Aktiviteter i spillerudviklingen

De spillerudviklingsaktiviteter, der udbydes af Dansk Tennis Forbund, angives i årshjul for de enkelte årgange.

Dansk Tennis Forbund forsøger at udbyde kvalificeret træning til så mange børn som muligt, da vi er overbeviste om, at det er gavnligt for børns udvikling, at de indgår i så stærke miljøer som muligt. Vi er af den overbevisning, at vi på tværs af klubberne skal løfte i flok for at udvikle flest muligt dygtige tennisspillere over tid.

Kvaliteten af den daglige træning i klubben er det væsentligste parameter, når det handler om langsigtet udvikling. Fællestræning arrangeret af Dansk Tennis Forbund er således kun et supplement.

Dansk Tennis Forbund er overbeviste om, at stærke træningsmiljøer i klubberne giver de bedste forudsætninger for, at der kan udvikles dygtige tennisspillere i Danmark. Det er derfor altafgørende, at alle danske tennisspillere med deres engagement og indsats bidrager til, at kvaliteten af den daglige træning bliver så god som muligt.

Årshjul for spillerudviklingsaktiviteter

Der er specifikke aktiviteter og anbefalinger til de enkelte årgange.

Årshjul for U16 og U18 aftales individuelt med de relevante spillere.


Fysiske test i spillerudviklingen

Dansk Tennis Forbund prioriterer den fysiske træning meget højt. Derfor tester DTF regelmæssigt juniorer i spillerudviklingen.

Dansk Tennis Forbunds testprotokol

De bedste danske juniorspillere testes for at få et indblik i deres fysiske profil her og nu. Dette skal danne grobund for den efterfølgende fysiske træning. Samtidig kan de fysiske test være med til at give den enkelte spiller et indblik i, hvordan han/hun ligger i forhold til resten af den tilsvarende årgang. Derudover kan det være med til at give både DTF og de respektive klubber et indblik i udviklingen hos den enkelte spiller.

I Dansk Tennis Forbunds testprotokol beskrives testforløbet, og du finder en lang række øvelser og videoer til træningen. Du finder Dansk Tennis Forbund Testprotokol her.

SE TESTRESULTATER


Skabelon for fællestræning

Varighed Indhold
5 min. Fælles velkomst
Spillere og trænere præsenterer sig for hinanden
Dagens program, tema og fokuspunkter gennemgås
15 min. Fælles opvarmning
Kroppens ABC
Stabilitet og smidighed
30 min. Indslåning
Der arbejdes med alle slag
Spillerne bør selv kunne definere 1-2 fokuspunkter til hver sekvens
Serv og retur
5 min. Vandpause
Opsamling på indslåning
Gentagelse af dagens tema
65 min. Der arbejdes med dagens tema
Der bør altid være pointspil i minimum 1/3 af tiden
5 min. Vandpause
Opsamling på dagens tema
Det fysiske program gennemgås
50 min. Fysisk træning/smidighed
5 min. Opsamling
Evaluering
Og fælles ”tak for i dag”