Herremad – et enestående fællesskab i tennisklubben

Klub

Herremad - et enestående fællesskab i tennisklubben

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

“Herremad” startede i 2004, og mændene mødes nu hver tirsdag i perioden, hvor tennisanlægget er lukket, fra d. 1. oktober – 30. april.

 

Idéen om at en gruppe mænd fra klubben mødes for at lave mad sammen blev født  under tennis-kaffen en dag i slutningen af sæsonen i 2004. Baggrunden var at mændene var blevet pensioneret og havde brug for en erstatning for det kollegiale fællesskab, som opleves på arbejds-markedet. Samtidigt var der en enkelt alenemand, der kunne trænge til en hjælpende hånd. Risikoen for at flere kunne blive alene var jo stigende med årene, og så var det en god anledning til et rigtigt mandefællesskab.

 

Få dage efter idéen opstod, mødtes 5-6 stykker og lagde planerne for det videre forløb. Der blev fundet et køkken i en kælder på et plejehjem. Det viste sig hurtigt at være for småt. Det betød at der måtte oprettes en regulær forening med vedtægter, som kunne godkendes af Århus Kommune, så der kunne lånes et skolekøkken på en af de nærliggende skoler. Foreningen blev stiftet med navnet ”Herremad” med en bestyrelse og egne vedtægter. Foreningen kunne dermed også opnå tilskud fra Århus Kommune til indkøb af diverse nødvendige remedier. Klubben oprettede egen hjemmesidewww.herremad.dk, og klubbens webmaster sørger for, at den altid er helt opdateret, og at den er et besøg værd. Der er et indkøbshold til hver gang, og opskrifter på maden bliver lagt på hjemmesiden, så andre kan få gavn af dem. Herremad har desuden sit eget professionelle logo og specialdesignede forklæde, som hvert medlem får udleveret.

 

 

Der inviteres hvert år som afslutning på sæsonen i april måned til en festlig ”Dameaften”, hvor alle mændenes koner er inviteret med som gæster. Der er stil over denne aften, hvor mændene bærer smoking, og damerne er selvfølgelig også festklædte! Mændene afholder også en fælles julefrokost, hvor alle mændene er samlet for at lave mad og hygge sig.

 

 

Da man gerne ville udbygge det fælles samvær, blev der i 2005 nedsat et rejseudvalg med det formål at arrangere en fælles kulinarisk rejse hvert år med ledsager. Den første rejse gik til Rom i 2007, og den ottende rejse i 2014 gik til Amalfi-kysten i Italien. Rejseudvalgtet finder fem eller seks egnede steder til rejsen, og så stemmer mændene om, hvor turen skal gå hen. Damer kan ikke deltage i afstemningen!

 

Markedsføringen af Herremad foregår udelukkende mundtligt i tennisklubben, og rigtigt mange kvinder vil gerne have deres mænd med i gruppen, så de selv får mere tid til at spille tennis, og de kører gerne mændene til og fra ”Herremads-aftenerne”, da der bliver serveret vin til maden.

Resultat

Herremad blev hurtigt en stor succes, og det blev nødvendigt at oprette et hold nr. 2, hvilket har betydet, at de enkelte hold mødes hver 14. dag, laver mad og hygger sig sammen. Herremad har nu sammenlagt 35 medlemmer, arrangeret otte kulinariske rejser og stiftet to broderklubber: “Baroloklubben” og “Onsdagsgrill”.

 

Herremad betyder, at rigtig mange mænd i tennisklubben bliver dygtige til at lave mad og finder det spændende. De kan alle købe ind og lærer en masse om mad og vin, som hver gang nydes til den to- eller tre retters menu, der bliver lavet.Vigtigst af alt er, at alle i HEI-Tennis har fået et godt sammenhold, og ens tennismakkere er blevet ens private venner, som man også hygger sig med udenfor tennisklubben. Man er der for hinanden, såvel i medgang som modgang.

Tidsforbrug

Hvert hold mødes hver anden tirsdag fra kl. 17.00 til ca. kl. 21.30. Indkøbsholdet, der består af to – tre herrer pr. gang, bruger ca. 2 – 3  timer til at sammensætte menuen og købe råvarer og vin ind.

Bemanding

Bestyrelse og rejseudvalg mødes tre – fire gange i løbet af sæsonen og derudover afholdes der generalforsamling, hvor alle deltager.

Økonomi

Foreningen er stiftet under Århus Kommune, hvilket betyder, at der modtages et tilskud, men derudover betaler det enkelte medlem et kontingent på 150 kr. pr. år og foreningens kasserer refunderer hver gang indkøbsholdets udgifter. To gange om året indbetaler medlemmerne et beløb, som svarer til 120 kr. pr. gang. De kulinariske rejser betales separat, og alle betaler her på lige fod.

Gode råd

• Der bliver skabt et enestående fællesskab i klubben ved at lave fælles aktiviteter, også udenfor klubben. Tennisvennerne bliver ens private venner, og man hjælper hinanden i såvel med- som modgang. 
• Klubbens medlemmer anbefaler gerne andre, at begynde at spille tennis i klubben, da det er fra grupper som denne tiltagene er kommet, og nye ting stadig kommer til.
• Børn og børnebørn deltager på klubbens tennisskoler, og alle bliver ambassadører, der er med til at få flere og flere til at spille tennis og udbringe glæden til denne sport!
• Kan man af en eller anden grund ikke spille tennis mere, kan man stadig forblive en del af fællesskabet i tennisklubben ved at deltage i nogle af de andre aktiviteter, som f.eks. Herremad.
• Hele opskriften på at lave det samme i andre tennisklubber kan ses på Herremads egen hjemme-side eller som beskrevet her i casen.

Kontaktperson

Jørgen Jensen, mail: jorgen.jensen@webspeed.dk, tlf: 22576252