Mød din tennisklub – arrangement for nye medlemmer

Klub

Mød din tennisklub - arrangement for nye medlemmer

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Da klubbens erfaring er, at det er svært at være ny i en forholdsmæssig stor klub, lavede vi et arrangement, hvor alle nye medlemmer havde mulighed for at møde bestyrelsen og de mange andre frivillige i klubben. Nye medlemmer inden for de seneste to år og klubbens frivillige blev derfor inviteret til at spille lidt social tennis (med skiftende doublemakkere) og med efterfølgende aftensmad, som blev bestilt lokalt. Arrangementet benyttes også til at informere de nye medlemmer om klubbens drift og struktur.Arrangementet fandt sted for første gang i sommeren 2013 og gentages årligt i starten af hver udendørssæson. 

Resultat

Initiativet har været en succes. Stemningen var god, og klubben fik mange positive tilkendegivelser. Der var 35 deltagere, hvilket udgjorde 30% af de inviterede.

Tidsforbrug

Forberedelserne til arrangementet indebar udsendelse af invitationer og indkøb af mad og drikke, som samlet set udgør omtrent fem mandetimer. Selve arrangementet varede tre timer: To timers tennis og en times mad og hygge.

Bemanding

Planlægningen er sket som en del af et møde i vores bredde-udvalg på fire personer. Arrangementet blev klaret af to-tre personer, men mange frivillige hjalp til på dagen.

Økonomi

Arrangementet var gratis for deltagerne, og klubben betalte for maden og de små symbolske præmier (f.eks. chokolade). Udgifterne løber op i 1.000-2.000 kr. 

Gode råd

• Få styr på, hvem de nye medlemmer er, og hvilke uudnyttede frivillige kræfter klubben har.

• Afviklingen af doublerne skal være social, men der bør findes en vinder. Betingelserne skal være fair, både hvad angår sammensætningen af doublerne og pointsystemet.

Kontaktperson

Jens Herbor, mail: jensherborg@gmail.com, tlf: 40360145