Voksenintroduktion – en klubs råd og nye idéer

Klub

Voksenintroduktion - en klubs råd og nye idéer

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Klubben implementerede DTF’s Voksenintroduktion første gang i 2012 og har startet nye hold i de efterfølgende to udendørssæsoner på baggrund af tidligere erfaringer. Desuden blev konceptet udbygget ved at tilbyde et hold forbeholdt tyrkiske kvinder. Tilmelding og betaling skete let online, og der var allerede fra start niveauopdeling alt efter, om man havde prøvet at spille tennis før eller ej.

 

Resultat

45 tilmeldt Voksenintroduktion i 2012 – 40 % af disse blev indmeldt

50 tilmeldt Voksenintroduktion i 2013 – 50 % af disse blev indmeldt

13 tilmeldt Voksenintroduktion i 2014 – 69 % af disse blev indmeldt

Procentdelen af deltagerne på Voksenintroduktion, der siden blev indmeldt, har været støt stigende. Grunden er højst sandsynlig, at der i 2012 blev fokuseret for meget på kvantitet og for lidt på kvalitet for de tilmeldte. I 2013 blev der satset mere på kvalitet via trænere og sociale arrangementer for deltagerne, så de fik et tilhørsforhold til klubben. Dette gav også en højere indmeldelsesprocent. I 2014 var det tydeligt, at vi havde mættet markedet i lokalområdet, da der var væsentligt færre tilmeldinger til Voksenintroduktion. Til gengæld var indmeldelsesprocenten endnu højere end i de to foregående år. Et nyt tiltag i 2014 var desuden, at vi foruden de otte timers træning omkostningsfrit gav alle deltagere fuld adgang til at booke baner, låne ketsjere og spille uden for træningen under hele forløbet. Dette har utvivlsomt gjort en del for tilhørsforholdet til klubben og relationerne imellem deltagerne. Dette tiltag kan klart anbefales, især hvis forløbet strækker sig over længere tid.

Tiltaget med et hold for tyrkiske kvinder gav rigtig god presseomtale, og holdet var også fyldt helt op, men kun ganske få af disse meldte sig ind efterfølgende. Der skulle nok andre specielt målrettede tiltag til for at fastholde denne målgruppe. Dog må konceptet med at lave lukkede hold for en snæver målgruppe (f.eks. en virksomhed) stadig betragtes som brugbart, da rekrutteringen er lettere. Hvis man kan give dem et tilhørsforhold til klubben, burde den eksisterende samhørighed blandt deltagerne gøre, at flere fortsætter og melder sig ind.

Tidsforbrug

Det største tidsforbrug går med markedsføring i henhold til at rekruttere deltagere. Dette er dog et minimalt ekstra arbejde specifikt for Voksenintroduktion, da markedsføringsmaterialet leveres af DTF, og vi alligevel skal markedsføre klubben ved hver sæsonstart. Det kræver en vis trænerkapacitet – vel at mærke engagerede trænere, der er gode til denne målgruppe. Da Stjernen Tennis tilbyder gratis træning for alle medlemmer, skal der alligevel stilles trænere til rådighed, så igen er der ikke mere tidsforbrug i at tilbyde Voksenintroduktion.

Bemanding

En leder (eller flere), der kan stå for markedsføring og administration af tilmeldinger. Alle hold skal dækkes af en træner, og typisk havde hver træner maks. to hold á ti deltagere (på vores to baner).

 

Økonomi

Deltagerne betaler gebyret, som DTF opkræver for ketsjere og bolde. Det vil sige, at klubben kun skal investere i trænere/trænerløn. Indtægten kommer i form af indmeldelser med fuldt medlemskab. Da de ketsjere, der ikke bliver ”solgt”, kan genbruges året efter, er der ingen større risiko ved at brænde inde med ketsjere, hvis indmeldelsesprocenten ikke er høj.

Gode råd

  • Markedsføring er centralt og nødvendig.
  • Hellere kvalitet end kvantitet (det handler om at give deltagerne så god en tennisoplevelse, at de fortsætter og melder sig ind). Der skal ikke være for mange deltagere på hvert hold/bane under træningen, eller også skal der afsættes to trænere til hvert hold.
  • Det er centralt, at deltagerne får gode relationer til hinanden og tilhørsforhold til klubben (f.eks. via sociale arrangementer), ellers melder de sig ikke ind.
  • Det er en god idé at lade deltagerne vælge blandt flere træningsdage/tidspunkter, når de tilmelder sig. Tidsmæssig fleksibilitet er mere effektivt end kønsopdelte eller niveauopdelte hold fra starten.
  • Vigtigere end trænernes tekniske formåen er, at trænerne er socialt engagerede og gode til at formidle klubbens tilbud.
  • Forløbet bør gennemføres i starten af sæsonen og opfølges med et tilbud om fortsat træning til dem, der melder sig ind.
  • Forvent ikke, at deltagerne gider at give skriftlig feedback, men snak personligt med dem, eller hav en “muldvarp” på et hold for at få brugbar feedback.
  • Det kan anbefales, at give et fuldt prøve-medlemskab under hele forløbet, hvor deltagerne låner en ketsjer, så de kan spille med hinanden mellem de otte træningslektioner.
  • Det kan anbefales at tilbyde lukkede hold til specifikke målgrupper, men vær opmærksom på særlige tiltag, der skal iværksættes for at imødekomme denne målgruppes behov, så de efterfølgende kan melde sig ind.

Kontaktperson

Lars Kristensen, mail: larspkristensen@gmail.com, tlf: 41585591