Sammen er vi stærkere

Af Henrik Thorsøe Pedersen, formand i Dansk Tennis Forbund

Det går den rigtige vej i dansk tennis. Igen i år viste medlemsopgørelsen en stigning i antallet af medlemmer i danske tennisklubber. Her tænker jeg ikke kun på, at vi blev cirka 1500 flere i Dansk Tennis Forbund. Men også på at det samlede antal unikke tennismedlemmer på tværs af klubber i DTF og DGI Tennis gik fra 70.698 til 72.632.

Det mest interessante ved de medlemstal dukkede op, når man gik i detaljen. Det viste sig nemlig, at medlemsvæksten alene var drevet af klubber, som både var medlem hos DTF og DGI. De klubber vækstede i gennemsnit med 4,6 procent. Klubber, som kun var organiseret i enten DTF eller DGI oplevede ingen fremgang.

Siden DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund gik sammen om indsatsen Bevæg dig for livet – Tennis, er samarbejdet gradvist blevet bedre. Vi kan se, at det er noget der batter. Klubberne støttes effektivt med vækstaftaler, Tennissportens Dag slår gang på gang deltagerrekord og nye kommer til sporten via voksenintroduktion og familietennis.

Derfor har bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund også et klart ønske om at øge samarbejdet med DGI fremover. Og vi mødes heldigvis med samme velvilje fra DGI.

Målet er ikke en fusion. Begge organisationer har sine styrker og sin berettigelse. Men samarbejdet skal hele tiden forbedres til glæde og gavn for klubberne og de enkelte udøvere.

Det skal blandt andet ske via et klart mål om at eliminere alt dobbeltudbud. Det er ikke rimeligt overfor de frivillige i klubberne, at de skal navigere i, om deres trænere skal sendes på kursus hos DTF eller DGI. Foreningslederne skal opleve, at der er ét samlet udbud af trænerkurser. Alle er jo enige om, at det vigtige er at få uddannet nogle kompetente trænere.

Det arbejde er allerede sat i gang og vil blive rullet ud i løbet af næste år. Samtidig skal tankegangen om fælles udbud meget gerne overføres til andre områder.

Vi er stålsatte på, at det skal være lettere at være tennisklub. Når det bliver nemmere, er der mere tid til det sjove – nemlig selve vores herlige tennissport.

Fremtiden ser lys ud for dansk tennis, og godt samarbejde er vejen hen til den fremtid. Det gælder godt samarbejde internt i klubberne. Godt samarbejde mellem klubberne. Godt samarbejde mellem unionerne og landsdelene. Godt samarbejde mellem unionerne og forbund. Og sidst men ikke mindst godt samarbejde mellem DGI og DTF.