Sponsorkoncept – langsigtet strategisk planlægning

Klub

Sponsorkoncept - langsigtet strategisk planlægning

Relevans for klubstørrelse

Mellem Stor

Beskrivelse

Aars Tennisklub arbejder kontinuerligt med at opsøge og arrangere besøg hos potentielle sponsoremner. Der lagt en klar strategi, hvor klubben har vurderet, hvad pengene skal bruges til, såfremt en sponsor henvender sig. Følgende vurderes:

 • Hvorfor vil klubben have sponsorer, (økonomi, nye tiltag, nye investeringer)?
 • Hvad kræver det at få en sponsor, (mere end en opkrævning – frivillighed, synlighed, et koncept)?
 • Hvor meget tid vil man bruge på at få en sponsor, (er man vedholdende, har man ressourcerne)?
 • Hvordan skal sponsoren være en del af klubben, (skiltesponsor, turneringssponsor, eventsponsor, materialesponsor (også møbler), hovedsponsor, ”sølv”- eller ”guld”-sponsor)?
 • Hvilke virksomheder/forretninger vil klubben have som sponsor, (af f.eks. etiske grunde)? 
 • Hvilke typer sponsorater kan klubben sælge til samme type virksomhed, og hvornår får virksom-heden eneret på sit speciale?
 • Hvilken type sælger, vil klubben benytte, (overvej en lokalperson, der er kendt og vedholdende)?
 • Skal klubben momsregistreres, (der er fordele og ulemper)? Læs mere i DIFs folder om momsregistrering.

Aars Tennisklub forsøger at få en masse presseomtale og sørger altid for at have sponsorer med på vores billeder, især hvis det er en turneringssponsor eller en hovedsponsor. Hvert år sender vi julekort til sponsorerne, hvor vi ønsker dem glædelig jul og godt nytår og skriver lidt om året, der er gået i tennisklubben. Det kan være en god idé at indsætte et billede på julekortet af eksempelvis en aktivitet eller et hold, der er rykket op.

De billigste priser på et sponsorat har klubben sat ud fra prisen på en lille annonce i den lokale ugeavis. Argumentet for, at sponsoratet ikke skal være billigere er, at annoncen i ugeavisen kun ses i løbet af den pågældende uge, mens reklamen og synligheden i klubben varer hele året.

Resultat

I Aars Tennisklub er der ca. 70 sponsorer, og sponsoraterne giver ca. 200.000 kr. årligt. Hertil kan lægges sponsorater, hvor klubben får varer (kød, frugt, brød, bolde, m.v.) i stedet for penge. Sponsorerne er en væsentlig bidragsyder til klubbens gode klubfaciliteter og tennishal.

Tidsforbrug

Anskaffelsen af sponsorer har været en løbende proces over mange år. Alle skilte-aftaler forlænges automatisk, så de ikke skal genforhandles årligt. Vil en sponsor ud af aftalen, skal denne opsige aftalen tre måneder inden årets udgang, men klubben fastholder selvfølgelig ikke en sponsor, der vil ud af aftalen.De større sponsorater løber generelt over fire år, så det passer med vort sponsortøj, og disse sponsorater, (ca. 20 stk.) skal genforhandles.

Bemanding

I Aars Tennisklub er der primært to personer, der igennem alle årene har stået for arbejdet med sponsorer, men der er selvfølgelig også medlemmer, der er kommet med emner. Der er en klar aftale om, at ingen andre end personerne i sponsorudvalget tager kontakt til sponsorerne! Når en sponsor betaler sit sponsorbeløb, bliver denne ikke overrendt mere af os i løbet året. De fleste butikker/virksomheder finder det til stor gene, når en klub kommer ”rendende” i tide og utide.

Økonomi

Der er sådan set kun indtægter forbundet med dette initiativ. Aars Tennisklub har meget få udgifter, da sponsorerne selv betaler for tryk, skilte og lignende.

Gode råd

 • Byg et loyalt forhold op til jeres sponsorer over flere år. Opret en konto hos de respektive sponsorer, hvor klubben handler, så den enkelte sponsor kan se, hvor meget I handler for om året. Få jeres medlemmer til at forstå, at de skal handle hos jeres sponsorer, og at medlemmerne skal sige, at de handler dér, fordi de er sponsor i klubben.
 • Husk, at købe alle jeres ting hos sponsorerne, selvom I måske kan købe det lidt billigere på nettet. Få bageren til at sponsere et bestemt beløb, I kan købe brød for; det er billigere for sponsoren, og I får reelt det samme ud af det som kontanter, da I nok alligevel skal købe brød til f.eks. holdkampe. Gør det samme ved slagteren, købmanden osv.
 • Gør jer fortjent til at sponsoren bliver ved med at være sponsor hos jer.
 • Find en sælger, der er velkendt og vellidt blandt de lokale butiksdrivende og virksomhederne.
 • Pluk de lavthængende frugter først, såsom medlemmer, der har egen virksomhed/butik.
 • Sats i første omgang på de butikker/virksomheder, der er meget eksponerede i området – se, hvilke sponsorer fodboldklubben eller håndklubben har.
 • Prøv at sætte nogle realistiske priser. Hellere mange sponsorer frem for få, da det gør klubben mere uafhængig, når en sponsor stopper. Pas på ikke at blive afhængig af en stor sponsor. Det er fristende, men risikofyldt.
 • Husk, at invitere sponsorer til særlige begivenheder, og giv gerne en sponsor lidt mere end denne måske forventer. Tilbyd f.eks. at de gratis kan komme med på en indbydelse eller andet, hvor de bliver promoveret. Det kan også være en gratis sponsordag, hvor sponsorerne spiller lidt tennis og kan netværke med de øvrige sponsorer, f.eks. til en gratis frokost.

Kontaktperson

Gert Rasmussen, mail: ger@sparnord.dk, tlf: 25270871