Players 1st

I samarbejde med firmaet Raw Milk har klubudviklingsafdelingen udviklet et CEM værktøj, som skal være med til at kvalificere udviklingsarbejdet i de danske klubber. Dette sker på baggrund af empiri indsamlet fra medlemmerne i klubberne. Empirien indsamles via spørgeskemaer, som udsendes automatisk til hhv. nye medlemmer, eksisterende medlemmer samt udmeldte medlemmer. Spørgeskemaerne er skræddersyet hver enkelt gruppe, således en høj svarprocent sikres. Dataudtræk og den statistiske bearbejdning af materialet fungerer automatisk, så klubberne har hænderne frie til at udvikle på baggrund af medlemsbesvarelserne.

Raw Milk og DGU har succesfuldt øget fastholdelsen i golf med 5%, og Raw Milk er pt. ved at udvikle værktøjet til håndbold, løb og andre sportsgrene udover tennis. En lille appetitvækker (dog fra golfens verden) kan ses her;

Players 1st har klubben som afsender og medlemmerne som modtager

På baggrund af de automatisk udsendte spørgeskemaer, bliver resultaterne præsenteret via et dashboard. Hvordan dette fungerer, kan ses her;

I dashboardet er der mulighed for at hver enkel klub kan se hvordan medlemmerne oplever bl.a. banerne, aktiviteterne, træningen og klublivet. Players 1st opkvalificerer arbejdet med medlemmerne i de danske klubber og i Dansk Tennis Forbund.

Vi er pt. i gang med at pilotteste Players 1st, og systemet vil være klar til brug i udendørssæsonen 2017. Kontakt os gerne allerede nu, for at høre om systemet.