God foreningsledelse & den gode velkomst

Klub

God foreningsledelse & den gode velkomst

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Primo 2016: 

Nyvalgt bestyrelse holder ”cafemøde” som åbent bestyrelsesmøde med medlemmerne – omkring 25 deltagere. En masse gode ideer på bordet.
Mødet følges op med skrivelse til medlemmer og inddragelse af flere nye i diverse udvalg.

Sæson 2016:
Flere ideer afprøves og forsøgt implementeret

Primo 2017:
Vækstaftale indgås med Dansk Tennis Forbund og i den forbindelse bliver der sat fokus på udvalgte områder som rekruttering, god modtagelse af medlemmer, fortsat inddragelse af såvel nye som eksisterende medlemmer, etc.

Sæson 2017:
Mentorordning etableres, Voksenintroduktion, Tennissportens Dag, etc.
Spørgeskema laves til brug for alle nye medlemmer – bestyrelsen ringer alle medlemmer op for at få en kvalitativ vurdering og god dialog med de enkelte medlemmer. Dette bliver modtaget meget positivt og giver en god fornemmelse af hvor klubben er rigtig god, og hvor der er forbedringspotentiale.

Primo 2018:

Åbent bestyrelsesmøde med medlemmerne igen med følgende afsæt:
Der samles op på cafemøde tilbage fra 2016 – hvad er der sket, hvad er der ikke blevet eksekveret på og hvorfor har man foretaget de valg som man nu engang har.
Drøftelse om den fortsatte udvikling af Ry Tennisklub
Kasserer gennemgår regnskab samt budget for 2018 – med gennemgang af alternativt budget for at illustrere vigtigheden af visse indsatser og samarbejdsrelationer.
Gruppearbejde og plenum opsamling om prioritering af indsatser i 2018 samt prioritering af ”frie midler”.
Bestyrelsen følger dette arbejde til dørs via orientering af medlemmerne i forlængelse af det åbne bestyrelsesmøde.

Resultat

Se ovenstående beskrivelse – relevante dokumenter kan ses i menuen til højre her på siden.

Tidsforbrug

Løbende er der brugt mange timer, men øvelsen har været god dels ift. at aktivere endnu flere frivillige hænder i klubben, dels at fokusere/prioritere på de rigtige ting i forløbet.

Bemanding

Ej relevant

Økonomi

Ej relevant

Gode råd

Processen er god – både ift. en gennemsigtig ledelse, en god dialog med nye og eksisterende medlemmer samt også aktivering af flere nye frivillige kræfter i klubben til små og større opgaver.

Kontaktperson

Torben Svejgaard / Lars Elkjær (DTF Klubudvikling), mail: torben@torbensvejgaard.dk, tlf: 23600495 (Torben Svejgaard - Ry)