Ungdomsuddannelse

Der er mange muligheder for at tilpasse sin ungdomsuddannelse til sin tenniskarriere, så spilleren kan få mest muligt ud af begge. Da en international tenniskarriere allerede i ungdomsårene stiller store krav til både turnerings- og træningsaktivitet, er det vigtigt, at du – for at sikre dig optimale muligheder for at udvikle dig som tennisspiller – vælger en ungdomsuddannelse, der giver mulighed for at studere på en fleksibel måde. Dette kunne f.eks. være skoler, der tilbyder fjernundervisning, undervisning via internettet mv.

DTF Elite og Talents opgave er – i samarbejde med Team Danmarks uddannelseskonsulent – at råde, vejlede og støtte.

Læs mere om ungdomsuddannelse hos Team Danmark

HF

Hvis du vælger HF, har du også mulighed for at forlænge uddannelsen med et år, hvis den bliver planlagt som et samlet forløb. Du kan også sammensætte en HF som enkeltfag. Flere steder tilbyder skolerne, at du kan læse uddannelsen via en flexordning, og du kan sågar tage en hel HF som fjernundervisning. Har du stor rejseaktivitet, kan disse muligheder være gode, men det kræver stor disciplin at være selvstuderende.

Gymnasieuddannelse

Vælger du STX, HHX eller HTX kan du– med en sportslig godkendelse – forlænge din uddannelse med et år. Nogle gymnasier etablerer hele klasser med elever på fireårige forløb. Andre steder starter du i en treårig klasse, som du så siger farvel til efter tre år. I det fjerde studieår afslutter du dine fag på andre hold.

Erhvervsuddannelse

Hvis du vælger en erhvervsuddannelse er det – med en sportslig godkendelse – muligt at aftale et forlænget uddannelsesforløb – både i skoleperioder og praktikperioder. Der vil ofte være et behov for, at du mødes med din skole, din arbejdsgiver, din træner og eventuelt andre, så I sammen kan planlægge det bedst mulige forløb.

Sportslig godkendelse

Dansk Tennis Forbund har en aftale med Team Danmark. Hvis du opfylder de kriterier, som DTF og Team Danmark har udstedt, kan du søge om sportslig godkendelse, som giver dig en række tilbud, der vil gøre det lettere for dig at kombinere ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og elitesport. Får du en sportslig godkendelse kan du:

  • gøre skolen opmærksom på din status som atlet
  • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
  • få adgang til supplerende undervisning
  • forlænge din ungdomsuddannelse

DTF Elite- og Talent ønsker at støtte satsningsspillernes fortsatte personlige og sportslige udvikling. For at kunne præstere optimalt skal der være styr på flere ting. Det er vigtigt at være målrettet, men også at kunne planlægge sin hverdag bedst muligt. I det lange løb udvikler spilleren sig bedst, hvis denne ikke blot fokuserer på sin sport, men sin samlede livssituation.

Godkendelsen af den enkelte ansøger vil ske på baggrund af en individuel helhedsvurdering med udgangspunkt i nedenstående:

  • Spillerens spillemæssige kunnen og fremtidige potentiale
  • Spillerens engagement, vilje og kontinuerlige indsats
  • Spillerens evne til at arbejde målrettet og selvstændigt
  • Spillerens atletiske og motoriske færdigheder
  • Spillerens resultater (internationale og nationale)

Det forventes, at man har mulighed for at have en omfattende træningsaktivitet (12-16 timers tennistræning og 4-6 træningspas per uge med fokus på fysisk træning) og som følge heraf arbejder mod at nå et højt nationalt niveau samt international rangering. Det forventes, at man deltager i minimum 4-6 internationale turneringer på ITF-niveau per år

Ansøg om sportslig godkendelse