Idrætsforeninger kan nu søge tre coronarelaterede hjælpepuljer

Idrætsforeninger kan nu søge økonomisk hjælp til en lang række tiltag i genstarten efter coronanedlukningen samt som kompensation for manglende indtjening grundet coronarestriktioner.

Mange foreninger har lidt økonomiske tab som følge af corona. Derfor er der oprettet tre puljer, som idrætsforeninger kan ansøge, til at dække tab efter coronanedlukning eller til at hjælpe i genstarten af fællesskaberne.
De tre puljer ansøges alle på samme måde – men hvad der kan søges penge til, er forskelligt fra pulje til pulje.

Læs mere om de tre puljer, og hvordan I ansøger her

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje genåbner og henvender sig til idrætsforeninger, som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling eller manglende sponsorstøtte.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

DIF og DGI’s genstartspulje kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

Baggrund

Puljerne er oprettet på baggrund af en række politiske aftaler som et bredt udsnit af folketingets partier står bag. For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge midlerne i fælles puljer.