Trænerlicenser

Dansk Tennis Forbund

Trænerlicenser

Print   Nedenfor findes en liste over de trænere, som har en DTF-trænerlicens. For at få tildelt trænerlicensen skal træneren have deltaget på ét af Dansk Tennis Forbunds ATK-efteruddannelseskurser samt gennemført den Grundlæggende Træneruddannelse (KT4) eller et højere uddannelsesniveau.

Trænerlicensen gælder i 12 måneder og fastholdes ved hvert år at betale et administrationsgebyr (kr. 175 pr. år), samt som minimum at gennemføre én af følgende uddannelser/kurser/aktiviteter:

Liste
Se samlet liste over DTF-trænerlicenser her

Formål

Formålet med trænerlicenser er at opfordre trænere til at videreuddanne sig og løbende søge ny viden. Endvidere er formålet at sikre de danske tennisklubber en let adgang til de trænere, som Dansk Tennis Forbund anbefaler, og som muligvis tilmed er jobsøgende.