Stor undersøgelse viser 14 udviklingspotentialer på tværs af landets klubber

Opfang de væsentligste fund fra “Den Store Medlemsundersøgelse 2020” med dette hurtige overblik. Bliv samtidig klædt på til næste omgang af undersøgelsen.

Den Store Medlemsundersøgelse 2020 var bogstaveligt talt en solstrålehistorie med ros op til skyerne af de 102 deltagende klubber fra over 5.000 medgivende medlemmer.

De mange besvarelser førte også til 14 signifikante fund til den videre udvikling, som vi her samler op på og highlighter. Der er endvidere mulighed for at fordybe sig i resultater, udredning og gode råd via links til de relaterede artikler.

14 udviklingspotentialer

Det er værd at bemærke, at de 14 fund kan forekomme vidt forskelligt fra klub til klub, og det er derfor ikke sikkert, at netop din klub behøver være opmærksom på dem alle. Naturligvis kan der også forekomme andre opmærksomhedspunkter, som ikke er direkte relateret til medlemmernes oplevelse. De 14 potentialer herunder er dog værd at have øje for, så de håndteres proaktivt til gavn for den videre positive udvikling af dansk tennis:

1) Nye medlemmer føler især i år 2, at det er svært at blive en del af klubmiljøet.

2) En stor andel af de voksne medlemmer ønsker sig flere breddetilbud.
Læs mere om pkt. 1 og 2 i artiklen om det sociale klubliv

3) ​Lysten til at spille tennis falder mest, når et medlem føler sig uden for det sociale klubliv.​

4) Især nye medlemmer kræver ekstra opmærksomhed og målrettede tilbud.​
​Læs mere om pkt. 3 og 4 i artiklen om medlemmer på vippen

5) 80% af de som deltager på træningshold, er kun med én eller færre gange om ugen.

6) De dygtigste spillere i klubberne ønsker flere krav og endnu mere kvalificeret træning.
Læs mere om pkt. 5 og 6 i artiklen om træningsmiljøer

7) Der efterspørges større gennemsigtighed og klare kriterier ved udtagelsen til holdturneringshold.

8) ​Interessen for at spille på hold er stor, men de rette tilbud skal bringes frem i spillernes søgelys.
Læs mere om pkt. 7 og 8 i artiklen om holdturneringen

9) I mange klubber er der mangel på velegnede hyggekroge og tilskuerfaciliteter.

10) Det er ret enten-eller om klubhusene er moderne og indbydende til 3. halvleg.
Læs mere om pkt. 9 og 10 i artiklen om landets tennisanlæg

11) Undgå at Tordenskjolds soldater driver værket. Benyt fx værktøjet “Frivillig for Forening“.

12) Fordelingen af midler og tilbud til eliten kontra bredden må ikke blive for skæv.

13) En usynlig eller ikke-eksisterende strategi skaber mindre gavn og mindre glæde.

14) Klubledelsen bedømmer ofte klubben mere positivt end menige medlemmer gør.
Læs mere om pkt. 11 til 14 i artiklen om klubledelsen

Ny 2021-undersøgelse på trapperne

Fundet af den sidstnævnte af de 14 skitserede udviklingspotentialer går hånd i hånd med formålet ved at udbyde Den Store Medlemsundersøgelse igen ved afslutningen af sommersæsonen 2021.

Det er endnu en oplagt mulighed for at anvende klubbens egne medlemmers besvarelser på konstruktiv vis. Og det gælder både for klubber, der ikke var med i 2020 og gerne vil blive klogere på egne medlemmer, såvel som klubber, der var med i 2020 og gerne vil have et benchmark på udviklingen siden sidst.

Beslutninger om nye initiativer kan underbygges og iværksættes på baggrund af de respektive besvarelser og anbefalinger fra medlemmerne. Den Store Medlemsundersøgelsen kan med andre ord give et solidt beslutningsgrundlag, der står i kontrast til mavefornemmelser og subjektive observanser.


“Den Store Medlemsundersøgelse” – hvad er det for en størrelse?

Kort fortalt er det en åben kommunikationskanal for din klubs medlemmer, der skaber konstruktiv medlemsinddragelse og giver indblik i medlemmernes tilfredshed og konkrete behov.

Din klub får medlemmernes vurdering og input til forbedringer af relevante aspekter indenfor 6 områder:

  • Klublivet
  • Sociale arrangementer
  • Turneringer
  • Træningen
  • Baner og faciliteter
  • Klubledelse og -udvikling

Herudover tages temperaturen på medlemmernes lyst til henholdsvis at fortsætte i og anbefale klubben.