Klubkursus – Referee

Alle tennisklubber under Dansk Tennis Forbund har mulighed for at få afholdt et refereekursus i deres egen klub. Det kan enten være eksklusivt for klubbens egne medlemmer eller flere tennisklubber i samarbejde.

Fordelen ved at afholde et klubkursus er, at I kan få uddanet flere interesserede grupper på samme tid.

Der er både plads til trænere, juniorer, forældre og frivillige, så de kan få en dybere forståelse for officialsgerningen og virke som referee ved diverse turneringsaktiviteter.

Pris kr. 5.000,-

Det anbefales, at der max. deltager 20 personer per kursus.

Klubben sørger for, at der er disposition over  teorilokale med projektor, lærred (eller tilsvarende) og eventuelt tavle. Klubben betaler et fast beløb for kurset (uanset antal deltagere) og dækker selv udgifter til teorilokale og udstyr.

Dansk Tennis Forbund skaffer en instruktør. Klubben og instruktøren aftaler de praktiske forhold indbyrdes. Dansk Tennis Forbund aflønner instruktøren.