Medlemstilbud til unge – partnerskab med gymnasier

Klub

Medlemstilbud til unge - partnerskab med gymnasier

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Initiativet bestod i at introducere “Studentertennis” halvanden time ugentligt i indendørssæsonen, hvor alle tre indendørsbaner blev reserveret. Klubben samlede en idrætslærer/ansvarlig fra hvert af byens gymnasier, og de fandt ud af at finansiere det som et fælles projekt. De unge blev også siden hen motiveret til at melde sig ind i klubben ved at betale et mindre kontingent (150 kr.), der dog ikke gav mulighed for at booke baner. 

 

Udendørs fik de unge til gengæld mulighed for at benytte de baner, der alligevel var ledige, når de almindelige medlemmer var færdige for dagen. Både indendørs og udendørs foregår det hele på de unges betingelser: Der er musik i hallen, og der ses i den forbindelse stort på bl.a. det højere støjniveau og den mindre formelle påklædning. 

Resultat

Initiativet har været en stor succes. Det har givet 25-30 nye unge medlemmer til klubben, og der er adskillige andre, der har fået foden indenfor, som inden længe kan blive meldt ind. Samtidig er der blevet indledt et interessant “partnerskab” med byens gymnasier. Det har været rigtig skønt med liv ude på anlægget i marginaltiderne. Således blev der i juni måned spillet tennis helt frem til kl. 22.30.

Tidsforbrug

Tidsmæssigt har det krævet to møder med repræsentanter fra gymnasierne og herudover lidt mail-korrespondance, tryk og udbringning af plakater, administrering af facebookgruppen og indlæg på gymnasiernes morgensamlinger.

Bemanding

Der har været en voksen koordinator, som har rapporteret til bestyrelsen. Til selve Studentertennis har et par jævnaldrende turneringsaktive medlemmer af klubben været til stede – Dette i højere grad for at give spillerne et fif eller to om tennis end for at stå for egentlig tennistræning.

Økonomi

Klubben har tjent penge på udlejning af hallen til gymnasierne og på det lille medlemskontingent fra de 25-30 nye medlemmer. Samtidig er det lokale tilskud øget som følge af flere medlemmer under 25 år i klubben.

Gode råd

• Tænk lidt ligesom de unge; gå ikke i panik, hvis der ikke kommer lige mange hver gang. Det skal være et fuldstændig fleksibelt tilbud.

• Lad nye spillere deltage de første par gange uden at være tilmeldt, men stå fast ved, at dette kun kan ske i en begrænset periode.

Kontaktperson

Peder Helmuth Hansen, mail: stk-pederhh@outlook.com