Comwell Sommer Tour

Comwell Sommer Touren er Dansk Tennis Forbunds udbud af individuelle turneringer for alle aldersgrupper udendørs. Touren omfatter både junior, senior og veteran.
Vi starter i slutningen af april og slutter medio september.

På denne side finder du al information om Comwell Sommer Tour 2024.

Retningslinjer for deltagelse mv. kan findes nedenfor.

Retningslinjer for Comwell Sommer Tour 2024

 • Tennis10: årgang 2014 og yngre
 • U12: årgang 2012-2013
 • U14: årgang 2010-2011
 • U16: årgang 2008-2009
 • U18: årgang 2006-2007
 • Veteraner: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+

U10 må kun deltage i Tennis10.
U12 må deltage i U12 og U14.
U14 må deltage i U14, U16, U18 og senior.
U16 må deltage i U16, U18 og senior.
U18 må deltage i U18 og senior.
Senior må deltage i senior.
Veteran må deltage i veteran og senior.

På Comwell Sommer Tour 2024 må spillere deltage i følgende pr. termin:

 • Tennis10: max. én singlerække i en individuel turnering pr. termin og max. én turnering pr. termin
 • U12, U14, U16, U18, senior og veteran: max. én singlerække i en individuel turnering pr. termin og max. én turnering pr. termin. Undtaget er dog turneringer med Senior GP-rækker – her må spillere deltage i to rækker.

Overtrædelse af dette behandles ud fra C.48 i Turneringsreglementet for Individuelle turneringer.

Junior og senior:

 • Kat. A: Nationale mesterskaber (UM og DM)
 • Kat. 1/G: For de bedste spillere
 • Kat. 2 junior: Top 15 på ranglisten må ikke deltage
 • Kat. 2 senior: Top 15 på seniorranglisten (inkl. juniorer) må ikke deltage OG top 5 på juniorranglisterne må ikke deltage
 • Kat. 3 junior: Øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage. Dansk Tennis Forbund kan til en hver tid flytte cuttet til kat. 3, hvis der er plads
 • Kat. 3 senior: Top 150 på seniorranglisten (inkl. juniorer) OG øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage. Dansk Tennis Forbund kan til en hver tid flytte cuttet til kat. 3, hvis der er plads
 • Kat. 4 junior/senior: For nye turneringsspillere, spillere med 0 eller få point prioriteres. Spillere, som ikke kan deltage i kat. 3 og højere, kan ikke deltage i kat. 4

Spillere refererer altid til egen rangliste.

Kategori 2 og 3 for juniorer er forbeholdt årgangens egne spillere. Spillere fra yngre aldersgrupper, der tilmelder sig disse kategorier, medtages kun såfremt der ikke er fyldt op i turneringen (hovedturnering og kvalifikation). I tilfælde af en reserveliste, sættes yngre spillere nederst på denne.

Spillere med aktiv licens prioriteres altid foran spillere uden aktiv licens.

Veteran:

 • Kat. A: Nationale mesterskaber (DM)
 • Kat. 1: Primært for de bedste spillere
 • Kat. 2: For alle
 • Kat. 3

Kategori 4 er primært for de mere uerfarne spillere, som er nye i turneringstennis. Kat. 4 spilles mest lokalt, men alle er velkomne.

 • Udbydes i U12, U14, U16, U18 og senior
 • Spilles altid som puljeturnering
 • Der er plads til 8 deltagere
 • Er pointgivende til ranglisten
 • Spillere sættes ind nederst fra ranglisten
 • U12 og U14 spiller med grøn bold
  U16,U18 spiller med gul bold
 • Spilleformat: DTF Next Gen
 • Spilles på én dag

U12, U14, U16, U18, senior og veteran

Spillere må deltage i én række i én turnering pr. termin.
Undtaget er dog turneringer med Senior GP-rækker, hvor spillere kan deltage i to rækker (én senior kat. G og én anden).

Sortering af spillere sker på baggrund af ranglistepoint.

Hvis spilleren via onlinetilmeldingen er tilmeldt til flere turneringer/rækker i en termin foretages fordelingen som følger:

 • Spilleren sættes ind i rækken med højeste kategori, hvor der er plads.
 • Hvis to turneringer har samme kategori sættes spilleren ind i den turnering, hvor spilleren har markeret sin højeste prioritet ved tilmelding.

De prioriteter, som spilleren har angivet ved tilmelding, vil kun træde i kraft, hvis spilleren er tilmeldt to eller flere turneringer af samme kategori i samme aldersgruppe.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.


Tennis10

Alle boldtyper: Pladser fordeles ved lodtrækning.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.

Når der spilles i DTF Next Gen-format kan en spiller programsættes til 3 kampe pr. række pr. dag.
Alle rækker i DTF Next Gen format og med 8 deltagere afvikles på én dag.

Bonusrunder i alle aldre og kategorier spilles med DTF Next Gen.

Alle kampe i juniorrækker spilles med No let (uanset kampformat).

Turneringsarrangører kontakter reserverne, hvis der bliver plads i turneringen, men det er i sidste ende reservernes eget ansvar at holde øje med om man er kommet ind i turneringen.

Hvis man ikke ønsker at være tilgængelig som reserve, skal man melde afbud til den lokale turneringsarrangør.

I alle juniorkampe uanset kategori på Sommer Touren spilles med No let.

No let regel
No let reglen er beskrevet i § 14c i DTF’s spilleregler.
Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet er i spil. Rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter.

Kampformat
Bedst af 2 tie-break sæt til 4 og match tie-break (10) i evt. 3. sæt.
Der spilles Tiebreak(7) ved 3-3.
Der byttes side efter hver sjette spillede point i tie-break.
1./2. sæt kan vindes med 4-0, 4-1, 4-2 eller 4-3. Evt. 3. sæt spilles som MTB til 10.

No let regel
Der benyttes No let i DTF Next Gen dvs. § 14c i DTFs spilleregler anvendes.
Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet er i spil. Rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter.

Andet
En medical timeout pr. spiller.
En toiletpause pr. spiller, kan kun holdes i en sætpause. Yderligere toiletpauser sker på egen tid, og straffes efter Pointstrafsystemet (Code of Conduct).
5 minutters opvarmning som begynder når sidste spiller er på banen.

Deltagergebyr opkræves af den lokale turneringsarrangør. Det er forskelligt hvordan betalingen foregår, men turneringsarrangøren oplyser om dette på deres hjemmeside eller pr. mail.

Husk, at din tilmelding er bindende – når du fremgår af deltagerlisterne udsendt af Dansk Tennis Forbund hæfter du for betalingen.

Max. deltagergebyr for Comwell Sommer Tour 2024:

 • Tennis10: Max. 200 kr.
 • U12-U18:
  • Udbudt til 8 deltagere: Max 275 kr. inkl. bonusrunde eller pulje
  • Udbudt til mere end 8 deltagere: Max. 225 kr. (max. 275 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Senior:
  • Udbudt til 8 deltagere: Max 275 kr. inkl. bonusrunde eller pulje
  • Udbudt til mere end 8 deltagere: Max. 300 kr. (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde)
  • SeniorGP: Max. 400 kr. (max. 450 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Veteran:
  • Udbudt til 8 deltagere: Max 300 kr. inkl. bonusrunde eller pulje
  • Udbudt til mere end 8 deltagere: Max. 350 kr. (inkl. evt. bonusrunde)

Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer. Der kan dog i vinterperioden som følge af begrænset banekapacitet afviges fra disse tidsbestemmelser, dog skal de yngste deltagere altid programsættes tidligst muligt og aldrig senere end 20.00.

For Comwell Vinter Tour gælder følgende:

 • Turneringer kan spilles fra fredag til søndag i en termin. Undtaget er efterårsferien og vinterferien (uge 7), som opdeles i to separate terminer, samt perioden mellem jul og nytår.
 • Turneringer må tidligst starte kl. 16.00 om fredagen. Dog kræves hensynstagen til spillere, der kommer langvejs fra.
 • Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer lørdag og søndag. Der kan dog i vinterperioden som følge af begrænset banekapacitet afviges fra disse tidsbestemmelser, dog skal de yngste deltagere altid programsættes tidligst muligt og aldrig senere end 20.00.

For Comwell Sommer Tour gælder følgende:

 • Juniorturneringer uden for sommerferien må spilles fredag-søndag.
 • Juniorturneringer i sommerferien (termin 27-32) må spilles mandag-søndag.
 • Senior- og veteranturneringer må spilles mandag-søndag; med mindre andet er angivet.
 • Turneringer udenfor sommerferien må tidligst starte kl. 16.00 på hverdage. Dog kræves hensynstagen til spillere, der kommer langvejs fra.
 • Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer lørdag og søndag samt på feriedage.
 • Kvalifikation i sommerferieterminer kan starte i weekenden op til den tildelte termin.

Med mindre vejret eller andre omstændigheder forhindrer det, skal en spiller maksimalt programsættes til at spille to kampe pr. række om dagen. I endagsturneringer med DTF Next Gen-format kan spillere kampsættes til tre kampe pr. dag.

En spillers kamp bør ikke programsættes tidligere end 12 timer efter afslutningen af spillerens sidste kamp den forudgående dag eller runde.

Kvalifikation kan spilles forud for en hovedturnering. I kvalifikationen spilles der om pladser i hovedturneringen.

Kvalifikation i sommerferieugerne kan spilles i weekenden før terminen.

Kvalifikation i terminer udenfor sommerferien må ikke spilles i weekenden inden terminen.

Bonusrunder er for spillere, der har tabt i turneringens første runde i en cupturnering med mindre turneringsarrangøren har meddelt andet.

En spiller er pligtig til at spille bonusrunden, hvis en sådan udbydes.

Bonusrunder kan spilles både i kvalifikation og hovedturnering.

En spiller har kun krav på at deltage i en bonusrunde pr. række.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt. Hvis du ikke har en lægeerklæring, vil der være karantænepoint.

Konsekvens ved for sent afbud: 5 karantænepoint
Konsekvens uden skriftligt afbud: 8 karantænepoint

Hvis du er alvorligt syg eller er kommet til skade, og har en lægeerklæring, er der ingen karantænepoint.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg tidligere end 48 timer før turneringsstart?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt, dog senest 48 timer før turneringsstart Her er en lægeerklæring ikke nødvendig.

Konsekvens: Ingen karantænepoint

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen, men kan ikke overskue at melde afbud?

Du burde melde skriftligt afbud, men det glemmer du.

Konsekvens ved udeblivelse uden afbud: 8 karantænepoint

Hvornår skal jeg melde afbud?

 • Før tilmeldingsfristen skal afbud foretages direkte via Tournament Software.
 • Efter tilmeldingsfristen skal alle afbud gå direkte til turneringsarrangøren – DTF modtager ikke afbud efter tilmeldingsfristen. Kontaktinformationer på turneringsarrangører kan findes under turneringen i Tournament Software.
 • Husk, at det er meget vigtigt at overholde regler for afbud (se turneringsreglementet C2). Overtrædelse af regler for afbud behandles i henhold til turneringsreglementet C49.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg taber i første runde, men ikke gider spille bonusrunde?

Så skal du melde afbud til turneringsarrangøren med det samme.

Hvis en spiller melder for sent afbud til bonusrunden (dvs. afbuddet indgives senere end 15 min. efter afslutningen af hovedturneringskampen), vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint.

Hvis en spiller udebliver fra bonusrunden (dvs. slet ikke møder op til sin kamp og ikke har indgivet afbud), vil spilleren blive sanktioneret med 8 karantænepoint.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver skadet i min kamp i første runde, må trække mig og kan ikke spille bonusrunde?

Så skal du melde afbud til turneringsarrangøren omgående, dog senest 15 min. efter kampen i hovedturenringen er slut.

Konsekvens: Ingen karantænepoint.

 • Du skal være klar til tiden
 • Du skal udvise respekt overfor alle officials
 • Du skal kende spillereglerne inden du går på banen
 • Du skal være fair overfor din modstander
 • Du skal tale og opføre dig ordentligt, også over for din modstander
 • Du må ikke modtage nogen form for coaching under kamp
 • Du må ikke snyde, er du I tvivl er bolden god
 • Du skal tælle højt og rigtigt, og flytte kugler ved sidebytte
 • Du skal efter kamp altid sige tak for kampen til din modstander
 • Du skal afgive det rigtige resultat til turneringsledelsen efter kamp
 • Hjælp dit barn med at være klar til tiden
 • Sørg for at dit barn har fået rigeligt at drikke og spise inden  kamp
 • Lad ALTID dit barn spille uden  din indblanding. Du må ikke coache/rådgive under kamp.
 • Ros og vær der for dit barn uanset resultat
 • Lær dit barn at håndtere konflikt i kamp uden din indblanding.
 • Lær dit barn at være fair
 • Bidrag positivt som forældre til den gode stemming under turnering og  dit barns klub
Se alle