På denne side finder du al information om Comwell Vinter Tour 2023-2024.
Comwell Vinter Tour er Dansk Tennis Forbunds udbud af individuelle turneringer i indendørssæsonen.  Touren omfatter turneringer for junior, senior og veteran.

Comwell Vinter Tour 2023-2024 starter i uge 41 2023 og slutter i påsken 2024. Den samlede terminsoversigt, som indeholder alle turneringer, kan findes nedenfor (opdateres i løbet af sæsonen).

Retningslinjer for deltagelse mv. kan findes nedenfor.

Regler og retningslinjer

2023

 • Tennis10: årgang 2013 og yngre
 • U12: årgang 2011-2012
 • U14: årgang 2009-2010
 • U16: årgang 2007-2008
 • U18: årgang 2005-2006
 • Veteraner: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+

Spillere yngre end 10 år må kun deltage i Tennis10.
U12 må deltage i U12 og U14.
U14 må deltage i U14, U16, U18 og senior.
U16 må deltage i U16, U18 og senior.
U18 må deltage i U18 og senior.
Senior må deltage i senior.

2024

 • Tennis10: årgang 2014 og yngre
 • U12: årgang 2012-2013
 • U14: årgang 2010-2011
 • U16: årgang 2008-2009
 • U18: årgang 2006-2007
 • Veteraner: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+

Spillere yngre end 10 år må kun deltage i Tennis10.
U12 må deltage i U12 og U14.
U14 må deltage i U14, U16, U18 og senior.
U16 må deltage i U16, U18 og senior.
U18 må deltage i U18 og senior.
Senior må deltage i senior.

Spillere må kun deltage i én række og én turnering pr. termin.
Overtrædelse af dette behandles ud fra C.48 i Turneringsreglementet for Individuelle turneringer.

Junior og senior:

 • Kat. A: Nationale mesterskaber (UM og DM)
 • Kat. 1/G: For de bedste spillere
 • Kat. 2 junior: Top 15 på ranglisten må ikke deltage
 • Kat. 2 senior: Top 15 på seniorranglisten (inkl. juniorer) må ikke deltage OG top 5 på juniorranglisterne må ikke deltage
 • Kat. 3 junior: Øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage. Dansk Tennis Forbund kan til en hver tid flytte cuttet til kat. 3, hvis der er plads
 • Kat. 3 senior: Top 150 på seniorranglisten (inkl. juniorer) OG øverste 1/3 på juniorranglisterne må ikke deltage. Dansk Tennis Forbund kan til en hver tid flytte cuttet til kat. 3, hvis der er plads
 • Kat. 4 junior/senior: For nye turneringsspillere, spillere med 0 eller få point prioriteres. Spillere, som ikke kan deltage i kat. 3 og højere, kan ikke deltage i kat. 4

Spillere refererer altid til egen rangliste.

Kategori 2 og 3 for juniorer er forbeholdt årgangens egne spillere. Spillere fra yngre aldersgrupper, der tilmelder sig disse kategorier, medtages kun såfremt der ikke er fyldt op i turneringen (hovedturnering og kvalifikation). I tilfælde af en reserveliste, sættes yngre spillere nederst på denne.

Veteran:

 • Kat. A: Nationale mesterskaber (DM)
 • Kat. 1: Primært for de bedste spillere
 • Kat. 2: For alle
 • Kat. 3

Kategori 4 er primært for de mere uerfarne spillere, som er nye i turneringstennis. Kat. 4 spilles mest lokalt, men alle er velkomne.

 • Udbydes i U12, U14, U16, U18 og senior
 • Spilles altid som puljeturnering
 • Der er plads til 8 deltagere
 • Er pointgivende til ranglisten
 • Spillere sættes ind nederst fra ranglisten
 • U12 og U14 spiller med grøn bold
  U16,U18 spiller med gul bold
 • Spilleformat: DTF Next Gen
 • Spilles på én dag

Når der spilles i DTF Next Gen-format kan en spiller programsættes til 3 kampe pr. række pr. dag.
Alle rækker i DTF Next Gen format og med 8 deltagere afvikles på én dag.

Bonusrunder i alle aldre og kategorier spilles med DTF Next Gen.

Alle kampe i juniorrækker spilles med No let (uanset kampformat).

U12, U14, U16, U18, senior og veteran

Spillere må kun deltage i én række i én turnering pr. termin.

Hvis spilleren via onlinetilmeldingen er tilmeldt til flere turneringer/rækker i en termin foretages fordelingen som følger.

Frasortering til de enkelte rækker sker på baggrund af ranglistepoint.
Fordeling af spillere, der har tilmeldt sig mere end en turnering, sker efter følgende princip:

 • Spilleren sættes ind i rækken med højeste kategori, hvor der er plads (på trods af spillerens prioriteter).
 • Hvis to turneringer har samme kategori sættes spilleren ind i den turnering, hvor spilleren har markeret sin højeste prioritet ved tilmelding.

De prioriteter, som spilleren har angivet ved tilmelding, vil kun træde i kraft, hvis spilleren er tilmeldt to eller flere turneringer af samme kategori.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.


Tennis10

Alle boldtyper: Pladser fordeles ved lodtrækning.

Spillere uden aktiv licens vil altid blive placeret nederst på deltagerlisten.

Turneringsarrangører kontakter reserverne, hvis der bliver plads i turneringen, men det er i sidste ende reservernes eget ansvar at holde øje med om man er kommet ind i turneringen.

Hvis man ikke ønsker at være tilgængelig som reserve, skal man melde afbud til den lokale turneringsarrangør.

Reservelisten er angivet som ‘Alternates’ i Tournament Software.

I alle juniorkampe uanset kateori på Vinter Touren spilles med No let.

No let regel
No let reglen er beskrevet i § 14c i DTF’s spilleregler.
Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet er i spil. Rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter.

Kampformat
Bedst af 2 tie-break sæt til 4 og match tie-break (10) i evt. 3. sæt.
Der spilles Tiebreak(7) ved 3-3.
Der byttes side efter hver sjette spillede point i tie-break.
1./2. sæt kan vindes med 4-0, 4-1, 4-2 eller 4-3. Evt. 3. sæt spilles som MTB til 10.

No let regel
Der benyttes No let i DTF Next Gen dvs. § 14c i DTFs spilleregler anvendes.
Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet er i spil. Rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter.

Andet
En medical timeout pr. spiller.
En toiletpause pr. spiller, kan kun holdes i en sætpause. Yderligere toiletpauser sker på egen tid, og straffes efter Pointstrafsystemet (Code of Conduct).
5 minutters opvarmning som begynder når sidste spiller er på banen.

Deltagergebyr opkræves af den lokale turneringsarrangør. Det er forskelligt hvordan betalingen foregår, men turneringsarrangøren oplyser om dette på deres hjemmeside eller pr. mail.

Husk, at din tilmelding er bindende – når du fremgår af deltagerlisterne udsendt af Dansk Tennis Forbund hæfter du for betalingen.

Max. deltagergebyr for Vinter Touren:

 • Tennis10: Max. 200 kr.
 • U12-U18: Max. 250 kr. (max. 300 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Senior: Max. 350 kr. (max. 400 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Veteran: Max. 375 kr. (inkl. evt. bonusrunde)
 • U12-U18 + senior udbudt til 8 deltagere (alle kategorier): Max 275 kr. inkl. bonusrunde eller pulje
 • Veteran udbudt til 8 deltagere (alle kategorier): Max 300 kr. inkl. bonusrunde eller pulje
 • SeniorGP: Max. 400 kr. (max. 450 kr. ved udbudt bonusrunde)

Max. deltagergebyr for Sommer Touren:

 • Tennis10 deltagergebyr: max 200 kr.
 • U12 – U18 deltagergebyr: max 225 kr. uden bonusrunde (max. 275 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Senior deltagergebyr: max. 300 kr. uden bonusrunde (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • U12-U18 + senior udbudt med 8 deltagere: max 225 kr. inkl. bonusrunde
 • Junior GP deltagergebyr: max. 300 kr. (max. 350 kr. ved udbudt bonusrunde)
 • Senior GP deltagergebyr: max 400 kr. (max. 450 kr. ved udbudt bonusrunde)

For Vinter Tour gælder følgende:

 • Junior: Turneringer kan spilles fra fredag til søndag i en termin – medmindre andet er angivet i terminsoversigten.
 • Senior/Veteran: Turneringer kan spilels mandag til søndag i en termin.
 • Junior/Senior: Turneringer må tidligst starte kl. 16.00 på hverdage. Dog kræves hensynstagen til spillere, der kommer langvejs fra.
 • Veteran +65 og ældre: Turneringer kan spilles hele dagen.
 • Junior/Senior/Veteran: Kampe må tidligst programsættes kl. 9.00 og senest kl. 19.00 for juniorer/20.30 for seniorer lørdag og søndag. Der kan dog i vinterperioden som følge af begrænset banekapacitet afviges fra disse tidsbestemmelser, dog skal de yngste deltagere altid programsættes tidligst muligt og aldrig senere end 20.00.

Med mindre vejret eller andre omstændigheder forhindrer det, skal en spiller maksimalt programsættes til at spille to kampe pr. række om dagen.

Undtaget er dog turneringer spillet i DTF Next Gen-format, hvor spillere må programsættes til tre kampe pr. dag.

En spillers kamp bør ikke programsættes tidligere end 12 timer efter afslutningen af spillerens sidste kamp den forudgående dag eller runde.

Bonusrunder er for spillere, der har tabt i første runde i en cupturnering med mindre turneringsarrangøren har meddelt andet. Turneringsarrangøren kan vælge, at alle spillere, der har tabt første kamp tilbydes bonusrunde.

En spiller er pligtig til at spille bonusrunden, hvis en sådan udbydes.

Bonusrunder kan spilles både i kvalifikation og hovedturnering.

En spiller har kun krav på at deltage i en bonusrunde pr. række.

Kampe i bonusrunder spilles i DTF Next Gen-format.

Kvalifikation kan spilles forud for en hovedturnering. I kvalifikationen spilles der om pladser i hovedturneringen.

Kvalifikation i sommerferieugerne kan spilles i weekenden før terminen.

Kvalifikation i terminer udenfor sommerferien må ikke spilles i weekenden inden terminen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt. Hvis du ikke har en lægeerklæring, vil der være karantænepoint.

Konsekvens ved for sent afbud: 5 karantænepoint
Konsekvens uden skriftligt afbud: 8 karantænepoint

Hvis du er alvorligt syg eller er kommet til skade, og har en lægeerklæring, er der ingen karantænepoint.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg tidligere end 48 timer før turneringsstart?

Så skal du melde skriftligt afbud til turneringsarrangøren hurtigst muligt, dog senest 48 timer før turneringsstart Her er en lægeerklæring ikke nødvendig.

Konsekvens: Ingen karantænepoint

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg om morgenen for turneringen, men kan ikke overskue at melde afbud?

Du burde melde skriftligt afbud, men det glemmer du.

Konsekvens ved udeblivelse uden afbud: 8 karantænepoint

Hvornår skal jeg melde afbud og til hvem?

 • Du kan melde afbud via Tournament Software indtil tilmeldingsfristens udløb.
 • Efter tilmeldingsfristen skal alle afbud gå direkte til turneringsarrangøren – DTF modtager ikke afbud efter tilmeldingsfristen. Kontaktinformationer på turneringsarrangører kan findes Tournament Software.
 • Husk, at det er meget vigtigt at overholde regler for afbud (se turneringsreglementet C2). Overtrædelse af regler for afbud behandles i henhold til turneringsreglementet C48.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg taber i første runde, men ikke gider spille bonusrunde?

Du er forpligtet til at spille bonusrunde, men hvis ikke det er muligt, skal du melde afbud til turneringsarrangøren med det samme.

Hvis en spiller melder for sent afbud til bonusrunden (dvs. afbuddet indgives senere end 15 minutter efter afslutningen af hovedturneringskampen), vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint.

Hvis en spiller udebliver fra bonusrunden (dvs. slet ikke møder op til sin kamp og ikke har indgivet afbud), vil spilleren blive sanktioneret med 8 karantænepoint.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver skadet i min kamp i første runde, må trække mig og kan ikke spille bonusrunde?

Så skal du melde afbud til turneringsarrangøren omgående, dog senest 15 minutter efter kampen i hovedturenringen er slut.

Konsekvens: Ingen karantænepoint.

 • Du skal være klar til tiden
 • Du skal udvise respekt overfor alle officials
 • Du skal kende spillereglerne inden du går på banen
 • Du skal være fair overfor din modstander
 • Du skal tale og opføre dig ordentligt, også over for din modstander
 • Du må ikke modtage nogen form for coaching under kamp
 • Du må ikke snyde, er du I tvivl er bolden god
 • Du skal tælle højt og rigtigt, og flytte kugler ved sidebytte
 • Du skal efter kamp altid sige tak for kampen til din modstander
 • Du skal afgive det rigtige resultat til turneringsledelsen efter kamp
 • Hjælp dit barn med at være klar til tiden
 • Sørg for at dit barn har fået rigeligt at drikke og spise inden  kamp
 • Lad ALTID dit barn spille uden  din indblanding. Du må ikke coache/rådgive under kamp.
 • Ros og vær der for dit barn uanset resultat
 • Lær dit barn at håndtere konflikt i kamp uden din indblanding.
 • Lær dit barn at være fair
 • Bidrag positivt som forældre til den gode stemming under turnering og  dit barns klub
Se alle