Social aktivitetsdag for både juniorer og forældre

Klub

Social aktivitetsdag for både juniorer og forældre

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

En måned før aktivitetsdagen blev der sendt indbydelser ud per mail til alle tennisklubberne i Mariagerfjord Kommune samt i nabokommunen. Indbydelsen var henvendt til alle begyndere og let øvede i alderen 6-15 år. Klublederne blev opfordret til at sende en samlet tilmelding med angivelse af børnenes niveau, således at der kunne tilrettelægges en dag med passende udfoldelses-muligheder for alle børnene. Der blev indhentet små sponsorgaver til alle, og en del lidt større sponsorgaver, som børnene kunne trække lod om.
Dagen startede med en fælles velkomst, en introduktion, og dernæst blev spillerne fordelt på banerne. Aldersforskellene var ikke noget problem, da der på forhånd var kendskab til spillerne. Doubler og deltagelse i aktiviteterne blev planlagt, så alle fik noget ud af det. De yngste spillere blev primært sat sammen med forældrene og en enkelt gang med de større børn, hvilket også fungerede fint. Der var i alt fem runder á 30 minutter fordelt på tre baner, og alle spillerne var aktive i hver runde. Mellem hver runde var der fem minutters pause. Efter de tre første runder blev der serveret frokost, som bestod af smørrebrød, som klubbens pensionister havde smurt til både børn og voksne. Der var kaffe til de voksne og saft til børnene under hele forløbet. Som fælles afslutning blev der budt på saft/kaffe og kage, som to af børnenes forældre havde bagt til anledningen. 

Resultat

Der blev desværre kun tilmeldt to børn fra naboklubberne. Til gengæld var der 17 tilmeldte børn fra Hadsund Tennisklub, så i alt 19 børn deltog i aktiviteterne på klubbens tre baner samt en minitennisbane. Det var en god og mindeværdig dag for alle deltagere med mange varierende aktiviteter.

Tidsforbrug

Forarbejdet strakte sig over en hel måned. På selve dagen var aktivitetsdagens ansvarlige til stede i ca. seks timer. Efterfølgende blev der sendt billeder ud til alle deltagerne og skrevet et indlæg til lokalbladet, Hadsund Folkeblad, og sponsorerne fik personligt overrakt et takkebrev. Links til indlægget og takkebrevet findes under punktet skabeloner.

Bemanding

Fem klubtrænere, tre pensionister samt en flok meget velvillige og hjælpsomme forældre stod for styringen på dagen.

Økonomi

Børnene og de forældre, som spiste med, betalte 20 kr. hver til dækning af udgifterne. Alt i alt gav det et lille overskud, der blev brugt til is på klubbens sidste udendørs træningsdag.

Gode råd

• Lav et dagsprogram, så alle er med. Mange af tennislegene har klubben selv givet navne eller opfundet. Man skal derfor være velkommen til at tage kontakt for at få yderligere oplysninger om, hvordan der blev “leget” og lavet konkurrencer med forældrene.

• Gå ikke op i resultater, men i børnenes engagement og deres læring af, at der er plads til alle og at man skal hjælpe hinanden.

• Inddrag pensionisterne i klubben og børnenes forældre. De vil hellere end gerne hjælpe til.

• Man bør indkøbe lodtrækningsgaver, så alle børn vinder noget og derved får en ekstra god oplevelse. 

Kontaktperson

Karen Johansen, mail: beka@johansen.mail.dk, tlf: 20104002