dorte Klüwer og Peder Helmuth Hansen genopstillede til posten som menigt bestyrelsesmedlem for 2023 og 2024.

Genvalgt uden modkandidater. Klapsalver.

9. Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for hver 1 år

Dirigenten anser Jørgen Torpe Kann som udtrådt, da han er valgt ind i JTU’s bestyrelse og som JTU-repræsentant i DTF’s bestyrelse. Dirigenten anser suppleanten Troels Bay Simonsen som indtrådt i Appeludvalget.

Christian Kurt Nielsen genvalgt som medlem. Klapsalver.

 • Christian Kurt Nielsen er valgt for 2023, 2024 og 2025.
 • Søren Arentoft er valgt for 2021, 2022 og 2023.
 • Jørgen Torpe Kann er valgt for 2022, 2023 og 2024. Suppleant Troels Bay Simonsen er trådt ind i stedet for Jøren Torpe Kann.

Suppleant: Frederik Alfast Damm stiller op in absentia. Valgt med klapsalver.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år

 • Steffen Wanscher er villig til genvalg som revisor.
 • Kristian Danstrup er villig til genvalg som revisor.
 • Oddbjørn Unset er villig til genvalg som revisorsuppleant.

Alle valgt uden modkandidat og med klapsalver.

11. Eventuelt

 • Einar Schwartz, Rødovre, om turnering og holdturneringer. Udbuddet kan være forkert, hvis der ikke er nok deltagere. Så overvej om formaterne er de rigtige. De bedste får først gode kampe i de sidste runder. Måske flere puljeturneringer er vejen frem. Holdturneringen er det mest interessante for de næstbedste spillere. Otte hold i elitedivisionen i øjeblikket, men holdene fra Vest har ikke kvaliteten. Einar Schwartz ønsker 10 i elitedivision og 1. division, som skal være landsdækkende. Det kører ringe pt. Man skal væk fra division og liga-struktur, så der kommer flere gode kampe. Liga 1 er uinteressant (LYD).
 • Henrik Klitvad, formand i Tennis Øst, fortæller, at Tennis Øst netop har valgt Rasmus Gråskov som TØ-repræsentant i DTF’s bestyrelse. Rasmus rejser sig. Klitvad: Rigtigt stolte af at få en fyr ind i bestyrelsen på 25 år (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF-formand, siger muntert, at Klitvad neop kom ham i forkøbet.  Formanden præsenterer bestyrelsesmedlemmerne fra unionerne, hvoraf to er nye: Michael Grube Andersen (Vester Skerninge) fra FTU, Rasmus Gråskov (Bagsværd) fra Tennis Øst og Jørgen Torpe Kann (Aalborg) fra JTU (LYD).
 • Michael Grube Andersen, bestyrelsesmedlem i DTF, med en replik til Einar Schwartz. Vi skal i den grad se på, hvordan vi styrker turneringsstrukturen. Vi er udfordret. Der skal tænkes nyt for måske både individuelle turneringer og holdturneringer med division/liga. Og ja, der er flere gode hold i KBH/Nordsjælland. Men lad os ikke generaliserer for meget. Fruens Bøge er dygtige hos damerne (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, siger, at de har børnetræning i verdensklasse i Norge. Mangler dedikeret indsats i Danmark for at fylde ud i bunden af pyramiden med unge. Man kan i Norge møde sit forbund mindst en gang om året. Vi møder ikke hinanden meget i løbet af året blandt trænere, så vi laver samarbejde (LYD).
 • Nils Engberg, Tisvilde, siger, at der tales meget om elite her. Tisvilde oplever, at der er rigtig mange kvinder, som er i fantastisk form, der bliver ved med at spille tennis. De er utilfredse med holdspil i veteranholdturneringen, hvor der er få kvindekampe. Det bør der ses på (LYD).
 • Peder Helmuth Hansen, Sønderborg, glæder sig over oprykning i damernes elitedivision, og mange fine oplevelser med herrerne, som netop er rykket ned- Sønderborg var flest tilskuere til samtlige kampe. Det var så tamt, at en af vores spillere ikke gad mere. Håber, at de store klubber klarer det, så der kommer flere tilskuere. Der var 120 til første kamp i Sønderborg. Cirka 50 til de efterfølgende kampe (LYD).
 • Nicolai Caiezza, KB, siger, at det er supervigtigt, at medlemmerne kommer ud og er tilskuere. Det arbejder KB målrettet med. Elite og bredde. De er hinandens forudsætninger. Kunsten er at finde balancen og koblingen, så bredden også har glæde af eliten. Så Caiezza er enig med Peder Helmuth Hansen (LYD).
 • Jan Bartram, HIK, er selv medlem mange steder. Så indgår fem gange i medlemsopgørelsen. Han oplever manglende deltagelse fra juniorer i turneringer. Han mangler facts. Er det et fald på 30-40 procent eller hvordan står det til? Det er virkelig en udfordring. Hvordan får vi det stimuleret bedre? Om elitearbejdet: Bartram synes, at der mangler fælles samlinger. Alle andre klubber end KB kæmper med, at de får gode træningsmiljøer. DTF har en opgave i at lave elitecentre for de enkelte klubbers få gode spillere. Der er udfordringer med internationale turneringer. Som klub skal de overveje, om de skal ofre en træner, der skal med på de ture? Det er et dilemma. Her tager forældrene over. Det er ikke bedst for børnene at have forældrene med. HIK har foreslået, at vi kan slå os sammen og sende en træner afsted på tværs af klubberne. Synes, at det er en opgave for DTF (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg, spørger til holdturneringen: Er der tanker om at kigge på en revision af den nuværende struktur af holdturneringen (LYD)?
 • Joakim Thörring, bestyrelsesmedlem i DTF, siger, at nogle ting fungerer bedre end andre i den nuværende struktur. Der er både DTF-udbud og unionsudbud. Om DTF holdturneringen: Vi er åbne for input. Vi holder dialogmøder for at høre input. Der er ikke et ensartet input, som siger, at dette ikke fungerer. Nogle synes det ene og nogen det andet. Vi er lydhør, og det skal vi blive ved med at være. Har noget ændret sig, må vi tage det op til overvejelse. Men der er ikke lige nu et konkret initiativ (LYD).
 • Michael Grube Andersen, bestyrelsesmedlem i DTF, kvitterer for input fra Jan Bartram. Han synes, at der er klare signaler for, at det er et must med rød tråd i talentudvikling (LYD).
 • Rene Aarup Olsen, Bindslev Tversted Idrætsforening, vil gerne med i arbejdsgrupper. Han roser for kommunikation i nyhedsbreve. Han savner ”brugergeneret” indhold på DTF’s platforme. Det må gerne være i temaer (LYD).

Punktet eventuelt lukkes og generalforsamlingen erklæredes for afsluttet.

Formanden takkede forsamlingen. Formanden takkede dirigenten.

Nærværende referat er godkendt af dirigenten, Christian K. Clasen.