Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbund. Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

ITA gør dig til en bedre og mere målrettet træner. Du vil få viden om, hvordan du udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere træningsstil. Gennem uddannelsesforløbet vil du få løftet dine egne kompetencer, så du bliver i stand til at udvikle dine idrætsudøvere, din klub og dit forbund.

Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt. Uddannelsens formål er, at du kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. Du bliver endvidere kvalificeret til at kunne indgå i talent- og elitearbejde på organisationsplan i såvel specialforbund som i Team Danmark.

Pris

kr. 35.000,- inkl. forplejning og litteratur

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse og overnatning i forbindelse med uddannelsen. Specialforbundsdelen er ikke inkluderet i studieafgiften. Der gives et tilskud til specialforbundet på 2.500 kr. pr. studerende, når specialforbundsdelen er gennemført og bestået.

Forudsætninger

Du har gennemført Diplomtræner-uddannelsen og fungerer under uddannelsen som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi. Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen. Dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.

Varighed
Uddannelsen forløber over ca. 1,5 år og er sammensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler á to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel på 50 timer, som afvikles i forlængelse af den fælles del.

Uddannelsen er opdelt i tre blokke:

  • Trænerrollen
  • Sportspsykologi
  • Talentudvikling samt træningslære.

Hver blok indeholder forskellige fagområder og hver blok afsluttes med en prøve.

Læs mere om Idrættens Trænerakademi på DIF’s hjemmeside