Mobil indendørsbane

Klub

Mobil indendørsbane, Mobil indendørsbane

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Idéen om at benytte en mobilbane indendørs opstod, da vi oplevede, at Faaborg Tennisklub har en mobilbane, der er lagt ud i en sportshal en hel weekend.Strib Tennisklub og de øvrige klubber i Middelfart Kommune indgik derfor et samarbejde under navnet “Lillebælt Tennis”. Her fik vi selv muligheden for at benytte os af en mobilbane, da der blev frigivet fem mobile baner fra Tennis Club Odense på grund af et nyt halbyggeri i Odense. Fyns Tennis Union har overtaget disse, og vi har lånt den ene bane, og de øvrige er dags dato lånt af Assens, Nr. Broby, Hirtshals samt Faaborg, der har haft mulighed og efterspørgsel nok til at udvide med endnu en mobil bane.

Banen lægges ud i den lokale idrætshal fra fredag kl. 15 til søndag kl. 22. Det tager ca. 45 minutter at rulle ud og knap en time at rulle sammen igen. Vores klub tager sig af booking, mv., og personale fra kommunen, i form af Lillebælthallerne, ruller banerne ud og sammen. De fire ruller opbevares på to stativer, tre meter lange med to ruller over hinanden, og de fylder 3 x 0,80 meter hver.

Der kan både bookes faste banetimer og løse banetimer. Faste timer koster 100 kr./time for medlemmer og 125 kr./time for ikke-medlemmer. Løse timer koster 125 kr./time for alle. Banebookingen foregår online via dankort-betaling på Strib Tennisklubs hjemmeside, der er baseret på Klubmodul.

Resultat

Projektet startede per oktober 2014 og evalueres til foråret 2015. Vi har forpligtiget os til at gøre hvad vi kan, så mindst 12 timer pr. weekend er fast booket. Lige nu bookes der 2-4 løse timer pr. weekend, men vi vil igangsætte en markedsføring, så dette tal kommer højere op.

Meldingerne fra Faaborg Tennisklub har været positive, og vi håber på at opnå samme succes.

Tidsforbrug

Fra vi hørte om muligheden for lån af et mobilt underlag til selve åbningsdagen, gik der 6 måneder. I den tid har der været holdt et antal projektmøder samarbejdsklubberne imellem, og tre planlægningsmøder med Middelfart Kommune. Den primære kontakt fra kommunen var chefen for den selvejende institution, Lillebælthallerne, der er ejet af kommunen og hører under dennes børne- og fritidsudvalg. 

Undertegnede har som klubkonsulent medvirket som koordinator på initiativet og brugt adskillige timer i forløbet samt medvirket til at flytte banen fra Odense til Strib i samarbejde med Strib Tennis-klubs formand.

Bemanding

Det har krævet en klubkonsulent, formanden fra Strib Tennisklub, to medarbejdere i Lillebælt-hallerne og en person til at stå for opdateringer på hjemmesiden.

Økonomi

Økonomien blev drøftet og aftalt på møderne med kommunen I starten ville kommunen prissætte en banetime til 165 kr., men de har efterfølgende accepteret, at reducere prisen til 100 kr. pr banetime, da ingen ville betale den høje pris. 

Udgifter
Diverse opstartsudgifter, ca. 1.500 kr.
Transportudgift underlag, fra Odense til Strib, ca. 3.500 kr.

Indtægter
SparNord Fonden har sponsoreret 7.000 kr. til projektet Lillebælt Tennis.
Indtægter fra baneleje (100-125 kr. pr. banetime).

Investering i en ny mobilbane
I stedet for at låne underlaget, så har f.eks. Faaborg Tennisklub investeret i en helt ny mobilbane.
Prisen for en ny mobilbane alt inkl. er ca. kr. 240.000.

Gode råd

  • Det er godt at få kommunen med i forbindelse med den praktiske håndtering af den mobile bane. I den forbindelse er det afgørende af få et godt samarbejde med ledelsen af hallerne og især chefen, der bliver ansvarlig for udlægning af banen. 
  • Det er en fordel, at tennisklubberne i kommunen står sammen om det, da det gør indtryk på kommunen. Klubsamarbejdet blev bl.a. nævnt i åbningstalen fra formanden for fritidsudvalget. Det er her væsentligt at have stor tålmodighed, når I skal have fat i de mindre tennisklubber i kommunen.
  • Det tager tid for medlemmerne at vænne sig til, at de rent faktisk kan spille indendørs hele vinteren på en traditionel tennisbane. Derfor er tidlig og vedvarende markedsføring kombineret med massiv information til de eksisterende medlemmer absolut nødvendigt.

Kontaktperson

Jens Erik Dalgaard Jensen, mail: jedj@mail.dk, tlf: 20676665