Flere juniorer til tennis

Klub

Flere juniorer til tennis

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Konkret overfor juniorer bliver alle lokalområdets skoler kontaktet med informationsmateriale om tennisklubben, og alle 4.-7. klasser bliver inviteret til gratis at komme med deres idrætslærere i de i forvejen skemalagte idrætstimer, samt få instruktion og information om tennis på en sjov og legende måde. I de forløbne 3 sæsoner har op mod 500 skoleelever været til disse Skoletennis events, og disse events har i sig selv givet klubben omkring 25 nye junior-medlemmer.
Derudover er træningstilbuddene til de unge udvidet i omfang og kvalitet og den årlige sommerskole i skoleferien er genindført (35 deltog i 2017 sommerferien). I uge 42 2017 afholder vi indendørs Tennis Feriesjov for alle børn i kommunen.
Også om vinteren er juniortræningen intensiveret – i indeværende vintersæson med 2 ugentlige niveau-differentierede træningspas.
På trænersiden har knap 10 nye frivillige klubtrænere taget moduler i DTF KT træneruddannelsen – heraf har 3 juniorer for nyligt taget KT1 i Kolding.
Vi desuden arrangeret en række juniorstævner.
Klubidentiteten er sat i fokus med egen kollektion af klubtøj og holdtøj med vort nye logo og nye slogan: TENNIS FOR ALLE.
Klubben deltager i det 3-årige forløb med DTF/DGI “Bevæg dig for Livet” og hele bestyrelsen har deltaget i et klubudviklingsforløb med DTF.

Resultat

Ved udgangen af udesæson 2017 er juniormedlemstallet steget fra 15 primo 2015 til nu 50 juniorer. Det har også trukket en del yngre forældre med sammen med deres børn. Primo 2015 havde klubben stort set ingen medlemmer i aldersgruppen 20-40 år. I dag har vi ca. 30 i den aldersgruppe.
Ud af de samlede 50 juniorer har knap 10 nu et turneringsniveau, der gør at vi i 2018 sæsonen også kan lave bæredygtige junior-hold.
Samlet er medlemstallet i klubben fra 2015 til 2017 ultimo steget fra 160 til 210 medlemmer – en stigning på godt 30%.
Vi har også øget samspillet/samarbejdet med naboklubber og deltagelse i eksterne turneringer. Klubben har i dag 12 turneringshold (DGI + JTU).
Næste store mål er at få etableret egne indendørs tennisbaner – evt. i samarbejde med naboklubber

Tidsforbrug

Udviklingen har primært været drevet af den i 2015 nye formand, der også er cheftræner i klubben og står for klubbens interne/eksterne kommunikation. Formanden har selv i 2016 taget alle 4 KT1-KT4 moduler i træneruddannelsen. Formanden har været bakket op af træner-teamet, alle frivillige og bestyrelsen samt i tiltagende grad af de involverede forældre

Bemanding

Bestyrelsen tæller 7 personer. Antallet af frivillige trænere er nu knap 15. Derudover har klubben ca. 35 øvrige "faste" frivillige i form af banefolk, rengøringshjælp, holdledere, indkøbere og turneringsarrangører og hjælpere til vedligehold

Økonomi

Primo 2015 udviste klubben med ca. 160 medlemmer et rundt årligt nul-resultat. Ved udgangen af 2017 med de 210 medlemmer er også klubøkonomien markant forbedret til et årligt overskud på omkring 40.000 kr. og det endda med investeringer i ny boldmaskine, øget boldforbrug til træninger og holdkampe, udgifter til diverse nye klubevents samt ekstraordinært vedligehold til bl.a. nymaling af klubhus.
Primo 2015 havde klubben 3 sponsorer. Et målrettet sponsorarbejde har nu øget dette antal til 20 og vi gør meget for at eksponere dette samarbejde ved skilte/bannere på baneanlægget, hjemmesiden, klubbrochure, sociale medier og specifikke sponsor-events. Sponsorerne bidrager samlet med ca. 45.000 kr. til klubkassen hvert år.

Gode råd

En aktiv frivillighedskultur i klubben er vigtig. Det er også nødvendigt med nogle få vigtige frontløbere, der kan og vil give den fuld gas med engagement og tid.
Det gælder om at komme ind i en god positiv spiral – og det tager nogle år. Flere trækker flere til.
Kommunikation og markedsføring internt og eksternt er helt afgørende for succes.
Indsatserne skal fastholdes da omsætningshastigheden i en medlemsskare kan være stor.
Hjemmeside, sociale medier, klublogo og klubidentitet kan ikke undervurderes. Vi havde primo 2015 en gammel, kedelig hjemmeside – den var vi nødt til at re-layoute. Og det betyder meget – – mere end de fleste lige tror

Kontaktperson

Hans Martin Brøndum (formand, cheftræner), mail: hmbroendum@gmail.com, tlf: 4033 4502