DTF’s årsregnskab for 2018

Dansk Tennis Forbund kommer ud med et utilfredsstillende underskud på 616.000 kroner i 2018.

Dansk Tennis Forbunds samlede indtægter i 2018 var på 11.860 t.kr., hvilket var lidt bedre end budgetteret. De samlede udgifter var 12.477 t.kr., hvilket er ensbetydende med et underskud i 2018 på 616 t.kr.

I ledelsens beretning fremgår det: “Det økonomiske resultat er ikke tilfredsstillende. De fortsat færre sponsorindtægter er ikke tilfredstillende, mens merudgifterne dog er acceptable, da de kan relateres til meromkostninger til udvikling og lancering af IT og turneringsprogram.”

Der fremgår endvidere af ledelsesberetningen at: “De færre sponsorindtægter på 127 t. kr er opvejet af forøgede indtægter på donationer”.

De forøgede indtægter på donationer udgør ialt 127 t. kr.

Læs hele regnskabet for 2018 og budgettet for 2019.

Dansk Tennis Forbund holder generalforsamling 16. marts i Kolding, hvor blandt andet godkendelse af det reviderede regnskab er på dagsordenen. Bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund stiller til generalforsamlingen et forslag om vedtægtsændringer, som kommer til afstemning.

Læs mere om DTF’s generalforsamling 2019.