DTF giver karantæne til tilskuer

Dansk Tennis Forbund idømmer en tilskuer otte måneders karantæne. Tilskueren var truende mod dommeren i et Elitedivisionsopgør mellem HIK og KB. HIK Tennis modtager ligeledes en påtale efter episoden.

I forbindelse med holdkampen i Elitedivisionen for herrer den 12. august mellem KB og HIK opstod der en situation, som Dansk Tennis Forbund efterfølgende har undersøgt nærmere.

Dansk Tennis Forbund har indhentet forklaringer fra stoledommer i den afgørende 2. herredouble, holdkampens referee, HIK, KB og en navngiven tilskuer.

Det er DTF´s samlede opfattelse, at stemningen i den pågældende doublekamp indledningsvist har haft et acceptabelt spændingsniveau, som dog eskalerer til det uacceptable hos både spillere, trænere og tilskuere mod afslutningen af 2. herredouble.

Det sker ved 8-8 i matchtiebreaken, hvor dommeren dømmer fodfejl mod en HIK-spiller. Den ophidsede stemning fortsætter efter kampens afslutning, hvor en navngiven tilskuer fremsætter en trussel mod dommeren og generelt udviser en truende adfærd over for denne.

Situationen opstår i en i forvejen tilspidset stemning, hvor både spillere, trænere og tilskuere fra HIK går ind på banen for at udtrykke deres utilfredshed med dommeren, og dermed samlet set lægger et uacceptabel fysisk og psykisk pres på dommeren. Dette er ikke foreneligt med tennissportens etiske normer.


Dansk Tennis Forbund idømmer karantæne til tilskuer

Det er langt ud over det acceptable, at en dommer blev udsat for trusler fra en navngiven tilskuer.

Tilskueren har forbrudt sig mod tennissporten og idrættens værdier. Forseelsen er en aldeles uetisk handling, som bringer spillet i miskredit. Derfor er DTF nået frem til følgende konklusion:

Den pågældende tilskuer sanktioneres med karantæne til og med 30. april 2021. Karantænen omfatter alle DTF-sanktionerede holdturneringer og individuelle turneringer, samt internationale turneringer på dansk grund.

De etiske normer for tilskuere er nærmere beskrevet i Danmarks Idrætsforbunds udgivelse, ”Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt” – Se kapitel 5, pkt. 5, 6 og 7. Det etiske kodeks har ligget til grund for valg af sanktion

I samme ombæring vil Dansk Tennis Forbund gerne understrege, at tilskuere ikke har noget at gøre på banen før, under og efter en kamp. Spilområdet er forbeholdt spillere og dommere, samt coaches i holdkampe.


Dansk Tennis Forbund giver påtale til HIK

Påtalen gives til HIK på baggrund af situationen, der opstod i forbindelse med afslutningen af 2. herredouble i Elitedivisionskampen for herrer mellem KB og HIK 12. august.

Her har dommeren været udsat for et pres, der går udover det forventelige og rimelige. Dommerens oplevelse er underbygget af de indhentede erklæringer fra referee og de implicerede parter. Dommeren har opfattet presset som truende og fysisk i sin karakter, hvilket blandt andet skyldes det høje antal personer, som gik på banen for at ytre deres utilfredshed med en kendelse afsagt ved 8-8 i den afgørende matchtiebreak.

Her er det Dansk Tennis Forbunds vurdering, at HIK’s hold og ledere i en samlet front mod dommeren har lagt et større pres på denne, end hvad der er forventeligt og i orden i forbindelse med afvikling af en holdkamp. Dog uden, at den enkelte spiller og leder isoleret set har ageret på en måde, hvor dette giver anledning til individuel sanktionering.

Derfor ønsker Dansk Tennis Forbund samlet at indskærpe, at denne form for ageren over for dommere og refereres ikke er acceptabel, og at det forventes, at der fremadrettet vil blive ageret anderledes i situationer som denne.


Det er vigtigt for Dansk Tennis Forbund at understrege, at man som dommer eller official skal kunne agere i sit virke, uden at dette fører til situationer, som er ubehagelige på en måde, hvor man føler sig presset eller truet af situationen.

I forlængelse af ovenstående afgørelse ligger det DTF meget på sinde at tilskynde ALLE involverede i dansk tennis til at medvirke til at opretholde en god og ordentlig tone – både blandt spillere, ledere og tilskuere.