Bliv en bedre tennisforælder

For forældre kan turneringstennis være en kompleks erfaring, specielt hvis man ikke selv har spillet turneringstennis. For de unge kan der opstå problemer, fordi de krav som turneringstennis lægger på dem ofte synes at ligge langt udenfor deres kontrol og evner.

Som forældre ønsker man at hjælpe sine børn til at håndtere denne nye situation, ligesom vi forsøger at hjælpe dem i andre aspekter af deres liv: skole, kammerater, familie osv. Vi ønsker vores børn skal være glade, have det skægt og lære at spille tennis på et fornuftigt niveau. Det er uden tvivl grunden til, at vi i første omgang opmuntrer dem til at deltage i sport i det hele taget. Vi ved, at det ikke er let at være en god forældre, og det er endnu sværere at være en god forældre til en turneringsspiller. At vide hvad der er bedst at gøre for at hjælpe, og også at vide hvornår, er ikke let.

Der er mange spørgsmål, man stiller sig selv som forældre, og det kan være svært at tale med andre herom, og for det meste er der ikke nogle klare svar eller retningslinier at følge. Mange problemer opstår, fordi vi er usikre på, hvordan vi bedst kan hjælpe vores børn. Derfor bruger vi ofte vores intuition, og gør derfor ikke altid det rigtige.

Det overordnede formål med denne information er at hjælpe forældre til bedre optræden indenfor en meget kompleks og nogen gange forvirrende verden af turneringstennis. Det er hensigten at informere og opstille retningslinier til, hvordan vi som forældre bedst hjælper vores børn, og for at sikre, at vi såvel som børnene nyder vores engagement i tennis.

Sådan forholder du dig til...

 • Fokuser først og fremmest på indsatsen i stedet på at fokusere ensidigt på resultatet.
 • Sæt pris på indsats / hårdt arbejde frem for på succes. Undgå belønning alene af resultater.
 • Læg vægt på det perspektiv, at tennis kun er en sport og understreg dets værdi som en forberedelse til livet. Undgå at gøre tennis større end livet, f.eks. ved at lægge større vægt på tennis end på skolearbejdet.
 • Prøv at forstå og at have indlevelse i det følelsesmæssige pres og den kompleksitet, som tennis har. Undgå at undervurdere det pres, som en individuel sport som tennis giver.
 • Giv dit barn opgaver og ansvar som i tide vil opbygge selvtillid og uafhængighed. Undgå at gøre dit barn alt for afhængig af dig selv.
 • Tilse, at den turneringsmæssige erfaring er positiv først og fremmest med det perspektiv, at den udvikler personligheden. Understreg vigtigheden af elementer som sportsmanship, etik, personlig udvikling, ansvar og positiv holdning overfor andre, og gør dette ved at dele dit barns sunde interesse i en stor sport. Tillad ikke, at træ- ning og turnering bliver en negativ erfaring for dit barn.
 • Forstå, at dit barn ikke bare har ret til at deltage i tennis, men også har ret til at vælge ikke at deltage.
 • Lad dit barn vide, at du bekymrer dig og er der, hvis dit barn har brug for dig. Undgå at blive alt for involveret i dit barns tennis.
 • Vær forberedt på at lytte. Undgå at tro, at du ved alt om tennis.
 • Vær parat til at hjælpe følelsesmæssigt og tilbyd opmuntring, specielt når dit barn har modgang. Undgå at bruge straf og kærlighedstab for at få barnet til at forsøge hårdere eller opføre sig bedre.
 • Få dit barn til at føle sig værdifuldt og genvinde sit selvværd, specielt når dit barn taber. Undgå at kritisere dit barns resultater.
 • Gør det klart, at det er dit barn, der spiller tennis, og at du vil være tilstede til at opmuntre dit barn, hvis det ønskes.
 • Undgå at sige ”vi spiller i dag”, som om det var jer begge, der skulle på banen.
 • Anerkend dit barns fortjenester i tennis, men hold barnets fødder fast på jorden ved at holde de sportslige resultater i perspektiv. Undgå at placere dem på en piedestal.
 • Understreg at ”tab eller vind – jeg elsker dig lige meget af den grund”. Undgå at blive ophidset eller at virke truende, når dit barn taber.
 • Bliv under hele kampen og vis dit barn ved ikke at overreagere for positivt eller for negativt på forskellige situationer, at du bekymrer dig om og sætter pris på dit barns indsats. Undgå at forlade en kamp fordi dit barn klarer sig dårligt.
 • Stil spørgsmål som: ”Hvordan gik kampen?”, ”Hvordan spillede du?”, ”Nød du det?” som viser, at du interesserer dig for dit barn og dets indsats, snarere end for resultatet. Undgå at spørge ”Vandt du?” når dit barn kommer hjem fra kamp. ε Undgå overtræning og ”udbrændthed”. Glem ikke at dit barn stadig udvikler sig.
 • Vær støttende (finansielt og på anden måde), idet du understreger, at du er glad for at støtte dit barns engagement i tennis. Undgå at skabe splid og at få dit barn til at føle, at dit barn skylder dig for den tid, de penge og de ofrer, som du har gjort.
 • Prøv at opmuntre dit barn til at være uafhængig og til at tænke selvstændigt. Undgå at coache fra sidelinien.
 • Hvis du overværer, at dit barn taber en kamp, bevar da overblikket og understreg, at det kun er en tenniskamp. Uanset hvor dårligt resultatet var, er det ikke verdens undergang, og solen står op igen i morgen. Overfus aldrig dit barn, hverken verbalt eller psykisk.
 • Prøv at være ærlig og konsekvent, når du kommunikerer med dit barn om dit barns tennis.
 • Opmuntre dit barn til at tage ansvaret for sine sejre og nederlag og til at se kendsgerningerne i øjnene efter en match. Hovedformålet skal være at hjælpe barnet til at fokusere på at gøre sit bedste. Så vil dit barn blive en ”virkelig vinder”. Undgå at lave undskyldninger for dit barn (”banen var for langsom”, ”modstanderen var heldig” at bebrejde dommeren, etc.).
 • Vis interesse i dit barns tennis ved at overvære turneringer lejlighedsvis; men undgå at overvære hver eneste træning og hver eneste kamp.
 • Lad træneren beslutte, hvor meget dit barn skal træne. Undgå at kritisere dit barn for ikke at spille mere tennis eller tvinge dit barn til at spille. Husk, at når det handler om træning, så er kvalitet vigtigere end kvantitet.
 • Forstå faresignalerne og kig på tegn på stress (søvnløshed, overkritisk indstilling, snyd osv.). Undgå at være ufølsom overfor dit barns udtryk for usikkerhed og nervøsitet, der udspringer fra deres engagement i turneringsdeltagelse.
 • Den eneste forventning, du skal have til dit barns deltagelse i tennis er, at det at spille tennis vil hjælpe dit barn til at blive et endnu bedre menneske og en bedre atlet. Alt andet vil være en bonus. Undgå at forvente at dit barn vil blive en succesfuld professionel tennisspiller.
 • Opmuntre dit barn til at dyrke andre idrætter, til at opbygge venskaber og til at deltage i andre aktiviteter. Undgå at få dit barn til ensidigt at fokusere på tennis.
 • Sammenlign dit barns udvikling med barnets egne evner og mål. Undgå at sammenligne dit barns udvikling med andre børns udvikling.
 • Prøv at motivere dit barn på en positiv og omsorgsfuld måde (dvs. positiv opmuntring). En dosering på 3 positive til en negativ kommentar er en god retningslinie for effektiv feed back til dit barn. Undgå ironi og sarkasme for at motivere dit barn.
 • Sikre dig at dit barn respekterer principperne for god sportsmanship, god opførsel og etik. Undgå at ignorere dit barns dårlige opførsel (snyd, anstødeligt sprog eller ringeagtende opførsel) eller at overse kritiske områder ved dit barns udvikling på bekostning af tennis. Hvis dårlig opførsel forekommer, engager dig hurtigt og vær forberedt på at gøre noget ved det, hvis opførslen er uacceptabel.
 • Beløn dit barn for hvad dit barn er som menneske og ikke som en tennisspiller. Undgå at give specielle belønninger, fordi dit barn vinder.
 • Forstå, at du og dit barn har brug for at dele andre interesser og ofte vil have brug for et break fra tennis. Undgå at diskutere eller at bruge for meget tid på at tale om tennis med dit barn.
 • Dit barns velvære er det allervigtigste. Undgå at lade dit barns tennis blive mere vigtigt end barnet selv. ε Forstå, at tennisspillere normalt har brug for lidt tid alene, når de taber. Et skulderklap eller en neutral opmuntring er ofte nok, når dit barn forlader banen. I kan diskutere matchen, når spilleren er mindre følelsespåvirket. Undgå at tvinge dit barn til at tale med dig efter et nederlag.
 • Tag skader alvorligt og i tvivlstilfælde kontakt da en læge. Ignorer ikke smerte og tving aldrig dit barn til at spille, når dit barn er skadet.
 • Lad dit barn forstå, at du om muligt er parat til at følge dit barn til turneringer og træning. Undgå at insistere på at følge dit barn til hver en træning og hver en match.
 • Prøv at være positiv, tilfreds, beslutsom, rolig og afslappet under kampene. Undgå at vise negative følelser (nervøsitet, skuffelse osv.), når f.eks. dit barn laver en dum fejl.
 • Bevar din sans for humor og prøv at finde glæde gennem dit barns tennis. Undgå at opføre dig negativt eller fremstå som alt for kritisk. Vær bevidst om, at det kræver følelsesmæssig kontrol at være en god tennisforældre.
 • Hold fast i din forældrerolle. Undgå at prøve at være dit barns træner (dvs. at blive for involveret i strategi, teknik osv.).
 • Lev dit eget liv ved siden af tennis. Husk at du også har personlige behov, som ikke skal negligeres. Undgå at prøve at gennemleve nogle af dine uopfyldte drømme gennem dit barns tennis. ε Anerkend og vær generøs i din ros af modstanderens præstation og anstrengelse. Undgå at ignorere eller kritisere dit barns modstander.
 • Hav respekt for trænerens ekspertise. Undgå at kritisere de træningsmetoder, som træneren anvender.
 • Forsikre dig om, at træneren fastholder det rette perspektiv ved at være positiv, opmuntrende og fremme gode menneskelige egenskaber. Forsikre dig om, at træneren er kvalificeret. Tillad ikke træneren at være stressende, negativ eller resultatorienteret – eller at påtvinge dit barn overdreven træning osv.
 • Etabler klare linier for kommunikation og prøv at mødes regelmæssigt med dit barns træner for at forespørge om dit barns fremskridt, diskutere fælles mål og dit barns følelsesmæssige udvikling.
 • Før eventuelt skifte af træner eller klub bør du sikre, at ophøret sker på en professionel og åben måde.
 • Forstå at dit barns træner er en kvalificeret professionel, som kan hjælpe dit barn på mange områder, og samtidig hjælpe dig til at forstå og vide mere om tennis. Hjælp træneren gennem dine erfaringer til at opnå indsigt i og en bedre forståelse for dit barns personlighed og følelser. Undgå at betragte træneren alene som en ansat eller ” boldmaskine”, der kun har professionelle mål.
 • Vær generøs i anerkendelsen af dit barns modstander. Hvis du kan, så arbejd på at skabe gode relationer til andre forældre.
 • Forsøg at bevare en balance mellem tennis og andre interesser i familien.
Se alle

Vigtigheden af at dit barn udvikler selvstændighed og en professionel indstilling

Alle trænere og forældre ved, at det at udvikle en professionel indstilling i unge spillere er en længerevarende proces, som tager år. Med dette in mente, bør vi begynde med at bearbejde spillere på dette område på et meget tidligt tidspunkt – faktisk fra den spæde begyndelse i deres tennisdeltagelse!

Selvfølgelig med ansvar og opgaver, som er passende for barnets alder! Det følgende er nogle eksempler på ansvar og opgaver, som er rimelige at forvente af spillere på forskellige alderstrin. Ved at øge deres ansvar og som følge heraf deres selvtillid og selvstændighed, er der plantet en form for ”spire” for en virkelig professionel indstilling.

Ved denne alder bør dit barn:

 • selv pakke taske (ketcher, bolde, ekstra trøje, vandflaske o.s.v.)
 • altid komme til tiden
 • lære de grundlæggende tennisregler (hvordan der tælles, interval mellem points og ved sidebytte o.s.v.)

Ved denne alder bør dit barn også:

 • selv forestå opvarmning inden træning og kamp uden at skulle bedes derom eller vejledes af træner
 • udvikle en ordentlig drikkerytme (og holde sig til den også under træning)
 • selv sørge for tilmelding til turneringer
 • selv finde doublemakker
 • selv indlevere ketsjere til opstrengning og sikre den rette hårdhed og tidspunkt for færdiggørelse

Til træning

Uanset om træneren er tilstede eller ej bør spillere på denne alder:

 • træne med kvalitet og intensitet på alle tidspunkter (fuld koncentration og yde sit bedste)
 • fastholde fuld følelsesmæssig kontrol (både træning og kamptræning)

Til turnering

Spilleren bør:

 • selv sørge for træningsbaner og bolde
 • sørge for vækning
 • selv “undersøge” næste modstander
 • fastholde gode spisevaner (vælge den rette mad – masser af frugt og grønsager, pasta, fisk, hvidt kød – om nødvendigt gå ud at købe ordentlig mad i stedet for at spise “junk food”)
 • finde sin egen og mest effektive måde at forberede sig til kamp på
 • medbringe nødvendige ting til kampe: tape mod vabler, ekstra snørebånd, chokolade eller bananer, ekstra shorts, trøjer og sokker, greb, håndklæder, drikkelse m.m.
 • sørge for opstregninger
 • fuldt ud forstå turneringsopbygningen, rangeringssystemet, turneringsbetingelserne (sign-in til lucky looser, double), og detaljeret kende tennisreglerne
 • finde ud af hvornår næste match skal spilles
 • evaluere sin indsats efter kampen
Se alle