Tennissportens Dag – i en mindre tennisklub

Klub

Tennissportens Dag - i en mindre tennisklub

Relevans for klubstørrelse

Lille

Beskrivelse

Da flere af klubbens ældre medlemmer var begyndt at falde fra, var det oplagt at afholde DTF’s Tennissportens Dag som en mulighed for at rekruttere nye medlemmer.
For at skabe opmærksomhed og få folk ud på anlægget var vi i Jels Tennisklub godt klar over, at vi selv skulle yde en indsats. Vi valgte derfor at reklamere for Tennissportens Dag på byens egen hjemmeside www.jels.dk, der besøges ofte af en stor andel af byens borgere. Foruden dette reklamerede vi også i den lokale avis. Samtidig med reklamen i avisen og på jels.dk, sendte vi også flyers rundt i byen. De blev trykt gratis og Jels Vollyballklub bragte dem ud, da de kører ud med reklamer i forældrebiler. Til sidst sørgede vi også for en præmie til de af klubbens medlemmer, der kunne skaffe et eller flere medlemmer på dagen. For hvert nyt medlem, man skaffede, blev man belønnet med et rør bolde.
Flere medlemmer fra klubbens bestyrelse var mødt op fra starten, hvor der blev budt på rundstykker og hyggetennis. Ved middagstid blev der tændt op i grillen, hvilket skabte en rigtig hyggelig stemning. Hele dagen var der kaffe på kanden, saft, is og masser af god tennis.

Resultat

Selve præmien med et rør bolde per nyt medlem blev kun udløst af to drenge, der fik et par venner meldt ind i klubben.
Til gengæld var der god respons på vores flyer, byens hjemmeside og avisartiklen, så der kom godt 30 nye ansigter forbi på dagen, hvilket resulterede i 10 nye medlemmer. Derudover havde to familier sagt, at de hver kom 4-5 personer, men det nåede de desværre ikke. Set fra en positiv synsvinkel blev de gjort opmærksom på, at der er en aktiv tennisklub i byen med gode muligheder for at spille. 

Tidsforbrug

Fire medlemmer af bestyrelsen var mødt på dagen for at hjælpe. Der skulle brygges kaffe, spilles tennis (hvis der var plads), snakkes, passes grill og lignende. Tidligere havde vi Tennissportens Dag med som et punkt på et bestyrelsesmøde, hvor vi sørgede for at iværksætte markedsføringen og planlægge selve aktiviteten på dagen. Der var også lagt energi i at lave vores flyer – for at gøre den god, informerende og overskuelig. Den reklamerede for tennis, kaffe, grill og is på Tennissportens Dag samt for klubbens tilbud for hhv. juniorer og seniorer.

Bemanding

Fire frivillige var meget passende til at sørge for forplejning, tennisspil og -instruktion samt give informationer til de fremmødte. Klubbens medlemmer var også inviteret, men selvom de blev lokket med mad og drikke, så blev det desværre ikke til det helt store fremmøde fra deres side.

Økonomi

Tennissportens Dag var ikke den store udgift. Den største post var reklamen i den lokale avis. Hernæst kom udgiften til udbringning af flyers.
Alt i alt blev udgifterne til forplejning, reklamer og præmier ca. 1.500 kr., hvilket var godt givet ud, når man tager de 10 nye medlemmer i betragtning.

Gode råd

• Få det til at ligne en “fest” med masser af liv på banerne og ved klubhuset.
• Brug gerne børnene som kontakt til at skaffe nye medlemmer, og sørg for at de har god mulighed for at lege og spille tennis.
• Den lokale markedsføring er vigtig. Mange byer har f.eks. en velfungerende hjemmeside med en opdateret aktivitetskalender.
• Vis engagement fra bestyrelsens side, og inviter gerne klubbens egne medlemmer til organiseret tennisspil, så potentielt nye medlemmer ikke kommer til et tomt anlæg.

Kontaktperson

Hans Hørlyck, tlf: 22418923