Dansk Tennis Forbunds generalforsamling for 2024 afholdes lørdag den 16. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Indskrivningen til generalforsamlingen begynder klokken 10.30. Selve generalforsamlingen indledes klokken 11.

Indbydelserne og dagsordenen til generalforsamlingen er sendt til den formand, som er registreret i Centralt ForeningsRegister, hvor foreningerne også indberetter medlemstal.

Skulle I som forening ikke have modtaget indkaldelsen, kan I kontakte Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk 

Dagsorden

I dagsordenen foreslår DTF’s bestyrelse en ny model for kontingentbetaling.

Fyns Tennis Union har stillet et alternativt forslag til fastsættelse af det årlige kontingent.

Der vil være fysiske eksemplarer af dagsorden og forslag til generalforsamlingen.

Økonomisk årsrapport

Dansk Tennis Forbund har i 2023 haft et overskud på 58.000 kroner, hvilket er 439.000 bedre end det budgetterede underskud. Resultatet dækker over indtægter på knap 14 millioner kroner og udgifter for cirka 13,85 millioner kroner.

Ledelsen betragter det økonomiske resultat som tilfredsstillende. Dyk selv ned i tallene i årsrapporten, hvor budgettet for 2024 også foreligger.

Der vil være fysiske eksemplarer til generalforsamlingen.

DTF’s Årsberetning

Læs årsberetningen her:

Der vil være fysiske eksemplarer til generalforsamlingen.

Appeludvalgets beretning

Beretningen fra DTF’s Appeludvalg er en fast del af dagsordenen for tennisforbundets generalforsamlinger. Den foreligger i år i skriftlig form og tager udgangspunkt i de to sager, som udvalget behandlede i 2023.

Der vil være fysiske eksemplarer til generalforsamlingen.

Deltagelse

Til generalforsamlingen kan alle personer deltage, der medlem af en klub under DTF. Desuden kan unionernes og DTF’s bestyrelsesmedlemmer og gæster inviteret af formanden deltage.

Op til to repræsentanter fra hver medlemsklub har taleret på generalforsamlingen. Det samme har bestyrelsesmedlemmer i unioner og DTF, samt gæster inviteret af formanden.

På generalforsamlingen er der stemmeret til én repræsentant for hver af medlemsklubberne. En stemmeberettiget kan kun repræsentere én medlemsklub. Unionsrepræsentanter og DTF’s bestyrelse har også stemmeret.