Aktiviteter i talentmiljøerne

De aktiviteter, der udbydes af talentmiljøerne og Dansk Tennis Forbund, angives i årshjul for de enkelte årgange.

Talentmiljøerne og Dansk Tennis Forbund forsøger at udbyde kvalificeret træning til så mange børn som muligt, da vi er overbeviste om, at det er gavnligt for børns udvikling, at de indgår i så stærke miljøer som muligt. Vi er af den overbevisning, at vi på tværs af klubberne skal løfte i flok for at udvikle flest muligt dygtige tennisspillere over tid.

Kvaliteten af den daglige træning i klubben er det væsentligste parameter, når det handler om langsigtet udvikling. Fællestræning i talentmiljøerne og Dansk Tennis Forbund er således kun et supplement.

Dansk Tennis Forbund er overbeviste om, at stærke træningsmiljøer i klubberne giver de bedste forudsætninger for, at der kan udvikles dygtige tennisspillere i Danmark. Det er derfor altafgørende, at alle danske tennisspillere med deres engagement og indsats bidrager til, at kvaliteten af den daglige træning bliver så god som muligt.

Årshjul i talentmiljøerne

Der er specifikke aktiviteter og anbefalinger til de enkelte årgange i talentmiljøerne.

U10

U12

 

U14

 

U16

 

U18

 


Fysiske test i talentmiljøerne

Dansk Tennis Forbund prioriterer den fysiske træning meget højt. Derfor tester DTF regelmæssigt alle juniorer på talentmiljøerne.

Se testresultater


Skabelon for fællestræning i talentmiljøerne

Varighed Indhold
5 min. Fælles velkomst
Spillere og trænere præsenterer sig for hinanden
Dagens program, tema og fokuspunkter gennemgås
15 min. Fælles opvarmning
Kroppens ABC
Stabilitet og smidighed
30 min. Indslåning
Der arbejdes med alle slag
Spillerne bør selv kunne definere 1-2 fokuspunkter til hver sekvens
Serv og retur
5 min. Vandpause
Opsamling på indslåning
Gentagelse af dagens tema
65 min. Der arbejdes med dagens tema
Der bør altid være pointspil i minimum 1/3 af tiden
5 min. Vandpause
Opsamling på dagens tema
Det fysiske program gennemgås
50 min. Fysisk træning/smidighed
5 min. Opsamling
Evaluering
Og fælles ”tak for i dag”