Medlemsundersøgelse – få vigtig viden om din tennisklub

Klub

Medlemsundersøgelse - få vigtig viden om din tennisklub

Relevans for klubstørrelse

Mellem Stor

Beskrivelse

Klubben ønskede finde ud af, hvordan medlemmernes behov i forhold til aktiviteter og træning, kunne imødekommes bedst muligt. Især har det været vigtigt at finde ud af, hvad vores nye medlemmer synes om foreningen. Der blev nedsat en gruppe med frivillige og ansatte, som udformede spørgeskemaet. 

Den online spørgeskemaudbyder “SurveyMonkey” blev brugt til at indhente og sortere data. 

Efter indsamlingen af data blev der afholdt en workshop for ansatte og frivillige fra udvalgene i klubben. Med udgangspunkt i dataene inddelte vi alle i 4 grupper på workshoppen. Der var fire hovedpunkter: ”Turneringer”, ”Træning”, ”Faciliteter og Kommunikation” samt ”Kultur, Sociale aktiviteter og Café”. 

Det videre arbejde vil først foregå i bestyrelsen, hvor anbefalingerne og idéerne fra spørgeskema og workshop skal prioriteres. Siden skal både frivillige udvalg og ansatte inddraget i processen med implementeringen. 

Spørgeskemaet blev distribueret gennem mail i medlemsystemet, Facebook og hjemmeside.

Resultat

Vurderingen af, at vores medlemmer generelt er tilfredse med både faciliteter, udbud af aktiviteter, træning, kulturen i foreningen og meget andet.

Klubbens ledelse er blevet klogere på, hvad der skal laves mere af og på hvilke områder der skal sættes ind for at forbedre aktiviteter, træning, faciliteter og kommunikation.

Mest iøjnefaldende er det, at 95% af klubbens medlemmer gerne vil modtage informationer via mail.

Tidsforbrug

Udformning af spørgeskema: 5 personer ca. 4 timer og 2 personer ca. 12 timer.

Databehandling: 2 personer ca. 8 timer.

Forberedelse af Workshop: 4 personer ml. 1 og 6 timer.

Workshop: 26 personer 3 timer.

Prioritering af indsatser: Antageligt 1-3 bestyrelsesmøder + møder hvor trænerne er med.

Implementering/udførelse: Vil i hvert fald pågå over de næste 2 år.

Økonomi

Et udvidet abonnement hos SurveyMonkey i 2 måneder til 279 kr. pr. måned.

Gode råd

  • Lav en gennemarbejdet medlemsundersøgelse og få et godt billede af, hvad medlemmerne synes. 
  • Hvis I allerede på forhånd har en forventning om, at medlemmerne overordnet er tilfredse under alle punkter, så kan man med fordel stille flere uddybende spørgsmål i retning af ”Hvis vi begyndte at udbyde/lave om på xxx, hvad ville du så synes…”.
  • I det videre arbejde skal der bl.a. prioriteres, hvordan nye medlemmer fastholdes. Der sker hvert år en naturlig afgang i enhver tennisforening pga. skader, manglende makker, familieforøgelse, tidspres i hverdagen og andet. Det kan være et mål og en motivation, at kunne tilbyde en forening, der kan fastholde sine medlemmer på trods af dette, (f.eks. ved hjælpe af flere ad-hoc arrangementer, tennis på midibaner, cardio tennis, flere uforpligtende aktiviteter, etc.).

 

Kontaktperson

Karina Ildor Jacobsgaard, mail:  klubmanager@hvt.dk, tlf: 22374229