Socialt medlemstilbud til universitets-studerende

Klub

Socialt medlemstilbud til universitets-studerende

Relevans for klubstørrelse

Mellem Stor

Beskrivelse

For at aktivere studerende i tennisklubben, blev byens universitetsstuderende tilbudt et medlemskab til en flad pris af kr. 1.000. Med i prisen var der så både én ugentlig times tennistræning hver torsdag fra kl. 19-20 og første øl/vand gratis efter hver træning. Tidspunktet for træningen blev bevidst lagt samtidig med den øvrige seniortræning i klubben, hvor mange efterfølgende bliver til socialt samvær og nogen gange grill for både studerende og seniorspillerne på klubbens regning. 
Tilbuddet blev første gang udbudt fra udendørssæsonen 2013 og løber stadig. Det blev markedsført via plakater, Facebook og i høj grad mund til mund. 

Resultat

Første år blev der meldt 30 nye studerende ind i tennisklubben. Det har givet en god harmoni i klubben, at gruppen i alderen 18-25 år er blevet udvidet, og har dermed skabt et mere mangfoldigt socialt miljø. Der hygges på anlægget hver torsdag aften, hvor seniorerne gerne bliver og hænger ud. Resultatet er også, at der kommer mere liv på banerne i hverdagene.

Tidsforbrug

Tidsforbruget var fra starten fordelt ud på mange af de unge i klubben, som videregav budskabet til venner og bekendte på deres studier. 
Der er selvfølgelig også sat tid af til at lave flyer ophængning af plakater på universiteterne samt de planlagte trænertimer.

Bemanding

Der skulle bruges 2 trænere i 1 time om torsdagen, så der både var mulighed for niveauopdeling og hurtig tennismæssig udvikling.

Økonomi

Der er sammenlagt en lille indtægt på de nye medlemmer, men vigtigst af alt skaber det nyt liv og god stemning i klubben.

Gode råd

• Vær tålmodig. Det tager tid at få op at stå, og kræver en helhjertet indsats i rekrutteringen.

• Vær vedholdende i markedsføringen og opfølgningen fra sæson til sæson. Nogle bliver færdige med studiet, mens nye starter.

• Engager klubbens unge medlemmer til at hjælpe med promoveringen af tilbuddet.

• Det er en væsentlig fordel at tennisklubben ligger i geografisk nærhed af studierne.

Kontaktperson

Alexander K. Rejnhold, mail: alexander.hvt@gmail.com